Saturday, August 27, 2011

CẦN CÁC BẠN GIÚP MỘT TAY (Đàn Chim Việt)

Lê Văn Sơn bị công an Việt Nam bắt giữ mà không có lệnh bắt hay các giấy tờ pháp lý nào.

Xem hình :

Hãy cùng gửi email lá thư dưới đây vì các thanh niên Công Giáo đang bị nhà cầm quyền CSVN bắt cóc, giam giữ trái pháp luật.

Địa chỉ email của những cơ quan quốc tế để gửi thư :
hrwpress@hrw.org
info@ap.org
ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr
apsc.dept@asean.org
ascc.dept@asean.org
bizday@nytimes.com
cathy.mccann@pen-internationalpen.org
communications@uscirf.gov
editor@nytimes.com
managing-editor@nytimes.com
news-tips@nytimes.com
emb.hanoi@mfa.no
han@minbuza.nl
hanoiac@state.gov
iba@int-bar.org
info@ituc-csi.org
info@internationalpen.org.uk
info-hcm@eurochamvn.org,
investigations_hotline@worldbank.org
lilly.nguyen@mail.house.gov
media@imf.org
piotr.nowinakonopka@europarl.europa.eu
press@freedomhouse.org
uscongenhcmc@state.gov
vietnamese@bbc.co.uk
vietweb@rfa.org
washington@nytimes.com,

Các forms trên mạng để điền thư :

Tổ chức phi chính phủ Freedom Now của Mỹ


Chủ Tịch Quốc Hội Hoa kỳ

Đoàn Luật sư Quốc tế IBA (International Bar Asssociation)

CNN News Tips

U.S. Department of State

VOA


Nội dung thư :

To Whom It May Concern,
The government of Vietnam has been increasing repressions and harassment toward Catholic youths and activists in Vinh, a city within Nghe An Province, Vietnam. Numerous of “kidnapping-style” arrests have occurred in July and August of this year. These Catholic youths have been active in the church and in charity activities, such as Catholic Association of Professionals and Businessmen, candidate of Vinh – Thanh Seminary, journalist of the Congregatio Sanctissimi Redemptoris, attendants of Prayers for Justice, Truth and Peace candle vigils, peaceful demonstrators for anti-Chinese invastion schemes, members of John Paul II Catholic Group of Pro Life, writers of Media of The Truth, and member of Vinh Support Group of Bottle Recycling, etc …

They are :
Dang Xuan Dieu
Ho Duc Hoa
Nguyen Van Oai
Tran Huu Duc
Dau Van Duong
Chu Manh Son
Nguyen Van Duyet
Nguyen Xuan Anh
Le Van Son
Thai Van Dung

The Vietnam police, both with uniforms and undercovers, had kidnapped these patriotic Catholic youths, without any warrants or any legal documents. According to the laws, such arrests are serious violation of Due Process of Law toward Vietnamese citizens. The families of these victims are very concerned about their health and whereabouts.

We urge you to pressure the government of Vietnam to release these Catholic youths immediately and unconditionally. Vietnamgovernment must respect Vietnam laws, international laws and commitment to respect human rights of their citizens.

Thank you very much for your attention and support.

Respectfully,

(chữ ký)

Lên Văn Duyệt (Hình trái) và Diệu, Duyệt, Dương, Sơn (Hình phải)

Nhóm Thanh niên Công giáo Việt Nam


Phần tiếng Việt :

Thưa quý vị,
Nhà nước Việt Nam đang gia tăng các biện pháp đàn áp và sách nhiễu các thanh niên Công Giáo tại Vinh, một địa phận thuộc Nghệ An, Việt Nam. Rất nhiều các vụ bắt bớ theo kiểu “bắt cóc” đã diễn ra trong tháng Bảy và tháng Tám năm nay. Những thanh niên Công Giáo này rất tích cực trong các sinh họat của nhà thờ và các họat động từ thiện như Hội Doanh Trí, ứng viên của Tu Viện Vinh – Thanh, ký giả của Dòng Chúa Cứu Thế, tham gia viên của các buổi thắp nến cầu nguyện cho Công Lý, Sự Thật và Hòa Bình, những người tuần hành ôn hòa để chống Trung Quốc Xâm Lược, thành viên của Hội Gioan Phaolô II Bảo Vệ Sự Sống, cộng tác viên của Truyền Thông Sự Thật, và thành viên của Nhóm Ve Chai …

Họ là :
Đặng Xuân Diệu
Hồ Đức Hòa
Nguyễn Văn Oai
Trần Hữu Đức
Dâu Văn Dương
Chu Mạnh Sơn
Nguyễn Văn Duyệt
Nguyễn Xuân Ánh
Lê Văn Sơn
Thái Văn Dung

Các công an Việt Nam, cả mặc sắc phục và công an chìm, đã bắt cóc những thanh niên Công Giáo yêu nước này mà không có lệnh bắt hay các giấy tờ pháp lý nào. Theo luật thì những hình thức bắt bớ như thế này là sai phạm nghiêm trọng Bộ Luật Tố Tụng đối với các công dân Việt Nam. Gia đình của các nạn nhân đang rất lo lắng về sự an nguy và nơi mà các thanh niên này đang bị giam giữ .

Tôi yêu cầu quý vị hãy tạo áp lực đối với nhà nước Việt Nam để họ thả các thanh niên Công Giáo này ngay lập tức và vô điều kiện. Nhà nước Việt Nam phải tôn trọng luật pháp Việt Nam, công pháp quốc tế và các cam kết tôn trọng nhân quyền của công dân Việt Nam.

Đa tạ sự quan tâm và ủng hộ của quý vị .

Trân trọng,
(Ký tên)

.
.
.
XEM THÊM :


.
.
.

No comments: