Tuesday, September 27, 2011

1 THÁNG 10 : DẤU ẤN NGÀY THÁNG CỦA THỜI KỲ BẮC THUỘC LẦN THỨ 5 ? (Vũ Đông Hà)


Ngày 28 tháng 9 năm 2011

Trong những ngày qua, việc lãnh đạo Lào Cai chỉ thị các công sở và nhà dân treo đèn lồng Trung Quốc đã làm xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng đây là một hành động tự nguyện làm nô dịch văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, có thực sự thái độ nô dịch chỉ được thể hiện ở cái đèn lồng? Hay còn một âm mưu nào khác, đen tối hơn thế nữa?

Mập mờ về ngày tháng

Theo Wikipedia:
Ngày 12/7/1907, toàn quyền Đông Dương ra nghị định bãi bỏ đạo quan binh IV Lào Cai, chuyển từ chế độ quân quản sang chế độ cai trị dân sự, thành lập tỉnh Lào Cai. Từ đây địa danh tỉnh Lào Cai được xác định trên bản đồ Việt Nam.

Dữ kiện về ngày thành lập tỉnh Lào Cai 12 tháng 7 cũng được ghi trên trang web Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, vào ngày 27/3/1975, tại k họp thứ 2 Quốc hội khóa V đã nghị quyết hợp nhất ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ thành tỉnh mới lấy tên là Hoàng Liên Sơn.

16 năm sau, vào ngày 12/8/1991, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết chia tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Ngày 10/10/1991 tỉnh Lào Cai được tái lập, trên cơ sở vùng đất Lào Cai (cũ) và bổ sung thêm ba huyện: Bảo Yên, Văn Bàn (thuộc Yên Bái cũ), Than Uyên (thuộc Nghĩa Lộ cũ) bao gồm 8 huyện, hai thị xã.

Dữ kiện ngày tái lập 10 tháng 10 này được ghi trên trang web Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

Tóm lại tỉnh Lào Cai có 2 ngày lịch sử. Đó là:

Ngày thành lập tỉnh: 12 tháng 7 năm 1907
Ngày tái lập tỉnh: 10 tháng 10 năm 1991

Lãnh đạo Lào Cai đã quyết định không chọn ngày thành lập tỉnh 12 tháng 7 làm ngày kỷ niệm (như vào năm 2007 đã tổ chức rầm rộ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Lào Cai với sự tham dự của TBT lúc đó là ông Nông Đức Mạnh). Thay vào đó họ đã dùng ngày tái lập tỉnh để tổ chức kỷ niệm 20 năm.

Tại sao?

Đen tối trong âm mưu

Trong cái gọi là Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày "tái lập tỉnh Lào Cai" thì có một điều lạ nhưng hiện diện một cách ngẫu nhiên, trở thành bình thường, không ai thắc mắc là con số ngày tháng 1/10/1991 - 1/10/2011 nhan nhản khắp nơi. Ngày 1 tháng 10 "tự nhiên" và "đương nhiên" chính thức trở thành ngày tái lập tỉnh của Lào Cai.Từ đâu xuất hiện ngày 1 tháng 10 là ngày tái lập tỉnh Lào Cai?Tại sao không phải là ngày 10 tháng 10 theo quyết định của k họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII vào năm 1991?

Từ ngày thành lập tình chuyển sang ngày tái lập tỉnh, từ 10 tháng 10 âm thầm chuyển qua 1 tháng 10. Tại sao?

Ngày 1 tháng 10 phải là ngày tái lập tỉnh Lào Cai.
Ngày 1 tháng 10 cũng đã phải là ngày khai mạc Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long năm 2010.
Ngày 1 tháng 10 cũng là ngày Quốc Khánh của Trung Quốc.

Chỉ là nô lệ văn hóa đèn lồng hay thật ra là những âm mưu âm thầm, đen tối, từng bước dọn đường mở lối cho thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5?

Câu trả lời không chỉ dừng lại ở chiếc đèn lồng Trung Quốc, ở con số 1 hay số 10 của ngày tháng, mà có thể xuyên suốt thời gian của thời k 16 chữ vàng, cộng với những hành xử và tuyên bố của lãnh đạo đảng trong thời gian vừa qua - đối với nhân dân và đối với các đồng chí đàn anh phương Bắc.


.
.
.

No comments: