Thursday, March 30, 2023

VIỆN VIỆT HỌC GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT "NHỮNG TÙ KHÚC THÁNG TƯ" (Viện Việt Học)

  

Viện Việt-Học giới thiệu chương-trình đặc-biệt "NHỮNG TÙ KHÚC THÁNG TƯ"

Viện Việt-Học

30/03/2023

https://vietbao.com/a315332/vien-viet-hoc-gioi-thieu-chuong-trinh-dac-biet-nhung-tu-khuc-thang-tu-

 

Viện Việt-Học, qua Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ VVH, trân-trọng giới thiệu
chương-trình đặc-biệt:

 

https://vietbao.com/images/file/1DFC_Eox2wgBALge/w537/screenshot-2023-03-30-111927.jpg

 

 

NHỮNG TÙ KHÚC THÁNG TƯ

 

Dẫn Chương Trình: 

Tạ Quang Hoàng – Nguyễn Kim Ngân

 

Với các giọng hát:

Ái Liên – Andy Lê – Bùi Khanh – Chế Tùng

Hương Thơ – Lâm Dung – Minh Nguyệt – Ngọc Quỳnh

Ngô Hoàng Oanh – Quý Hà – Trần Đức

 

Góp mặt đặc biệt:

Minh Hoà – Nguyên Dzuy

Hồ Hoàng Hạ (qua Zoom)

 

Guitars:

Phạm Tú – Nguyễn Hoàng Hà

Nguyễn Đình Thư – Trần Đức

 

Âm Thanh: 

CLBVN VVH

 

Nhiếp Ảnh:

Lê Bửu Hùng – Trần Viết Trí

 

Ban Tài Liệu và Kỹ Thuật:

Nguyễn Đình Hiếu  Nguyễn Khắc Đôn – Nguyễn Trung  – Tạ Quang Hoàng

 

CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG TƯ, 2023

 

Vào cửa miễn phí.  Chỗ ngồi có giới hạn.

Giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 603-3661

  

VIỆN VIỆT-HỌC

15355 Brookhurst St., Ste. 222, Westminster, CA 92683

Tel.:  (714) 775-2050 – http://www.viethoc.com/ – info@viethoc.com

 

Trân-trọng kính mời

 

 

 

No comments: