Friday, March 27, 2015

TIN & BÀI NGÀY 27-3-2015

TIN & BÀI NGÀY 27-3-2015
.
.
Nhã Nam      25-3-2015
.
Phạm Đình Hưng    11-3-2015
.
Quỳnh Hương     VNTB        28.3.2015
.
Nhà văn Võ Thị Hảo, viết từ Hà Nội      2015-03-25
.
RFA      2015-03-27
.
Nam Nguyên, phóng viên RFA     2015-03-27
.
THỜI GIAN : 9h30p, chủ nhật ngày 29 tháng 3
ĐỊA ĐIỂM : Đài phun nước Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội
.
Khúc Thừa Sơn     3/27/2015         6 Comments
.
Kính Hoà, phóng viên RFA        2015-03-27
.
JB Nguyễn Hữu Vinh            26/03/2015  
.
.
.
Đức Thiện, VRNs     27.03.2015
.
PV. VRNs         27.03.2015
.
Phạm Trần        27.03.2015
.
BBC    27/03/2015
.
Phạm Viết Đào               27/03/2015
.          
Lê Anh Hùng     27/03/2015
.
Mặc Lâm    Sống Magazine     26-03-2015
.
Giáo Già  (Đại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy)   26/03/2015
.
XUÂN DƯƠNG     (GDVN)     27-3-2015
.
Đào Ngọc Thạch     Thanh Niên Online     27-3-2015
.
Hà Văn Thịnh    (Theo Một Thế Giới Mới)     27-3-2015
.
Đề nghị không múa rìu qua mắt tôi! hay “Sự phân biệt cây gỗ mỡ và cây vàng tâm”
Nguyễn Huy Cường     Dân News     27/03/2015
.
VNTB          (Theo VTC)        27.3.2015
.
.
HẢI NGOẠI
.
.
Thanh Trúc, phóng viên RFA       2015-03-26
.
SBTN    T5, 03/26/2015 - 22:40
.
Bùi Văn Phú      27.03.2015
.
Nhóm phóng viên Người Việt      26-3-2015
.
Hà Giang/Người Việt     26-3-2015
.
Kalynh Ngô/Người Việt       20-3-2015
.
Trung Nguyễn  (Bài viết cho mục Hồi Ức 30 Tháng Tư và Đời Tị Nạn)  26-3-2015
.
Giao Chỉ, San Jose      27-3-2015
.
.
QUỐC TẾ
.
.
Trà Mi-VOA              27.03.2015
.
VOA        27.03.2015
.
Luật sư Ngô Ngọc Trai      BBC         26-3-2015
.
Ngô Ngọc Trai      Thông Luận     27-03-2015
.Mai Vân  -  RFI       27-03-2015
.
Tú Anh  -  RFI      27-03-2015
.
Nguyễn Văn Khanh     26-3-2015
.
Việt Nguyên/Người Việt    23-3-2015
.
Thanh Phương  -  RFI      27-03-2015
.
Mai Vân  -  RFI        27-03-2015
.
Trọng Thành  -  RFI             27-03-2015
.
VOA        28.03.2015

No comments: