Tuesday, September 27, 2011

PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI chỉ trích BẢN ÁN TÙ ĐỐI VỚI BLOGGER LƯ VĂN BẢY (Thanh Phương, RFI)Thanh Phương   -   RFI
Thứ ba 27 Tháng Chín 2011

T chc Phóng viên không biên gii, tr s ti Paris, hôm qua 26/9/2011, va ra thông cáo ch trích Vit Nam v vic blogger Lư Văn By ngày 22/8 va qua đã b kết án 4 năm tù và 3 năm qun chế.

Ông Lư Văn By đã b Tòa án tnh Kiên Giang kết án vi ti danh « tuyên truyn chng Nhà nước CHXHCN Vit Nam », vì đã có nhng bài viết b xem là « có ni dung nói xu Đng, Nhà nước, đòi đa nguyên đa đng, phc v mưu đ lt đ chính quyn ca các thế lc thù đch phn đng ».

Nguyên là cu quân nhân Vit Nam Cng Hòa, ông Lư Văn By là mt cây viết được biết dưới nhiu bút danh như: Hoàng Trung Vit, Chánh Trung, Hoàng Trung Chánh, Nguyn Hoàng, Trn Bo Vit, đăng trên các trang web như Đàn Chim Vit, Đi Thoi. Ông đã b công an bt gi ngày 26/3 năm 2011.

Trong bn thông cáo nói trên, Phóng viên không biên gii nhc li, hin có 17 công dân mng và 3 nhà báo b giam gi Vit Nam. T chc này đc bit nhc đến trường hp ca ging viên đi hc mang hai quc tch Pháp - Vit Phm Minh Hoàng, tc blogger Phan Kiến Quc, va b tuyên án 3 năm tù giam và 3 năm qun chế ngày 10/8 va qua vi ti danh « hot đng nhm lt đ chính quyn ». Ông Phm Minh Hoàng gn đây đã loan báo quyết đnh kháng án và t chc Phóng viên không biên gii cho biết h ng h ông Phm Minh Hoàng trong th tc pháp lý này.


Reporters Without Borders
Published on Monday 26 September 2011

Reporters Without Borders condemns the continuing detention of Lu Van Bay, a blogger who was sentenced on 22 August to four years in prison and three years of house arrest on a charge of anti-government propaganda under article 88 of the criminal code. He was not allowed access to a lawyer at his trial, which lasted just a few hours.

Also known by the pen-names of Tran Bao Viet, Chanh Trung, Hoang Trung Chanh, Hoang Trung Viet and Nguyen Hoang, Bay was arrested on 26 March by police who seized several of his articles and his personal computer. Ten articles calling for multiparty democracy, which he had posted online, were cited by the prosecution during the trial.

A former army officer now aged 59, Bay was sentenced to six years in prison in 1977 for “counter-revolutionary activities.” Using various pseudonyms, he had been posting articles online since 2005 explaining the situation in Vietnam to the Vietnamese diaspora.

When he was arrested in January 2010, the authorities released him on parole but told him to stop writing. A committed pro-democracy activist, he nonetheless continued to post on websites such as Dan Chim Viet, Doi Thoa and To Quoc.

A total of 17 netizens and three journalists are currently detained in Vietnam. Reporters Without Borders calls for the release of all of the country’s prisoners of conscience and urges the international community to react to these abuses.

One of those detained is Pham Minh Hoang, a blogger with dual French and Vietnamese nationality who used the pen-name of Phan Kien Quoc. Sentenced to three years in prison and three years of house arrest on 10 August on a charge of trying to overthrow the government, Hoang recently let it be known that he plans to appeal. Reporters Without Borders supports this decision.

--------------------------------


RFI   -   Thứ ba 09 Tháng Tám 2011

RFI   -   Thứ sáu 05 Tháng Tám 2011


RFI    -   Thứ năm 21 Tháng Mười 2010

RFI    -   Thứ sáu 27 Tháng Tám 2010
.
.
.

No comments: