Saturday, March 21, 2015

TIN & BÀI NGÀY 21-3-2015

TIN & BÀI NGÀY 21-3-2015
.
BBC   -   21-3-2015  
.
Yuriko Koike, Project Syndicate  |  www.phiatruoc.info   
.
Nguyễn Văn Khanh   20-3-2015
.
Ngô Nhân Dụng  /  Người Việt     20-3-2015        
.
Hùng Tâm     19-3-2015
.
Thụy Mi/RFI   |  Phạm Chí Dũng    21-3-2015
.

.
.
.
NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN   21/03/2015
.
Dân trí     21/03/2015
.
Kỳ Duyên    Vietnamnet     21/03/2015
.
Trần Quang Thành     21-3-2015
.
GDVN     21/03/2015
.
Fb Vũ Kim Hạnh   21/03/2015
.
Người Buôn Gió    20/03/2015
.
Phạm Viết Đào    20-3-2015
.
Một Thế Giới     20/03/2015
.
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA     20-3-2015
.
GS Nguyễn Văn Tuấn    20/03/2015
.
Trương Nhân Tuấn   15/03/2015
.
TS Âu Dương Thệ   Việt Báo    20-03-2015
.
Vietnam Net    20/03/2015 

J.B Nguyễn Hữu Vinh     19-3-2015
.


.

No comments: