Wednesday, March 29, 2023

VÌ SAO VỤ MẤT SÁCH CỔ BỊ BƯNG BÍT? (Nguyễn Xuân Diện)

 VÌ SAO VỤ MẤT SÁCH CỔ BỊ BƯNG BÍT?

Nguyễn Xuân Diện 

28-3-2023  10:43   

https://www.facebook.com/nxdien2k15/posts/pfbid0GPbA1v4xKfVuc7XmLaVM8FbuHczwe6XCFBvSP5gArgBujnGB7p47U7ehkB3vnoLml

 

Theo Thông cáo đăng trên wesite chính thức của Viện Nghiên cứu Hán Nôm do Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường soạn và cho đăng trưa ngày 21 tháng 12 năm 2022 thì “Theo thông tin do bộ phận liên quan báo cáo, khoảng tháng 3-4/2020, cán bộ quản lí kho sách phát hiện có dấu hiệu không tìm thấy một số cuốn sách ở vị trí quy định trên giá”.

 

Tuy nhiên, sự việc này được giữ TUYỆT MẬT, chỉ có ba người biết là: Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường, Viện phó Nguyễn Hữu Mùi và ông Nguyễn Văn Thanh (người giữ chìa khóa kho sách) biết. Ngay cả Bà Vương Thị Hường là chi ủy viên cũng không được cho biết.

 

Vì sao? Vì năm đó (2020) là năm Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường hết nhiệm kỳ thứ nhất, phải lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng nhiệm kỳ thứ hai.

 

Nếu sự việc mất sách cổ bung ra, thì chắc ông Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN có gan giời cũng không dám bổ nhiệm tiếp ông Nguyễn Tuấn Cường.

 

Năm đó, ngày 30 tháng 6 (2020), Đại hội Chi bộ, bầu Cấp ủy thì đương kim Viện trưởng được 9/18 phiếu, đạt 50%. Tỷ lệ tín nhiệm bầu vào cấp uỷ như thế này chưa từng xảy ra đối với bất kỳ đời Viện trưởng nào! Nhưng do có thoả thuận và dàn xếp nên Viện trưởng vẫn là Bí thư Chi bộ.

 

Ngày 29 tháng 10 năm ấy, Viện Hàn lâm về lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Kết quả là Viện trưởng đương nhiệm được 25/48 phiếu, tỷ lệ ủng hộ đi tiếp là 52%. (Nếu chỉ thêm một phiếu không ủng hộ nữa là tạch). Nếu Chủ tịch Viện Hàn Lâm KHXH VN là người thận trọng thì sẽ không ký bổ nhiệm tiếp vì tỷ lệ này là quá thấp.

 

Như thế, đủ biết vì sao vụ mất sách phải giữ TUYỆT MẬT từ tháng 3 – 4 năm 2020 đến khi có kết quả kiểm kê không thể giấu được nữa. (Kiểm kê từ 5/5/2022 đến 5/7/2022 và công bố kết quả kiểm kê vào ngày 15/7/2022 tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt và Hội đồng Khoa học của Viện).

 

Giả sử không có đợt Kiểm kê, thì đến bao giờ mọi người mới biết đến chuyện mất sách cổ trong Kho Bảo quản?

 

Cũng có thể còn lý do nào đó nữa… liên quan việc mất sách. Chúng ta chưa biết. Hy vọng Công An điều tra ra hết.

 

Hình :

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3038714536431497&set=pcb.3038714796431471

Trang đầu cuốn Việt Âm thi tập

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3038714719764812&set=pcb.3038714796431471

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3038714726431478&set=pcb.3038714796431471

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3038714756431475&set=pcb.3038714796431471

 

.

48 BÌNH LUẬN  

 
No comments: