Saturday, August 27, 2011

MƯỜI NGÀN NGƯỜI VIỆT Ở BA LAN ĐƯỢC HƯỞNG LUẬT ÂN XÁ NHẬP CƯ TRÁI PHÉP (Tú Anh, RFI)
Thứ bảy 27 Tháng Tám 2011

Khong 10 ngàn người Vit Nam sinh sng bt hp pháp ti Ba Lan có cơ may hp thc hóa tình trng cư trú. Hôm qua 26/08/2011, Tng thng Bronislaw Komorowski đã ký sc lnh ban hành đo lut ân xá trong mt bui l long trng. Theo thm đnh, ti Ba Lan, hin có khong 70 ngàn di dân nhp cư bt hp pháp.

Theo hãng tin AFP, sau khi đt bút ký ban hành đo lut ân xá, Tng thng Ba Lan tuyên b là Ba Lan mong mun là « mt quc gia ci m, là vùng đt lành đón tiếp nhng ai mun tìm mt cơ hi cho đi sng tt đp hơn ».

Đo lut bt đu có hiu lc k t đu năm 2012 và liên quan đến nhng di dân nhp cư vào Ba Lan ít nht là t tháng 12 năm 2007 và nhng người b t chi đơn xin t nn chính tr trước tháng giêng 2010.

Theo ước đnh ca chính ph thì hin nay ti Ba Lan có khong 70 ngàn di dân nhp cư bt hp pháp mà phn ln là người Ukraina, Gruzia, Tchetnia,Vit Nam và Trung Đông.

Trong s nhng người góp phn vào vic vn đng cho đo lut này có mt người gc Vit Nam là cô Tôn Vân Anh, thành viên ca ban chuyên vn người nước ngoài trong chính ph Ba Lan.

Tháng 2 năm nay, trong lúc b đe da trc xut v Vit Nam, cô Vân Anh đã được nhp tch Ba Lan qua mt sc lnh đc bit ca Tng thng. Có mt trong bui l hôm qua, cô Tôn Vân Anh cho biết thêm v ý nghĩa và ni dung ca đo lut mi này.

Nghe (03:26)  :  Cô Tôn Vân Anh, thành viên ban chuyên vấn chính phủ Ba Lan

-----------------

Trọng Nghĩa   -   RFI  -    Thứ bảy 27 Tháng Tám 2011

.
.
.

No comments: