Monday, November 28, 2011

HAI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM & TRUNG QUỐC CHIA SẺ TƯ TƯỞNG NẮM GIỮ QUYỀN LỰC (Hãng Thông Tấn Đức, DPA)TTXVN
28/11/2011 | 21:29:00

Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc,Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hội thảo có chủ đề “Làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới - Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam” được tổchức tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từ ngày 28-30/11.

Đoàn Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ươngĐảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ươngĐinh Thế Huynh làm Trưởng đoàn.

Sáng 28/11, tại buổi hội kiến giữa Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn, hai bênđã khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc;đánh giá cao thành công của chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo động lực mới và định hướng cho quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh, lâu dài.

Hai bên cùng nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hợp tác lý luận giữa hai Đảng trong quá trình đổi mới, cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và Trung Quốc.

Đồng thời, hai bên đã bàn bạc, thống nhất về các nội dung và biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại Lễ Khai mạc được tổ chức cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân và Ủy viên Trungương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy đã phát biểu khai mạc Hội thảo, nhấn mạnh bối cảnh, ý nghĩa và tầm quan trọng, tính thiết thực của chủ đề được thảo luận tại Hội thảo lần nàyđối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới, cũng như cải cách mở cửa ở Việt Nam và Trung Quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã có bài phát biểu đề dẫn“Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác quần chúng - Thực tiễn và một số kinh nghiệm,” tập trung giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, kinh nghiệm và thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác quần chúng, nhấn mạnh vịtrí, vai trò vô cùng quan trọng của nhân dân, nhân tố bảo đảm thắng lợi của sựnghiệp cách mạng ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, những thách thức to lớn đối với công tác quần chúng, nêu rõ phương hướng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân; đổi mới phương thức lãnhđạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách đáp ứng nguyện vọng tha thiết và bảo đảm lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm làm tốt hơn nữa công tác quần chúng...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trungương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn đã có bài phát biểu đề dẫn “Kiên trì mục tiêu giá trị 'nhân dân là tối thượng', thiết thực làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới,” nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của Hội thảo, đồng thời nêu bật những bài học kinh nghiệm trong công tác quần chúng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 90 năm qua, gồm kiên định quan điểm quần chúng, tăng cường tình cảm với quần chúng nhân dân; giữ vững lập trường quần chúng, thực hiện tôn chỉ phục vụ nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề lợi ích mà quần chúng quan tâm nhất; quán triệt đường lối quần chúng, sáng tạo phương thức phương pháp công tác quần chúng; xây dựng và kiện toàn chế độ công tác, nâng cao trình độ quy phạm hóa, chế độ hóa công tác quần chúng...

Trong ngày đầu, các nhà lý luận, nhà khoa học của hai bên đã trình bày và trao đổi những ý kiến sâu sắc về 6 chuyên đề.

Phía Việt Nam trình bày các chuyênđề "Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong tình hình hiện nay," "Dân chủ ở cơsở và những vấn đề thiết yếu đang đặt ra đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác quần chúng," "Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa."

Phía Trung Quốc trình bày các chuyên đề "Kinh nghiệm quý báu của Đảng Cộng sản Trung Quốc về làm tốt công tác quần chúng," "Lấy con người làm gốc, cầm quyền vì dân là sự thể hiện tập trung của tính chất và tôn chỉ của Đảng Cộng sản Trung Quốc," "Tôn trọng tinh thần đi đầu sáng tạo của quần chúng, huy động đầyđủ tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo của quần chúng nhân dân."

Theo chương trình, Hội thảo sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 30/11./.
(TTXVN/Vietnam+)

Deutsche Presse-Agentur
Nov 28, 2011, 13:26 GMT

Beijing – Top propaganda officials from the Chinese and Vietnamese communist parties shared ideas Monday on how to maintain a grip on their one-party states, focussing on ‘relating to the masses under new circumstances,’Chinese state media said.Dinh The Huynh, the Vietnamese Communist Party’s propaganda chief, said Monday’s talks would be helpful for ‘solidifying the ruling basis of the parties’ and improving bilateral relations, the official Xinhua news agency reported.The agency quoted Liu Yunshan, Huynh’s counterpart in the Chinese Communist Party, as saying the parties faced the ‘common tasks of strengthening and improving theirwork with the masses’ and should focus on ‘solving problems most relevant to the people.’
The talks took place under an annual inter-party seminar on political theory in the eastern Chinese city of Changzhou.
China’s Communist Party launched a crackdown against dissidents and rights activists following online calls in February for anti-government protests.
Facing growing protests by aggrieved farmers, migrant workers and urban residents, it has shown signs of heeding public opinion on non-political issues.
The Chinese party has also tried to control the hundreds of millions of people who use China’s microblogs and online forums, and has encouraged government departments to launch their own microblogs.
Tension rose between China and Vietnam earlier this year over maritime areas near the disputed Spratly islands.
But after talks last month, the Chinese Foreign Ministry said diplomats from the two nations agreed to resolve the disputes through negotiations and planned to set up a hotline

Description: http://www.monstersandcritics.com/global/img/copyright_notice.gif

.
.
.

No comments: