Tuesday, March 31, 2015

TIN & BÀI NGÀY 31-3-2015

TIN & BÀI NGÀY 31-3-2015
.
.
Nhà báo Phạm Chí Dũng  -  Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam
.
Pv.VRNs      31.03.2015
.
VRNs     01.04.2015
.
.
.

Dân Làm Báo                       4/01/2015        1 Comment
.
Mặc Lâm  -  RFA     2015-03-31
.
VOA Tiếng Việt    31.03.2015
.
Đào Tuấn   -    Lao Động     31/03/2015
.
BBC
31-03-2015
.
Lê Anh Hùng       30/03/2015
.
Cánh Cò          03/31/2015
.
Bùi Tín       3/31/2015     16 Comments
.
-  
.
Danlambao      3/30/2015 1 Comment
.
Nguyễn Thị Từ Huy     03/31/2015   
.
Mai Thái Lĩnh            31/03/2015
.
Nhà báo - nhà văn Phạm Thành       31-3-2015
.
Bauxite Việt Nam            30/03/2015
.
TS. Nguyễn Thành Sơn       31/03/2015
.
Nguyễn Huy Canh             31/03/2015  
.
Theo Blog Bùi Văn Bồng     31/03/2015
.
VietNamNet             31/03/2015
.
Gia Minh  -  RFA     2015-03-31
.
Tuấn Khanh    03/31/2015  
.
Nguyễn Thị TỪ Huy     03/31/2015
.
TS. Nguyễn Thành Sơn      01/04/2015
.
Phi Hùng/Người Việt      30/03/2015

.
.
HẢI NGOẠI
.
.
Linh Nguyễn/Người Việt     30/03/2015

.
Ðỗ Dzũng/Người Việt (tổng hợp)  11-3-2015
.
.
.
CĐNVTD-VIC      29-03-2015
.
CĐNVTD Úc Châu     27/03/2015
.
.
QUỐC TẾ
.
.
VienDongDaily      29/03/2015
.
BBC     31-3-2015
.
RFA             31-03-2015
.
Joshua Philipp, Epoch Times           31-3-2015
.
Thanh Phương  -  RFI     31-3-2015
.
Trọng Nghĩa  -  RFI     31-03-2015
.
Mai Vân  -  RFI     31-03-2015
.
Bill Ide   -   VOA   31.03.2015
.
Trọng Nghĩa  -  RFI     31-03-2015
.
Trọng Nghĩa  -  RFI     31-03-2015
 .
Tú Anh  -  RFI     31-03-2015
.
GS Nguyễn Văn Tuấn       29/03/2015
.
Phạm Viết Đào       31/03/2015
.
Trọng Thành  -  RFI     31-03-2015
.
VOA    01.04.2015
.
Đức Tâm  -  RFI     31-03-2015
.
Andrei Popescu - ET Romania         31-3-2015
.
Tú Anh  -  RFI    31-03-2015
.
BBC    31-3-2015No comments: