Saturday, March 28, 2015

TIN & BÀI NGÀY 28-3-2015

TIN & BÀI NGÀY 28-3-2015
.
.
.
Dân Luận Tổng Hợp      28/03/2015
.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh    |    VNTB     29.3.2015
.
Dân Luận tổng hợp       28/03/2015
.
.
Trịnh Anh Tuấn   -    Tác giả gửi tới Dân Luận      29/03/2015
.
Nguoi Viet    27-3-2015
.
Nguyễn Quốc Khải    27-03-2015
.
Huỳnh Bá Hải      28-3-2015
.
CTV Danlambao     3/28/2015         31 Comments
.
Đàn Chim Việt   (Theo Nguoi-viet.com)  27/03/15
.
FB Phạm Đình Trọng     27-03-2015
.
Nguyễn Tiến Trung   gửi   BBC   28-3-2015
.
An Khương (tổng hợp)     29-3-2015
.
VNTB     29.3.2015
.
.
Vụ 90.000 công nhân đình công :
.
Nguyễn Hoài (Danlambao)     3/29/2015          8 Comments
.
.
HẢI NGOẠI
.
.
Việt Báo    28-3-2015
.
Cali Today News           28/03/2015
.
Nguyễn Quang Duy       07:34:am 28/03/15
.
Nguyễn Văn Lục    March 28, 2015
.
Nguyễn Văn Lục    March 27, 2015
.
Việt Báo      28-3-2015
.
.
QUỐC TẾ
.
.
Việt Long & Nguyễn Xuân Nghĩa  |   RFA    25-3-2015
.
Lưu Nguyễn Đạt     Viet Thuc      28-3-2015
.
Trọng Nghĩa  -  RFI     28-03-2015
.
Andrei Popescu - ET Romania                 28-3-2015
.
Andrei Popescu - ET Romania          28-3-2015
.
BBC     28-3-2015
-
cựu Hồng Vệ binh tên Lưu Bá Khâm đã xin lỗi vì những gì gây ra trong Cách mạng Văn hóa
China Uncensored, NTDTV                 28-3-2015
.
Valentin Schmid, Epoch Times             28-3-2015
.
Thu Hằng  -  RFI    28-03-2015
.
Mai Vân  -  RFI    28-03-22015
.
Anh Vũ  -  RFI     28-03-2015
.
Nguyễn Lễ  -  BBC Tiếng Việt, tường thuật từ Singapore     28-03-2015
.
Nguyễn Quang Duy   |   BBC      28-3-2015
.
Nguyễn Thị Cỏ May      28-3-2015
.No comments: