Thursday, September 29, 2011

AUDIO : QUAN HỆ TRUNG CỘNG - VIỆT CỘNG TRONG 10 NĂM QUA (Nguyễn Xuân Nghĩa, Đài SBS)Quốc Việt & Nguyễn Xuân Nghĩa
Đài SBS Úc Châu - Ngày 20110928
http://www.dainamax.org/2011/09/quan-he-trung-cong-csvn-trong-10-nam.html


Thái độ của Hà Nội với Bắc Kinh: Đảng và Quyền lợi Dân Tộc, Đâu là Ưu tiên?


Bình luận gia Nguyễn Xuân Nghĩa nhận định về mối quan hệ bất bình đẳng giữa Trung Cộng và CSVN, một hậu quả của vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Hoa Kỳ, vì sự chuyển hướng ưu tiên của Mỹ.


Tải về

a. Mối quan hệ Hoa Việt trong 10 năm qua.
b.Triển vọng của mối quan hệ đó trong 4 năm tới.
c. Quan ngại của khối Asean về thái độ ứng xử của CSVN đối với Trung Cộng.

.
.
.

No comments: