Saturday, February 25, 2023

NẾU LÀ NGƯỜI, CHỚ LÀ NGƯỜI CỘNG SẢN (Hà Sĩ Phu)

 


NẾU LÀ NGƯỜI, CHỚ LÀ NGƯỜI CỘNG SẢN  

Hà Sĩ Phu

25/02/2023

https://baotiengdan.com/2023/02/25/neu-la-nguoi-cho-la-nguoi-cong-san/

 

Nhiều người còn đinh ninh chân lý “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim (hoa) cương; NẾU LÀ NGƯỜI HÃY LÀ NGƯỜI CỘNG SẢN!”.

 

Nhưng tích lũy từ thực tiễn và nhận thức, xin thực tình muốn có lời bàn ngược lại: NẾU LÀ NGƯỜI XIN CHỚ LÀ NGƯỜI CỘNG SẢN!

 

Tại sao vậy?

 

Xin nói rõ thêm một chút về Luật “HAI KHỬ MỘT” mà tôi đã viết trước đây (xem hình) Tại sao lại có sự ràng buộc giữa 3 yếu tố Lương tâm-Trí tuệ và Cộng sản?

 

Hình : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/1-73-1024x383.jpg

 

Con người, với tính “Người”, có 2 đặc trưng là Lương tâm và Trí tuệ (tượng trưng bởi Trái tim và Khối óc, tức TÂM và TRÍ). Nhưng Chủ thuyết CS chống lại cả hai giá trị đó:

 

– Về lý thuyết thì ảo tưởng phi khoa học nên mâu thuẫn với TRÍ.

 

– Về hành động thì chủ trương “đấu tranh giai cấp một mất một còn” làm chết 100 triệu người nên mâu thuẫn với chữ TÂM.

 

(Mục tiêu nêu lên thì cao đẹp, nhưng biện pháp thi hành đều chống lại mục tiêu). Sai lầm của TRÍ làm cho TÂM cũng dần xấu đi.

 

Trở thành người Cộng Sàn (CS) là do có Tâm mà thiếu Trí, hoặc có Trí mà thiếu Tâm. Nếu biết bổ sung cái phần mình thiếu, để có đủ TÂM và TRÍ thì không còn là CS nữa. Nhiều người CS về sau đã từ bỏ đảng của mình chính chính là như vậy.

 

Ngược lại, người suốt đời vẫn tự hào và kiên trì cố thủ CS thì mất cả 2 “tính Người” đặc trưng là TÂM và TRÍ như trên phân tích thì sao còn gọi là NGƯỜI được nữa? Cho nên Liên hiệp các nước Âu châu mới kết luận Chủ nghĩa CS là chống Nhân loại (Nghị quyết 1481). Chủ nghĩa CS không phải một học thuyết khoa học như họ tự nhận mà chính là một Tôn giáo có hại nên là một Tà giáo không hơn (*).

 

Vậy “Nếu là người thì chớ là người CS”, vì đó là cấp bậc thấp hơn so với Con người đúng nghĩa.

_________

(*) Cộng sản chính là một Tà giáo đang lợi dụng sự mê muội của đám đông! 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2077064329167334&id=100005913602753

 

                                       ===================

.

CỘNG SẢN CHÍNH LÀ MỘT TÀ GIÁO ĐANG LỢI DỤNG SỰ MÊ MUỘI CỦA ĐÁM ĐÔNG!  

Hà Sĩ Phu

5-2-2023    

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2077064329167334&id=100005913602753

 

CỘNG SẢN CHÍNH LÀ MỘT TÀ GIÁO ĐANG LỢI DỤNG SỰ MÊ MUỘI CỦA ĐÁM ĐÔNG ! (Bàn về Bản chất của Chủ nghĩa Cộng sản và Quan hệ của CỘNG SẢN với TÔN GIÁO).

 

( FB Cố Nhân Lưu đã trở về tên thật là Hà Sĩ Phu)

 

Nhân đọc nhiều bài về những đám đông nghìn nghịt Mê tín, như bài này:

 

VÌ SAO DÂN MÌNH CỨ MÃI U MÊ DÂNG SAO, GIẢI HẠN, XÌ XỤP KHẤN VÁI CẦU XIN ĐỦ THỨ?    -    Hoàng Anh Sướng 

 

Xin bàn vắn tắt về Quan hệ giữa CỘNG SẢN và TÔN GIÁO như sau:

 

1/ Giai đoạn 1: Chủ nghĩa CS muốn xóa bỏ tất cả mọi lý thuyết, tất cả mọi chủ nghĩa, tất cả mọi trào lưu cứu nước đang có chẳng qua là để CS giành lấy vị trí độc tôn, cho nên với Tôn giáo phải coi đó là “Thuốc phiện” độc hại.

 

2/ Giai đoạn 2: Nhưng, ý đồ ban đầu ấy gặp thất bại, vì 2 lý do:

 

- Quần chúng theo Tôn giáo vẫn đông

 

- Quần chúng theo CS có xu hướng giảm dần, vì lý thuyết CS ngày càng bộc lộ tính ảo tưởng phản khoa học, và về Thực tiễn thì phát sinh những bế tắc và tội lỗi, làm mất lòng tin.

 

Nên CS phải đổi sách lược, không chống Tôn giáo trực tiếp nữa, mà hạn chế mặt bất lợi và sử dụng mặt có lợi. Việc dùng Phật giáo đấu tranh chống chính quyền miền Nam VN trước đây là ví dụ.

 

Sau đó, đặc biệt là làm biến tính Phật giáo theo hướng vừa MÊ TÍN HÓA, vừa CS HÓA (đưa ngưới CS vào nắm giữ các chùa, đưa tượng HCM vào chùa, và dung túng cho các đám đông bày những trò thờ cúng, lễ bái, mê tín, vừa có lợi cả vật chất lẫn tinh thần).

 

3/ Giai đoạn 3: Chủ nghĩa CS ngày càng bộc lộ bản chất tự thân là một Tôn giáo. Vẽ nên những ảo tưởng quá đẹp đẽ, chỉ có trong tưởng tượng. Lấy NIỀM TIN bao trùm đạo đức xã hội, chống sự nghi ngờ, ngăn trở phản biện. Ép cả đất nước thành một nơi CỘNG SẢN TOÀN TÒNG. Chủ nghĩa Vua Tập Thể cũng phải thu về một mối "Nhất nguyên CÁ NHÂN" như một Vua, một Đức Phật, một Đức Chúa…thôi, và tất cả phải vâng lời.

 

Chủ nghĩa CS mọc ra từ NIỀM TIN, lớn lên từ NIỀM TÍN, vả tự cứu vãn cũng từ NIỀM TIN. Karl Marx cũng như một ông Trùm TÍN NGƯỠNG, như một Phật tổ mới, một Linh mục mới chính hiệu vậy thôi. Ngoài NIỀM TIN và NGƯỠNG VỌNG, các giải pháp CS đều chống lại khoa học, phản Nhân văn, chống lại truyền thống và mâu thuẫn với Thực tiễn thì Tôn giáo ấy chỉ là một TÀ GIÁO, không hơn.

 

Không lấy làm lạ là đến giai đoạn thoái trào, nhiều đảng viên CS lại đi lễ chùa, lại cầu khấn van xin trước các thần tượng tâm linh, không phải sự lừa dối ngụy trang đâu, mà từ sâu kín trong lòng mình họ thấy cần một TÍN NGƯỠNG KHÁC trước Lương tâm, ân hận trước sai lầm và tội lỗi đã trót trải qua của mình.. ! -HSP-

 

.

THƯ VIỆN HÀ SĨ PHU ONLINE

http://www.hasiphu.com/

.

 

21 BÌNH LUẬN   

No comments: