Tuesday, March 27, 2012

VIỆT NAM KẾT ÁN MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH 11 NĂM TÙ (Tú Anh, RFI)Tú Anh   -   RFI
Thứ ba 27 Tháng Ba 2012

Trong mt phiên x không có lut sư bin h hôm qua 26/03/2012 ti Gia Lai, mc sư Nguyn Công Chính, 43 tui, nguyên là b đi, b quy ti « phá hoi đoàn kết dân tc, gây mt lòng tin ca nhân dân đi vi Nhà nước, gây bt n an ninh ». Đây là bn án đu tiên đi vi mt tín đ tôn giáo t khi Hà Ni b nhim tướng công an Phm Dũng làm trưởng Ban tôn giáo chính ph.

Theo AFP và AP, trích dn truyn thông Nhà nước Vit Nam, hôm qua, trong mt phiên x ngn ngũi không có lut sư bin h, tòa án Gia Lai, vùng Tây nguyên đã kết án nng n mc sư Nguyn Công Chính. Mc sư Nguyn Công Chính, 43 tui, b bt t ngày 28/04/2011, tc là cách nay gn mt năm.

Bn cáo trng quy cho ông mt lot ti danh : « cu kết vi các t chc phn đng chng phá Nhà nước, gây mt lòng tin ca nhân dân đi vi nhà nước.qua v bc mc sư ». Tòa án khng đnh là mc sư Chính đã « bóp méo tình hình trong nước, nói xu chính ph, Nhà nước và quân đi », qua các cuc phng vn dành cho truyn thông quc tế.

Gii bo v nhân quyn quc tế ph nhn các li cáo buc này và ch trích chính quyn Vit Nam đàn áp t do tôn giáo.
Human Rights Watch, trong bn thông cáo ph biến sau phiên tòa, xác đnh là mc sư Nguyn Công Chính thuc Giáo hi Liên hu Lutheran Vit Nam, mt giáo hi mà chính quyn không công nhn và thường xuyên sách nhiu, đe da. Bn án này, theo Human Rights Watch, là mt bng chng mi cho thy chính quyn Vit Nam, tuy cam kết tôn trng t do tôn giáo, nhưng hành đng ngược li trên thc tế.

Tình trng các giáo hi Tin lành ti Vit Nam cũng là h sơ đang được Hip Hi Quc Tế Nhân Quyn cơ s ti Đc theo dõi t nhiu năm nay. Tr li RFI t Frankfurt, Tng thư ký Vũ Quc Dng nhn đnh :

Nghe (03:52)   :   Ông Vũ Quốc Dụng

" Trước hết Hip hi Nhân quyn Quc tế (ISHR) cc lc phn đi bn án đi vi Ms Chính. Nó cho thy chính quyn cng sn ti Vit Nam hin đang siết cht tr li vic qun lý các tôn giáo nht, là Tin Lành. Tôi nghĩ vic làm này đang cng c cho cuc vn đng đưa Vit Nam tr li danh sách CPC (các quc gia đáng quan tâm v mt vi phm quyn t do tôn giáo) ca Hoa K.

Bn án đi vi Ms Chính vi phm quyn t do tôn giáo và t do ngôn lun ca Ms Chính, là hai quyn được tha nhn trong điu 18 và 19 ca Công ước Quc tế v Quyn Dân s và Chính tr, công ước mà Vit Nam đã tham gia t năm 1982. Vì thế chúng tôi xem vic bt và giam ông là tùy tin, đc đoán và trái vi lut quc tế. Tôi thy cn phi nói thêm rng phiên x sơ thm Ms Chính ngày hôm qua thc cht là mt phiên x kín và vi phm nng n các nguyên tc v xét x công bng ca LHQ.

Ms Chính đã không có lut sư bin h cũng như ông đã b bit giam, không cho tiếp xúc vi gia đình và lut sư t khi b bt t tháng Tư 2011 đến nay. Nếu gia đình ông không có phương tin đ mướn lut sư thì ít nht chính quyn cũng phi c lut sư đ bo đm quyn li cho ông, nht là khi đã cáo buc Ms Chính v ti xâm phm an ninh quc gia. C v ông cũng phi đu tranh mãi thì mi được vào tòa án, nhưng b kp gia hai người công an trong phòng x.

Nhiu người còn nh v công an đến i xp nhà ca gia đình Ms Chính và cũng là nhà nguyn cho nhng người Thượng theo Tin Lành Kontum vào năm 2004. Trong mt báo cáo hi năm 2008, ông cho biết rng trong 20 năm qua ông đã sng không có h khu và CMND, b thm vn 186 ln, b hành hung 19 ln, b bt gi 6 ln, b trc xut khi nhà 56 ln. Nhà ông đã b phá nát 2 ln. Công an đã tch thu ca ông 2 xe gn máy, 4 đin thoi di đng và 259 cun Thánh kinh. Thi đó 3 đa con ca ông sinh ra mà không có h khu và giy khai sinh (bây gi là 4 đa trong tình trng này). Đó là thc trng ca mt mc sư hot đng trong các hi thánh Tin Lành ti gia Tây nguyên.

Ms Chính là mt người luôn có ý mun tp hp các mc sư và hi thánh Tin Lành ca người thiu s Tây Nguyên, đ h bo v cho nhau trước chính sách đàn áp ca chính quyn. Ông ph trách vic này khi ông làm vic trong giáo hi Tin Lành Mennonite, sau đó ông đng ra thành lp Hip hi thông công tin lành các sc tc Vit Nam. Ms Chính thường viết các báo cáo t cáo vic đàn áp và giam gi các tìn hu Tin Lành và gi chúng đến các cơ quan truyn thông.

Chúng ta biết rng đo Tin lành đc bit b hn chế ti Tây Nguyên và khu vc Tây Bc, vì chính quyn CSVN s nh hưởng ca đo Tin Lành đi vi nhng người thiu s. Ngay c các giáo hi được Nhà nước cp giy phép hot đng chính thc như Tng liên hi Hi thánh Tin Lành min Nam và Tng hi Hi thánh Tin Lành min Bc cũng chu nhiu o ép và đàn áp ti các khu vc này, ch không phi ch có các hi thánh tư gia mi b.

Tuy nhin điu khó hiu là Ms Chính b bt vào lúc mà ông có ít hot đng b ni nht. Tt c nhng cáo buc đi vi ông mà chúng tôi đc được cũng ch liên quan đến nhng vic làm t trên 2 năm trước ca ông. Chúng tôi t hi là nếu b cho là phm ti thì ti sao ông không b bt t trước?

Cho nên Hip hi Nhân quyn Quc tế (ISHR) cho rng vic bt và kết án ông đã b thúc đy bi các đng cơ chính tr khó hiu và đã không tuân theo nguyên tc công bng ca Nhà nước pháp quyn. Do đó t chc chúng tôi xem Ms Chính là tù nhân tôn giáo và s hết sc tranh đu cho ông được tr t do."
.
.
.

No comments: