Saturday, August 27, 2011

THƯ GỬI LS TRƯƠNG PHÚ THỨ về HỒI KÝ CỦA BÀ NGÔ ĐÌNH NHU
người Hà Lội

Lời người chuyển bài :
Mời đọc Bức thư cảnh cáo của "Người Hà Lội/ mkmichel92@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. " gửi tới tất cả các diễn đàn tiếng Việt: Ls Trương Phú Thứ phải làm sáng tỏ..Nếu không Ls đang làm một việc tồi bại : Ăn trộm hồi ký của Bà Cố Vấn để thỏa mãn danh lợi cá nhân và chỉ có danh lợi thôi...
From: mkmichel92@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Date: Sat, 27 Aug 2011 06:46:16 +0200


THƯ GỬI Ls TRƯƠNG PHÚ THỨ (SEATTLES)

Nhờ Hồng Ân Của Diễn Đàn Ba Cay Truc

Người Hà Lội


Kính thưa Ls,

Vừa qua diễn đàn Ba Cay Truc có loan báo là Hồi Ký của Bà Trần Thị Lệ Xuân do Ls Xuất bản hiện đang được ấn loát tại Đài Loan. Vì tôi sống tại Hà Nội, nên không rõ vấn đề. Nên xin mãn phép gửi tới Ls một số câu hỏi sau đây và cũng có thể là những câu hỏi của một số bạn đọc.
Vậy xin Ls trả lời công khai trên diễn đàn, hầu số đông độc giả trong hoàn cảnh của tôi cũng được trả lời luôn thể :

- Theo ai đó cho biết, hồi ký của Bà Cố Vấn viết bằng tiếng Pháp. Như vậy Ls sẽ xuất bản bằng tiếng Pháp để được gọi là xuất bản?

- Nếu không xuất bản bằng tiếng Pháp, thời Ls không đóng vai trò xuất bản. Trái lại Ls làm việc chuyển ngữ một hồi ký bằng tiếng Pháp chưa xuất bản? Như vậy nghiã là sao?

- Lúc còn sinh thời, Bà Cố Vấn có tất cả các quyền trên hồi ký ấy. Và theo văn kiện nào, Bà Cố Vấn giao cho Ls xuất bản? Ls có một văn kiện nào không ? Hay Bà Cố Vấn chỉ nhờ Ls chuyển ngữ ? Chuyển ngữ và xuất bản là hai cái khác nhau. Xin Ls thông báo cho độc gỉa biết.

- Nhưng bà Cố Vấn nay không còn nữa. Theo luật pháp của các dân chủ, và Mỹ không làm ngược : Tất cả của cải của Bà Cố Vấn nay thuộc ba người con và chì có ba người con ấy mới có quyền quyết định. Và hồi ký được xem là của cải, sau khi Bà Cố Vấn đã qua đời, thuộc quyền của ba người con là : Ngô Đình Trác, Ngô Đình Quỳnh và Ngô Đình Lệ Quyên. Như vậy đâu là bằng chứng có chữ ký ưng thuận của ba người ấy?

Pháp luật sẽ trừng phạt. Vì xuất bản hồi ký của Bà Cố Vấn mà không có phép. Hơn nữa cũng chẳng phải là xuất bản hồi ký, vì đó chỉ là việc chuyển ngữ qua tiếng Việt. Bao người khác cũng có thể chuyển ngữ, với một cho phép nào đó của kẻ có quyền trên hồi ký, ra các tiếng khác.

- Trong vấn đề xuất bản hồi ký. Cần phải xuất bản trước tiên văn bản viết bằng tiếng Pháp. Hầu độc gỉa có thể so sánh chuyển ngữ với bản chính bằng tiếng Pháp. Nếu Ls dịch sai thì sao?

Nếu theo lý luận trên, Ls không có quyền chuyển ngữ. Vì hồi ký bằng tiếng Pháp chưa ai xuất bản cả.
Đâu là chữ ký của ba người con của Bà Cố Vấn cho phép, xin Ls đem ra cho độc giả biết là Ls có quyền chuyển ngữ và xuất bản.

Nếu điều kiện tiên quyết ấy không được thỏa mãn. Thời Ls đang làm một việc tồi bại : Ăn trộm hồi ký của Bà Cố Vấn để thỏa mãn danh lợi cá nhân và chỉ có danh lợi thôi.

Như thế các nhà trung gian bán các ấn loát ấy cần được thông báo là sẽ bán một của ăn trộm và có thể bị cảnh sát tới tịch thâu. Mất cả vốn lẫn lời.

Xin cám ơn Ls về các giải đáp cũng như bằng chứng mà Ls có thể đem ra để câu chuyện được sáng tỏ. Nếu không Ls đang làm ô uế ký ức của Bà Cố Vấn. Một tội tày đình.
_______________________________________________________________

Bức thư nầy sẽ được gửi tới tất cả các diễn đàn tiếng Việt.
.
.
.

No comments: