Monday, April 27, 2015

GỬI CÁC ANH AN NINH - CÔNG AN TP HÀ NỘI (Nguyễn Anh Tuấn)

Nguyễn Anh Tuấn
Thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2015

Các anh muốn môi trường sống được bảo vệ bởi Nhân Dân, hay muốn đồng lõa với những kẻ phá hoại?

Các anh muốn người dân tôn trọng, thông cảm, hay muốn bị ghét bỏ, chửi rủa, thậm chí là khinh bỉ?

Các anh muốn bức xúc xã hội được giải tỏa bằng đối thoại văn minh, hay muốn đối mặt với bạo lực, hầu như không thể tránh khỏi?

Các anh muốn những người dân như tôi, chỉ tham gia ôn hòa vào các hoạt động bảo vệ môi trường, hay muốn chúng tôi buộc phải trở thành kẻ thù, tập trung toàn lực vào việc đối đầu với các anh, nhằm loại bỏ cái thể chế phản động đang dung túng các anh?

Có thể không dễ, để các anh ngay lập tức quay đầu, trở lại phía bảo vệ Nhân Dân, nhưng không có nghĩa là các anh không có khả năng cân nhắc các hành động của mình!

Các anh hoàn toàn có thể vừa không chống lệnh cấp trên, vừa không gây thù chuốc oán với Nhân Dân!

Hãy để tôi tiếp tục là một công dân văn minh, ôn hòa, vì tôi vẫn còn coi các anh là đồng bào, và vẫn dành sự yêu thương cho các anh như người với con người!

Nguồn: FB Nguyễn Anh Tuấn

*
Một vài hình ảnh của An ninh Công an TP Hà Nội:

TIN LIÊN QUAN :

No comments: