Tuesday, March 24, 2015

Thư Ngỏ gửi Đại Hội Liên Minh Nghị Viện Quốc Tế họp tại Hà Nội, Việt Nam (28/3 - 1/4/2015)

FVPoC  
Posted on March 23, 2015 by CTNLT-1

THƯ NGỎ CỦA 20 TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM
GỬI
ĐẠI HỘI LIÊN MINH NGHỊ VIỆN QUỐC TẾ
(Vietnam CSO’s Open Letter to Congress of Inter-Parliamentary Union)

Kính gởi

– Quý Đại biểu tham dự Đại hội Liên minh Nghị viện Quốc tế lần thứ 132 tại Hà Nội.
Đồng kính gởi
– Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
– Các Chính phủ Dân chủ và các Cơ quan Nhân quyền khắp thế giới.

Kính thưa Quý vị Đại biểu

Chúng tôi -các Tổ chức Xã hội Dân sự độc lập tại VN- được biết Liên minh Nghị viện Quốc tế của Quý vị chủ trương bảo vệ và cổ xúy Nhân quyền, vì Nhân quyền là yếu tố cốt lõi để có dân chủ trong mọi nghị viện và phát triển trong mọi quốc gia. Chúng tôi cũng được biết rằng Hội đồng Nhân quyền LHQ đã ra Nghị quyết ngày 23-06-2014 về tầm quan trọng bảo vệ NQ của LMNVQT. Chúng tôi hân hoan tán đồng tất cả những điều đó.

Nhưng tiếc thay, Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản độc tài thì lại chỉ là bình phong che đậy cho đảng vi phạm Nhân quyền. Thật vậy:

a- Xét về nguồn gốc: Quốc hội khóa XII hiện hành (và mọi khóa trước) đã hình thành từ những cuộc bầu cử giả tạo, hình thức. Mọi ứng cử viên đều là thành viên hay cảm tình viên của đảng Cộng sản, do Mặt trận Tổ quốc là cơ quan ngoại vi của đảng giới thiệu. Không có ứng cử viên độc lập mà nếu có thì cũng bị gạt ngay từ giai đoạn giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc. Nhân dân chúng tôi châm biếm gọi đó là lối “đảng cử dân bầu” và gọi các đại biểu Quốc hội là “đảng biểu” thay vì “dân biểu”, vì họ chẳng được toàn dân tự do chọn lựa và chẳng bao giờ đại diện thực sự cho toàn dân. Ngoài ra, các cuộc bầu cử Quốc hội (5 năm một lần) luôn mang tính cưỡng bức, ai không đi bỏ phiếu sẽ gặp rất nhiều rắc rối sau đó trong cuộc sống và trong công việc. Vì thế, tỷ lệ cử tri đi bầu luôn rất cao, từ 95% đến 100%. Quý vị nào từng sống trong hay từng biết rõ các quốc gia theo chế độ CS tại Liên Xô và Đông Âu trước đây hẳn quá hiểu điều này.

b- Xét về hoạt động: Vì là người của đảng Cộng sản và thấy mình như nhận được ân huệ đảng ban cho, các thành viên Quốc hội Việt Nam từ trước tới nay luôn vâng lời đảng, làm luật theo ý đảng để đem cả nền lập pháp phục vụ sự thống trị của đảng. Thành ra họ không bao giờ bảo vệ và cổ xúy Nhân quyền, coi Nhân quyền như mục tiêu cho hoạt động của mình và như điều kiện cho sự phát triển đất nước của mình. Chúng tôi xin nêu ra vài sự việc cơ bản để minh chứng:

– Ngày 28-11-2013, bản Hiến pháp mới của Việt Nam -mà theo tuyên bố không úp mở của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là sự thể chế hóa cương lĩnh đảng Cộng sản- đã được 488 đại biểu phê chuẩn với đa số tuyệt đối (486 phiếu thuận). Việc phê chuẩn này đã chà đạp mọi góp ý mang tính dân chủ hóa của nhân dân, từ các cá nhân đến các tập thể suốt một năm dài trước đó, cũng như đã gây nên thất vọng lẫn phẫn nộ nơi mọi ai mong muốn nhân quyền cho Việt Nam chúng tôi.

Bởi lẽ, dù trong Hiến pháp ấy có dành chương II, từ điều 14 đến điều 49, nói về “quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, nhưng rõ ràng tất cả đều phải lệ thuộc, hay đúng ra bị đè bẹp bởi các độc quyền và ưu quyền của đảng Cộng sản do chính Hiến pháp khẳng định. Trước hết là độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội (bằng Điều 4). Tiếp đó là độc quyền sở hữu tài nguyên quốc gia (bằng điều 54), độc quyền sử dụng lực lượng truyền thông (bằng điều 96) và lực lượng vũ trang (bằng điều 65), độc quyền giáo dục (bằng điều 96), rồi ưu quyền về văn hóa (bằng điều 4 lấy chủ nghĩa Mác-Lênin lẫn tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng), và ưu quyền về kinh tế (bằng điều 51 khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo).

Nay thì toàn dân chúng tôi chẳng những không được quyền phúc quyết Hiến pháp mới mà còn bị buộc phải chấp nhận, phải học tập để làm theo và sống theo.

– Trước đó, Quốc hội VN, dưới sự chỉ đạo của đảng Cộng sản, cũng đã soạn thảo rồi phê chuẩn nhiều bộ luật bất chấp ý kiến toàn dân và đi ngược quyền lợi toàn dân như Luật Báo chí, Luật Giáo dục, Luật Đất đai, Luật Hình sự… Luật Báo chí sửa đổi, bổ sung năm 1999 hoàn toàn bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, cấm hẳn báo chí tư nhân dưới mọi hình thức.

Các loại báo chí công khai và chính thức tại VN hiện thời đều nằm trong tay đảng Cộng sản. Luật Giáo dục năm 2005 dành độc quyền giáo dục cho đảng Cộng sản, đào tạo công dân dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cấm hẳn mọi tư thục (ngoại trừ lớp mẫu giáo) nằm dưới sự điều hành của các Giáo hội. Luật Đất đai 2003 hoàn toàn tước bỏ quyền tư hữu đất đai của toàn dân, chỉ cho dân quyền sử dụng, để thâu tóm tất cả tài nguyên quốc gia vào trong tay nhà nước, một nhà nước hoàn toàn nằm trong tay đảng Cộng sản. Luật Hình sự bổ sung sửa đổi năm 2013 (với các điều 79, 88, 258) là công cụ đàn áp các tiếng nói đối lập với nhà cầm quyền.

Như thế thì còn đâu các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội của con người vốn được ghi trong các Công ước Quốc tế Nhân quyền mà nhà cầm quyền CSVN đã ký tham gia từ năm 1982? Cụ thể là quyền tự do ứng cử và bầu cử, tự do hội họp và lập hội lập đảng, tự do ngôn luận và truyền thông, tự do tôn giáo và tư tưởng, tự do đi lại và cư trú, tự do tư hữu đất đai và kinh doanh bình đẳng… Thực tế đã chứng minh cho thấy các nhân quyền cơ bản và thiết thực này đã và đang bị hạn chế hay tước đoạt tại VN. Vô số vụ chà đạp nhân quyền đã và đang xảy ra (xin xem Bản Báo cáo vi phạm NQ 2014 của 24 tổ chức XHDS) nhưng Quốc hội VN (vốn có cả Ủy ban Nhân quyền) vẫn bình chân như vại, không lên tiếng cũng chẳng tìm cách giải quyết cho tốt đẹp. Hậu quả là đất nước chúng tôi luôn đứng hàng cuối thế giới về phát triển quốc gia xã hội cũng như về đóng góp cho nhân loại trong mọi mặt.

Kính thưa Quý Đại biểu,

Nhân Đại hội Liên minh Nghị viện Quốc tế lần thứ 132 tại Hà Nội sắp tới, trong đó nhà cầm quyền Cộng sản VN sẽ ra sức tuyên truyền với Quý vị rằng Quốc hội VN là của dân, do dân và vì dân, luôn phục vụ nhân quyền, chúng tôi gởi tới Quý vị lá thư ngỏ này để Quý vị nắm được bản chất và nhiệm vụ của định chế chính trị quan trọng ấy: một công cụ ngoan ngoãn của đảng Cộng sản, một con dấu cao su cho nhà cầm quyền Cộng sản…

Xin những Quý vị nào còn trung thành với lý tưởng phát huy Nhân quyền của LMNVQT hãy mạnh mẽ lên tiếng đòi hỏi Bộ Chính trị đảng CSVN phải chấm dứt khống chế Quốc hội, đòi hỏi Quốc hội VN phải tu chính Hiến pháp và các bộ Luật theo các tiêu chuẩn văn minh của nhân loại. Xin Quý vị hãy tìm mọi cách giúp đất nước chúng tôi có được một Quốc hội đúng nghĩa như tại các Quốc gia dân chủ của Quý vị. Chỉ có thế, Quốc hội VN mới xứng đáng được ngồi họp ở LMNVQT trong những lần tới. Và như vậy, Quý vị sẽ nhận được lòng biết ơn vô bờ của Dân tộc chúng tôi.

          Làm tại Việt Nam ngày 22 tháng 03 năm 2015

          Các Tổ chức Xã hội dân sự đồng ký tên:

1- Bạch Đằng Giang Foundation. Đại diện: Ts Phạm Bá Hải.
2- Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
3- Giáo hội Cao đài Chân truyền. Đại diện: Chánh trị sự Hứa Phi.
4- Giáo hội Liên hữu Lutheran VN-Hoa Kỳ. Đại diện: Ms Nguyễn Hoàng Hoa. 
5- Giáo hội Phật giáo HH Thuần túy. Đại diện: Hội trưởng Lê Quang Liêm.
6- Giáo hội Tin lành Mennonite Thuần tuý. Đại diện: Ms Nguyễn Mạnh Hùng.
7- Hiệp hội Công nông Đoàn kết. Đại diện: Ms Đoàn Văn Diên.
8- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Lm Phan Văn Lợi.
9- Hội Bảo vệ quyền Tự do Tôn giáo. Đại diện:Cô Hà Thị Vân.
10- Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Đại diện: Huỳnh Thục Vy, Trần Thị Nga, Trần Thị Hài.
11- Hội thánh Tin lành Chuồng Bò. Đại diện: Mục sư Lê Quang Du.
12- Khối Tự do Dân chủ cho Việt Nam 8406. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải
13- Lao Động Việt. Đại diện: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
14- Mạng lưới blogger Việt Nam. Đại diện: Cô Nguyễn Hoàng Vi.
15- Nhóm Bảo vệ Tôn giáo và Sắc tộc. Đại diện: Anh Huỳnh Trọng Hiếu.
16- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Lm Nguyễn Hữu Giải.
17- Phong trào Con Đường Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Công Huân.
18- Phong trào Liên đới Dân oan tranh đấu. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh.
19- Phòng Công lý-Hoà bình DCCT Sài Gòn. Đại diện: Lm Đinh Hữu Thoại.
20- Tăng đoàn GHPGVNTN. Đại diện: Ht. Thích Không Tánh.

No comments: