Monday, March 23, 2015

TIN & BÀI NGÀY 23-3-2015

TIN & BÀI NGÀY 23-3-2015

.
Tạ Lương      GDVN    23-03-2015    
.Hoa Mai Nguyên        Thông Luận     23-03-2015    

.
Phạm Chí Dũng      23-03-2015    
.
VNTB            24.3.2015
.
.
.
.
RFA          23-03-2015
.
Kính Hòa  - RFA              2015-03-23
.
Phong Uyên     |    Dan Chim Viet    23.3.2015
.
Thanh Phương  -  RFI    23-3-2015
.
Trần Mạnh Hảo       |    Dan Chim Viet    22.3.2015
.
Dien Dan CTM     24/03/2015
.
VRNs       23.03.2015
.
.
Tâm Don    |     VNTB    23.3.15
.
Nguyễn Tường Thụy       23/03/2015
.
Nguyễn Tường Thụy     23-3-2015
.
.
Ánh Sáng     |    Theo Tin Đa Chiều     23/03/2015
.
Nguyễn Thị Kim Liên     |     Theo facebook Kim Liên     23/03/2015
.
PV. VRNs    |   PLEIKU PHỐ NÚI FORUMS     21/03/2015
.
VNTB      23.3.15
.
VRNs     23.03.2015
.
Nguyễn Xuân Diện’s Blog      23/03/2015
.
Nguyễn Trọng Bình    |    Viet-studies    22-03-2015
.
Cánh Cò  |     canhco's blog     22-3-2015
.
Kami     |     Kami's blog       21-3-2015
.
Dân News     |     Nguồn TP     23/03/2015
.
Hiệu Minh     |     23.03.2015
.
VOA        23.03.2015 
.
T.N         (Danlambao)    3/23/2015    6 Comments
.
Người Việt    23-3-2015
.
.
HẢI NGOẠI
.
Bút Ký của NC_Lê Hoàng Thanh       23/03/2015    
.
Thanh Phong     (VienDongDaily.Com - 23/03/2015)
.
Thanh Phong     (VienDongDaily.Com - 22/03/2015)
.
Lê Diễn Đức       23.03.2015
.
Tạp ghi Huy Phương     22.03.2015
.
Người Việt     23.03.2015
.
Hà Tường Cát / Người Việt     23.03.2015
.
Mai Loan     23.03.2015
.
Trùng Dương    |    Da Màu     23.03.2015
.
Viên Linh      03/21/2015
.
Ngô Thế Vinh     03/20/2015
.
Hiệp Hội Người Việt San Diego       20-3-2015
.
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/NSW    20-3-2015
.
Người Việt     22-3-2015
.
VienDongDaily.Com           21-03-2015
.
.

QUỐC TẾ
.
Lê Diễn Đức     23-3-2015
.
BBC     23-3-2015
.
Thanh Hà – RFI         23-3-2015

Minh Anh  -  RFI            23-3-2015
.
BBC Tiếng Việt    23-3-2015
.
VOA            23-3-2015
.
Trọng ThànhRFI      23-3-2015
.
Thanh Phương  -  RFI    23-3-2015
.
Nguyễn Hưng Quốc       23.03.2015
. 
Mặc Lâm  -  RFA     2015-03-23
.
Thanh HàRFI         23-3-2015
.
Thanh Hà – RFI         23-3-2015
.
Quang Thành AnThe Diplomat  | Phía Trước   23-3-2015
.
Phương Vũ   |   Theo vnexpress     23/03/2015
.

Ryan Henderson, China Economic Review
Thủy Nguyễn chuyển ngữ, CTV Phía Trước
.
Khải Huyền dịch     |    Dân Luận    23/03/2015
.
.
.
-----------------------------------------
.

From: Aimee Lai <aimeelai@me.com>
Date: March 22, 2015 at 9:24:39 AM PDT

Nhờ thông báo!
Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ họ tên:  

NGUYỄN VĨNH LÂN  
số quân: 681137969
loại máu O+.

Nếu ai là thân nhân nói trên xin vui lòng liên  lạc Đ.T 093-589-9347 gặp Ni Sư Thông Mẫn.

Nhờ quí vị chuyển email này đến những người mình quen biết may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người quá cố được đoàn tụ với gia đình.
No comments: