Sunday, December 28, 2014

Bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý – Hòa bình thánh 12/2014 và cho tử tù Nguyễn Văn Chưởng (J.B Nguyễn Hữu Vinh)





29/12/2014

Bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý – Hòa bình thánh 12/2014 và cho tử tù Nguyễn Văn Chưởng tại Nhà thờ Thái Hà ngày 28/12/2014:

Bài do linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong.giảng lễ:
Hà Nội, ngày 28/12/2014


J.B Nguyễn Hữu Vinh






No comments: