Sunday, April 26, 2015

TIN & BÀI CHỦ NHẬT 26-4-2015

TIN & BÀI CHỦ NHẬT 26-4-2015
.
.
.
Kính Hòa, phóng viên RFA     -    2015-04-25
.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok     -     2015-04-26
.
Anh Vũ, thông tín viên RFA    -    2015-04-26
.
Trần Quí Cao     -    Boxitvn.net      -     25/04/2015
.
Trần Văn Tùng    -     Boxitvn.net      26/04/2015
.
Vietnam Net     -    24/04/2015
.
Trần Quí Cao     -     Bauxite Việt Nam     -     25/04/2015
.
Hạt Sương Khuya (Danlambao)     -    4/26/2015     -    0 Comments 
.
Nguyễn Như (Danlambao)     -     4/26/2015     -     18 Comments 
.
Nguyên Thạch      -     4/26/2015     -     30 Comments
.
CTV Danlambao     -     4/26/2015     -     100 Comments 
.
.
Nguyễn Việt Thanh  -   The New York Times   |  
Diên Vỹ chuyển ngữ   -   Dân Luận     -     25/04/2015
.
Trần Quốc Quân, Gửi cho BBC từ Ba Lan     -    25-4-2015
.
BBC     |     Nguyễn Xuân Nghĩa     -      25-4-2015
.
BBC     |     Bùi Kiến Thành     -     25-4-2015
.
Đôi điều lạm bàn về lịch sử Việt Nam hiện đại từ sau Tháng Tám năm 1945     -     Trần Quí Cao   
Bài 6: Kết luận
Trần Quí Cao    -     Bauxite Việt Nam     -    24/04/2015
.
Bài 5: Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 1975 tới nay
Trần Quí Cao    -     Bauxite Việt Nam     -    23/04/2015
.
Bài 4: Hậu quả của cuộc “Kháng chiến chống Mỹ cứu nước”
Trần Quí Cao    -     Bauxite Việt Nam     -    22/04/2015
.
Bài 3: Hai Miền Nam Bắc sau Hiệp định Genève
Trần Quí Cao    -     Bauxite Việt Nam     -    21/04/2015

Bài 2: Cuộc Kháng chiến chín năm giành độc lập từ Pháp.
Trần Quí Cao    -     Bauxite Việt Nam     -    20/04/2015
.
Bài 1 :  Đặt vấn đề
Trần Quí Cao    -     Bauxite Việt Nam     -    19/04/2015No comments: