Friday, March 30, 2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 29-3-2012MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 29-3-2012
Lời kêu gọi giúp đỡ khẩn cấp   -    Vi Toàn Nghĩa
Havel vẫn sống - Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu và Richard von Weizsäcker
‘Chính phủ phải bảo vệ ngư dân’   -  Nguyễn Việt Thắng   (BBC)
‘Ông Vươn không vi phạm gì cả’   -   Vũ Văn Luân   (BBC)
Chào nhé, Dương Kiều Minh!   -   Nguyễn Quang Lập
Xấu hổ cho huyện nhà.   -   Nguyễn Quang Lập

Ru, cuốn tiểu thuyết của Kim Thuý   -   DCVOnline - Tin CBC News
Từ anh hùng đến số không   -   The Economist


Việt Nam Theo Đường Miến Điện?   -   Nguyễn Quang Duy
Thơ: Hãy Chụp Giùm Tôi   -   Trần văn Lương - California
Mê hồn trận  -  Tình Trạng Phức Tạp Về Dầu Mỏ Việt Nam   -   Trúc Giang MN
Việt Nam - Myanmar: Vietnam and Burma get cozy (Diplomat 29-3-12)

Nhân quyền hay dân quyền?   -  Nguyễn Quốc Khải.
.
.

No comments: