Friday, December 31, 2010

TRÍ THỨC "PHÒ SINO"

Lẩm Cẩm Lão Gia
1/01/2011

Với người Việt Nam đương đại thì mọi người không lạ gì với cụm từ “Trí thức phò Chính thống”! Nhưng hôm nay, người Việt Nam có thể biết thêm một loại trí thức khác. Đó là “Trí thức Phò Sino”!

Đọc bài “Giáo sư Nguyễn Huy Quý có phải là nhà Trung Quốc học?” của tác giả Đinh Kim Phúc đăng trên mạng http://www.boxitvn.net/bai/15446 Lẩm Cẩm Lão Gia tôi bàng hoàng. Bàng hoàng bởi sự thiển cận và ấu trĩ của vị “học giả” Giáo sư Nguyễn Huy Quý này.

[….Unlike other ASEAN countries, Vietnam and China have the same cultural origins. China has 56 ethnic groups, Vietnam has 54. And there are 10 to 20 cross-nation ethnic groups along the borders. What is more, both countries are led by a Communist Party.
These commonalities are very important. It is like the special relationship the US has with the UK, different from other European countries. It is not just that the US and the UK are politically close, they share ethnic roots.
Likewise, Vietnam and China enjoy a special relationship. Historically, there has been some discord, but that does not invalidate the special relationship…]

Vâng, mọi người có thể chấp nhận (hoặc tạm chấp nhận) tất cả những gì vị “học giả” Huy Quý đưa ra trên đây là đúng. Nhưng có một điều khiến Lẩm Cẩm Lão Gia tôi ngạc nhiên là vị “học giả” Huy Quý này không nhắc đến một sự thật khác là Hải quân Mỹ chưa bao giờ bắn giết hay bắt tàu cá của ngư dân Anh. Chính phủ Mỹ cũng chưa bao giờ đề xuất “lợi ích cốt lõi” cùng bản đồ “đường lưỡi bò” để chiếm đảo, chiếm biển của người Anh.
Học giả của Mỹ cũng chưa bao giờ dám huênh hoang tuyên bố “Đối đầu chỉ có thiệt hại cho các anh…” như lời của Hán tham Vương Hàn Lĩnh. Đại sứ Mỹ cũng chưa bao giờ dám tuyên bố “Hợp tác thì thành công, đấu tranh sẽ thất bại.” như lời của Thái thú Tôn Quốc Tường…!

Một điều ngạc nhiên nữa là chuyện “học giả” Hữu Quý so sánh hai đảng cầm quyến tại Trung Quốc và Việt Nam đều là đảng Cộng sản. Điếu này không nói lên được điều gì. Lịch sử đã chứng tất cả các chế độ theo cộng sản đều không có cái nào anh em với cái nào. Tất cả đều là “cá lớn nuốt cá bé” theo hình thức “bá quyền”. Khi Liên Xô hùng mạnh các chế độ cộng sản Đông Âu chỉ là chư hầu cho Liên Xô. Do vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không là ngoại lệ. Đánh cướp Hoàng Sa năm 1974, gây chiến tranh và xâm chiếm Việt Nam năm 1979, đánh chiếm một phần Trường Sa năm 1988 là những bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi.
Là một người am tường Sử học mà “học giả” Huy Quý không nhớ những sự kiện lịch sử này thì quả là khó hiểu!

[… There are more than 1 million overseas Vietnamese in the US, most of whom went there during the puppet government era. Some of them still want to subvert the current Vietnamese government. We are especially vigilant with these people…]

Nếu Lẩm Cẩm Lão Gia tôi không nhầm thì Chính phủ Việt Nam hiện hành đang có chính sách để tạo điều kiện cho bà con Việt kiều trên khắp thế giới có thể chung tay xây dựng đất nước. Do đó, những lời trên đây của “học giả” Hữu Quý mang đầy tính thóa mạ, chia rẽ. Trái với những gì mà Chính phủ Việt Nam hiện hành rao giảng. Hơn nữa, cả triệu người Việt Nam rời Tổ quốc sau năm 1975 – hay sau đất nước thống nhất. Như vậy, Chính phủ dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản từ năm 1975 -1980 là Chính phủ “bù nhìn” hay sao?
Ngoài ra, khẩu khí “We are especially vigilant with these people…” không hợp với một “học giả” Sử học. Những lời này hợp với những người làm bên ngành an ninh thay vì được nói ra từ miệng của một Giáo sư Sử học!

[…GT: The West used to talk about "the China threat." Now it talks about "the China hardline theory." What do you think of these arguments?
Nguyen: I am sure that even as it gets stronger, China will not invade any country it recognizes. Countries that have territorial disputes with China should understand that if conflict occurs, China will aim to resume sovereignty rather than invade.
For example, China will not attack Japan over the Diaoyu Islands issue. But in certain circumstances, armed conflicts could take place near the Diaoyu Islands…]

Khi đọc những lời trên đây thì Lẩm Cẩm Lão Gia tôi không biết vị “học giả” Hữu Quý muốn nói gì, ý gì?!!! Nói như vậy thì hiện nay Trung Quốc vẫn rêu rao bản đồ đường lưỡi bò là hợp pháp. Và Trung Quốc đã thành lập cơ quan hành chính Tam Sa mà trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Như vậy, khi có xảy ra tranh chấp thì đương nhiên Trung Quốc sẽ thực hiện chủ quyền –resume sovereignty – của Trung Quốc tại Tam Sa. Có nghĩa là Trung Quốc làm việc này là hợp lệ chứ không phải đã “XÂM LƯỢC” Việt Nam?!!! Hiểu biết và ngôn từ của “học giả” Huy Quý này quả cao thâm khó lường!

Kính phục thay cho bậc “Trí trức Phò Sino” học giả Huy Quý này!
Buồn thay.

L. C. L. G.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

---------------------------------

TIN LIÊN QUAN :

.
.

No comments: