Wednesday, December 27, 2017

HÃY TRẢ LỜI TÔI ! (FB Ngô Trường An)

Qua sự kiện bán (Thoái vốn) ồ ạt các doanh nghiệp nhà nước. Điều này cho thấy, con đường quá độ tiến lên CNXH đã hoàn toàn sụp đổ!

Không giữ được và không phát triển được doanh nghiệp nhà nước thì làm sao xây dựng được mô hình «Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu»? Rõ ràng, đảng hôm nay chủ trương giải tán các doanh nghiệp nhà nước, thì cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ con đường tiến lên CNXH.

Đảng CSVN hy sinh hàng triệu người VN trong 2 cuộc chiến với mục tiêu đề ra:
- Xóa bỏ giai cấp
- Đưa cả nước tiến lên CNXH.

Đến hôm nay đã 72 năm nắm quyền lãnh đạo, đảng chẳng những không xóa bỏ được giai cấp mà càng đào sâu thêm vách ngăn giữa người nghèo với người giàu.

Trong tình trạng đất nước hôm nay. Có thể khẳng định, tài sản của một đại gia hơn hẳn tài sản của một triệu thường dân cộng lại và sự chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng cao, kể cả về số và lượng!

Như vậy, mục tiêu xóa bỏ giai cấp của đảng đã thất bại. Mục tiêu đưa cả nước tiến lên CNXH càng thất bại hơn. Bởi, đảng đã từng bước thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước đưa về chủ thể tư nhân và điều đặc biệt, chính phủ kêu gọi Thế Giới công nhận VN là nền KTTT.

Thế thì trắng đen đã rõ. Đã 3/4 thế kỷ nắm quyền mà đảng không thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Vậy thì, đảng còn ngồi đó để làm gì? Đừng bắt bỏ tù tôi, nhưng hãy trả lời cho tôi!

NTA


--------------------------------------------------

XEM THÊM :No comments: