Saturday, February 25, 2023

TIN & BÀI NGÀY 24/02/2023

 TIN & BÀI NGÀY 24/02/2023

 

 

24/02/2023

TÂM LÝ CUỒNG NGA (Dương Quốc Chính)

UKRAINE : ĐÚNG MỘT NĂM TRƯỚC VÀO NGÀY 25.2.2022 (Quan Nguyen Thanh)

24-02-2023, ĐÚNG MỘT NĂM TỪ NGÀY PUTIN ĐEM QUÂN TRÀN SANG XÂM LƯỢC UKRAINA (Phan Châu Thành)

ĐÚNG MỘT NĂM NGA XÂM LƯỢC UKRAINA, ZELENSKY TUYÊN BỐ UKRAINA SẼ CỐ GIÀNH CHIẾN THẮNG NĂM NAY (Thanh Phương / RFI)

LIÊN HIỆP QUỐC LÊN ÁN NGA : VIỆT NAM, TRUNG QUỐC, ẤN ĐỘ LẠI BỎ PHIẾU TRẮNG (BBC News Tiếng Việt)

HUBERT VEDRINE : "CHIẾN TRANH UKRAINA SẼ KHÓ DỪNG NẾU ĐÓ LÀ CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC NỀN VĂN MINH!" (Minh Anh / RFI)

ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC YÊU CẦU NGA RÚT QUÂN KHỎI UKRAINA NGAY LẬP TỨC (Thu Hằng / RFI)

ĐÚNG MỘT NĂM NGA XÂM LƯỢC UKRAINE, TT ZELENSKY TUYÊN BỐ UKRAINE SẼ CỐ GIÀNH CHIẾN THẮNG NĂM NAY (Thanh Phương / RFI)

KYIV, NGÀY 24 THÁNG HAI, 2023 (Việt Bình / Saigon Nhỏ)

KHINH KHÍ CẦU ĐƯỢC ĐƯA VÀO CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ KHÔNG PHẬN MỸ (Lê Tây Sơn / Saigon Nhỏ)

SAI LẦM NÀO LỚN NHẤT MÀ PUTIN PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG MÁU? (Mỹ Anh / Saigon Nhỏ)

DIỄN VĂN của TỔNG THỐNG VOLODYMYR ZELENSKY : "THÁNG HAI, NĂM BẤT KHUẤT" (Nataliya Zhynkina, dịch)

TRÒN MỘT NĂM NGA XÂM LƯỢC UKRAINE / 24.2.2022 - 24.2.2023 (Song Chi)

CHIẾN TRANH THỰC và XUNG ĐỘT HÈN (Nguyễn Thông)

MARINA OVSYANNIKOVA - NHÀ BÁO TẠI TRUYỀN HÌNH NHÀ NƯỚC NGA DÁM CÔNG KHAI THÁCH THỨC CUỘC CHIẾN (Simon Kuper  -  Financial Times)

NHÌN LẠI MỘT NĂM "CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT" CỦA PUTIN (Mạc Văn Trang)

MỘT NĂM CUỘC CHIẾN NGA XÂM LƯỢC UKRAINE (Dương Quốc Chính)

TRUNG QUỐC ĐÃ "ĐÁNH MẤT" PHILIPPINES NHƯ THẾ NÀO? (Nguyễn Trần Nguyên Vi, RFA)

DÂN BẤT BÌNH VỚI THÁI ĐỘ CỦA CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM TRONG SUỐT MỘT NĂM CUỘC CHIẾN NGA - UKRAINE (RFA)

LIÊN HIỆP QUỐC LÊN ÁN NGA : VIỆT NAM, TRUNG QUỐC, ẤN ĐỘ LẠI BỎ PHIẾU TRẮNG (BBC News Tiếng Việt)

GẶP GỠ NGUYÊN LÃNH ĐẠO CÁC THẾ HỆ, ĐẢNG ĐỀ PHÒNG NGUY CƠ BẤT ỔN Ở "THƯỢNG TẦNG" (PGS.TS Phạm Quý Thọ)

TỔNG BÍ THƯ ĐÃ NỐI GIÁO CHO VIỆC NÓI LÁO (VietTuSaiGon)

THAM Ô CÓ TỔ CHỨC, SỰ TÀN PHÁ KHỦNG KHIẾP (Đỗ Ngà)

TỰ DO BÁO CHÍ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á : VIỆT NAM "CÁ BIỆT TRONG NHÓM CÁ BIỆT" (RFA)

ChatGPT - ĐỌT PHÁ MỚI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (Nguyễn Tiến Dũng / Diễn Đàn)

BÀI MỚI NGÀY 24/02/2023 (Báo Tiếng Dân)

TIN & BÀI NGÀY 23/02/2023

No comments: