Thursday, December 28, 2017

GIẢI THƯỞNG TINH THẦN TRẦN VĂN BÁ (Uỷ Ban Gỉài Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá)Việt Báo
28/12/2017

Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá sẽ dành trao cho những người ở quốc nội đang trực diện, bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi và đẩy mạnh Tự Do, Công Lý và Bảo Toàn Lãnh Thổ cho Việt Nam.

Uỷ Ban Gỉài Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá ước muốn đây sẽ là giải chung của tất cả chúng ta, những người vẫn còn giữ lý tưởng một tương lai tươi sáng cho Việt Nam. Nói cách khác, việc lập giải và chọn người trao giải sẽ có tính cách mở, mọi người đều có thể yểm trợ và tham gia Giải Thưởng Trần Văn Bá.

Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá được dự trù công bố vào giữa tháng 1-2018, tại California, Hoa Kỳ.

Mọi liên lạc, kính xin gởi điện thư về : phongtrao@tinhthantvb.com

UBGT thiết tha kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước, hội đoàn, báo giới, trang mạng tích cực yểm trợ cho giải thưởng bằng cách phổ biến, giúp tay kêu gọi và vận động.

Giá trị hiện kim: 5.000 $ mỹ kim

Mọi người, trong và ngoài nước, tham gia cách nào?

* Đề cử tự do người được giải (trước 20/12/2017)
* Bầu chọn cho người đưọc giải (trước 15/1/2018)
* -----> Đóng góp tài chánh (hải ngoại và tuỳ ý)

Công bố Giải thường: 21/1/2018 tại California, Hoa Kỳ
Uỷ Ban Gỉài Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá là tập hợp những cá nhân rải rác khắp nơi. UBGT hoàn toàn biệt lập với mọi đảng phái, tổ chức.

Thay mặt UBGT,
- Nguyễn Hồng Liệt, Võ Văn Thiệu, Lữ Anh Thư, Nguyễn Văn Thông - Hoa Kỳ.
- Trần Ngọc Giáp - Gia Nã Đại
- Đặng Văn Sung, Nguyễn Ngọc Bách, Vũ Đăng Sơn - Pháp
- Nguyễn Đức Hồ, Trần Quý Phong, Lê Hữu Đào - Vương Quốc Bỉ

Nhân sĩ hoạt động trong nước yểm trợ Giải thưởng :
- Linh Mục Nguyễn Văn Lý
- Thượng toạ Thích Thiện Minh
- Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Ngọc Tuấn

Nhân sĩ tại hải ngoại yểm trợ Giải thưởng :
- Tại Hoa Kỳ : Tạ Đức Trí - Thị trưởng Westminster, Cali ; Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng; Nhà văn Trần Phong Vũ
- Tại Pháp : GS Phạm Đăng Sum; Nhà báo Đỗ Việt

Hội đoàn yểm trợ
- Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris
- Cộng Đồng Việt Nam tại Liège
- Hội Người Việt Tự Do tại Vương Quốc Bỉ
- Hội Thân Hữu Bỉ Việt
- Hội Cựu Quân Nhân VNCH tại Pháp
- Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại Âu Châu
- Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH tại Pháp
- Hội Cựu Quân Nhân VNCH vùng Gard tại Pháp
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Metz
- Hội Thanh Thiếu Niên VN tại Paris
- Hội Pháp - Việt Tương Trợ
- Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá


No comments: