Monday, February 27, 2023

HỘI XUÂN TẠI MỘT TRƯỜNG VIỆT NGỮ Ở NGOẠI Ô THỦ ĐÔ WASHINGTON - HOA KỲ (VOA EXPRESS)

 VIDEO : Hội Xuân trường Việt ngữ ở ngoại ô thủ đô Mỹ

VOA EXPRESS

28/02/2023

https://www.voatiengviet.com/a/6981312.html

 

Một chương trình văn nghệ và hội xuân được trường Việt ngữ Quang Trung tổ chức ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ chiều ngày 26/2, dành cho các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng. Toàn bộ chương trình do các giáo viên và các em học sinh trong trường trình diễn mang đậm nét truyền thống của văn hoá Việt...

 

XEM TIẾP >>>>>  =======================================================


No comments: