Saturday, March 31, 2012

(TRỌNG) LÚ (Đông A)Đông A
Posted by Đông A at 3/31/2012 11:19:00 PM

Trước đây tôi từng được nghe dân gian truyền nhau câu đồng dao "Lú như Trọng" và nghĩ bụng câu đồng dao nói quá. Giờ đây tôi thấy báo chí đưa tin ông Tổng bí thư DCSVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu: "Các cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đã nghỉ hưu là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để góp phần triển khai thực hiện thành công nghị quyết", thì thấy câu đồng dao chẳng sai chút nào. Nòng cốt là bộ phận chủ yếu, làm trụ cột cho các bộ phận khác xung quanh nó. Nếu các cán bộ nghỉ hưu là lực lượng nòng cốt để thực hiện nghị quyết chỉnh đổn Đảng thì có thể nói rằng Đảng cầm quyền với những người đương chức đương quyền hiện nay đang bất lực, vô kế khả thi, không biết làm gì và có thể nhìn thấy trước thất bại lần nữa của Đảng. Cho dù điều này có là hiện thực đi nữa, và ông Tổng bí thư DCSVN có muốn chua xót thừa nhận sự thật về sự bất lực không chỉ của ông mà còn của toàn thể ban lãnh đạo của ông thì phát biểu như vậy là politically incorrect.

Cách đây 10 năm, ông Nguyễn Phú Trọng, khi đấy đang là Bí thư thành ủy Hà Nội cũng từng phát biểu rằng: "Năm 2002 phải là năm Hà Nội đồng khởi giải phóng mặt bằng". Lúc bấy giờ dư luận đã phê phán ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng từ "đồng khởi" không khác gì coi nhân dân và nhà cửa đất đai của họ là kẻ thù của chính quyền, bởi vì đồng khởi là phong trào nổi dậy nhằm triệt phá những điều đang hiện hành, áp bức những người buộc phải nổi dậy.

Như vậy có thể thấy ông Nguyễn Phú Trọng có tiền sử về bệnh dùng từ, tức là một biểu hiện rất rõ của chứng bệnh tâm thần hay dân gian quen gọi là lú. Tôi không biết có cơ quan nào chuyên trách kiểm tra các chứng bệnh tâm thần của các lãnh đạo cao cấp không, nhất là những người có tuổi, khi não không còn có khả năng làm việc tốt như thời trai trẻ. Để lọt những người có triệu chứng tâm thần vào các chức vụ cao cấp là điều cực kỳ nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

---------------------------------------

Description: http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png
.
.
.

No comments: