Thursday, December 30, 2010

BA VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN TS CÙ HUY HÀ VŨ

Cù Thị Xuân Bích
30/12/2010

Kính gửi BBT Bauxite Việt Nam,

Tôi, Cù Thị Xuân Bích, em gái TS Cù Huy Hà Vũ vừa nhận được đơn đề nghị của anh Vũ gửi tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, tôi trân trọng đề nghị BVN cho đăng để những người quan tâm đến vụ án đuợc biết.
Cám ơn,
Cù Thị Xuân Bích
-----------------------

Hình chụp các văn bản :
.
.
.

No comments: