Monday, April 27, 2015

ĐỨNG LÊN VÌ VIỆT NAM (FB Trần Trung Đạo)


Nhân dịp 30-4 năm năm trước tôi được mời viết phần nội dung cho đoạn phim Đứng Lên Vì Việt Nam do trang mạng NguoiVietBoston tại Boston thực hiện. Ban điều hành NVB yêu cầu nội dung nên trải dài từ cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp của các đảng phái Quốc Gia cũng như của toàn dân tộc, cuộc chiến tự vệ của quân dân Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ trương xâm lược của CSVN và CS Quốc Tế, 35 năm cả dân tộc chịu đựng dưới chế độ độc tài CS và cuối cùng là niềm hy vọng tự do dân chủ cho toàn dân tộc. Tuy nhiên nội dung không được dài quá 15 phút.

Đoạn phim được thực hiện gồm ba phần dài 14 phút. Ngoại trừ chữ 35 năm, toàn bộ nội dung cuốn phim nếu viết hôm nay cũng không thay đổi như tôi nhấn mạnh trong phần kết luận: “Bốn mươi năm là một quảng đường dài. Chúng ta đã hơn một lần trể hẹn với non sông, nhưng không phải vì thế mà không còn cơ hội nào khác. Cơ hội vẫn còn đó nếu chúng ta biết đoàn kết, thấy được hướng đi chung của dân tộc và thời đại. Chúng ta có nhiều quá khứ nhưng đất nước chỉ có một tương lai, đó là tương lai tự do, dân chủ, nhân bản và khai phóng cho những ai, sau những điêu tàn đổ vỡ, còn biết nhận ra nhau, còn biết yêu thương mảnh đất thiêng liêng, vinh quang và thống khổ Việt Nam.”

Mời quý anh chị cùng nghe:

No comments: