Wednesday, March 28, 2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 27-3-2012


MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 27-3-2012
.

Thư gửi ông Husák - Václav Havel21st Century Vietnam Leaves War In The Past (NPR 27-3-12) -- Reported by Susan Stamberg (excellent reporter!)
Biển Đông: All Quiet in the South China Sea (Foreign Affairs 22-3-12) -- Bài quan trọng của Taylor Fravel (Nhắn: Hoàng Việt nên chú ý bài này của một tác giả quen thuộc với Hoàng Việt và tôi)) ◄◄
Nên nghĩ chính sách quân sự của Trung Quốc như thế nào? Think Like the Dragon (National Interest 26-3-12) - "To understand Chinese military strategy, you must first understand Chinese history and culture"
Vụ Bạc Hi Lai: Bo Xilai’s China Crime Crackdown Adds to Scandal (NYT 26-3-12)
Phê bình rất kỹ cuốn sách của Fukuyama: Freedom’s Secret Recipe (FA March/April 2012)
Fukuyama phê bình Acemoglu: Acemoglu and Robinson on Why Nations Fail [AI 26-3-12)
Bài học từ Steve Jobs: The Real Leadership Lessons of Steve Jobs (Harvard Business Review April 12) -- Bài Walter Isaacson. NÊN DỊCH BÀi NÀY


XÉT XỬ VỤ VINASHIN

.
.
.


No comments: