Wednesday, December 29, 2010

2010: CHIẾN TRANH TIỀN TỆ ĐÀO SÂU HỐ NGĂN CÁCH GIỮA CÁC NỀN KINH TẾ (RFI)

Đc Tâm  -  RFI
Thứ tư 29 Tháng Mười Hai 2010

Trong năm qua, các căng thng v t giá đng đô la M và nhân dân t ca Trung Quc, tình trng bp bênh ca đng euro, các bin pháp đi phó ca Nht Bn, Hoa Kỳ cho thy h ngăn cách ngày càng gia tăng gia mt bên là nhng nn kinh tế phát trin và bên kia là nhng nước mi tri dy, có t l tăng trưởng cao.

Vào cui tháng chín, b trưởng Tài chính Brazil Guido Mangega đã cnh báo : « chúng ta hin đang chng kiến mt cuc chiến tranh tin t quc tế, mt s phá giá đi trà các đng tin ». T đó, gii chuyên gia đã nhiu ln s dng cm t « chiến tranh tin t » đ nói v nhng bt đng nghiêm trng trong các cuc tho lun gia lãnh đo các nn kinh tế ln xut khu nhiu như Trung Quc, Đc, Nht Bn và nhng quc gia đang c gng đy mnh xut khu như Hoa Kỳ hoc các nước trong khu vc đng euro.

Thc cht ca cái gi là « chiến tranh tin t » là vn đ t giá. Bc Kinh b t cáo duy trì giá tr nhân dân t thp so vi đô la M, đ khuyến khích xut khu. Đ bo v quyn li ca mình, Hoa Kỳ và các nước khác tung ra các bin pháp phá giá đng tin quc gia.

Tháng sáu năm nay, trước ngày khai mc Hi ngh thượng đnh G20 Toronto, Canada, Bc Kinh đã ra mt quyết đnh quan trng, cho phép ni rng biên đ dao đng t giá gia nhân dân t và đô la M. Thế nhưng, bin pháp này không có nhiu tác dng và không làm nguôi cơn bc bi ca chính gii Hoa Kỳ khi mà Trung Quc luôn luôn có t l tăng trưởng trong khong 10% mi năm.

Thượng ngh sĩ Charles Schumer, thuc đng Dân ch Hoa Kỳ đã đ trình mt d lut cho phép chính quyn Washington tr đũa thương mi. Ông tuyên b, « ch mt đo lut mnh m thì mi buc Trung Quc phi thay đi và ngăn chn được làn sóng vic làm, ca ci chy ra khi nước M ». Chính quyn Bc Kinh đã t ra khó chu trước áp lc ca phương Tây. Ch tch H Cm Đào đáp tr rng chính sách tin t ca Trung Quc là « đng b và có trách nhim », còn th tướng Ôn Gia Bo thì gii thích, vic tăng nhanh giá ca nhân dân t « s làm nhiu công ty Trung Quc phá sn, nhiu người b tht nghip… và gây ra nhng ri lon xã hi ».

Trong sáu tháng, giá tr đng tin Trung Quc ch tăng có 2,9% so vi đô la M. Thm chí Qu Tin t Quc tế còn nhn đnh là giá tr nhân dân t luôn luôn thp hơn giá tr thc ca nó. Trung Quc áp dng chính sách đ cho nhân dân t bám theo đô la M. Trong thi gian qua, đng tin ca M li st giá so vi các đng tin khác, do vy, nhân dân t ca Trung Quc li mt giá khong 3% so vi đng euro và 4,5% so vi đng yên Nht Bn. Trong bi cnh này, châu Âu và Nht Bn cho rng h là nn nhân ca « cuc chiến tranh tin t ».

Ti châu Âu, điu tr trêu là Hy Lp, Ailen, hin vn trong tình trng kinh tế suy thoái, xut khu trì tr, do giá tr đng euro cao khi mà Đc vn xut khu mnh. Thm chí, trong năm nay, châu Âu còn nhiu ln cnh báo nguy cơ tan v khu vc đng euro.

Nhìn sang Bc Á, đ thúc đy xut khu, phc hi kinh tế, chính ph Nht Bn không ngn ngi can thip vào t giá. Ngày 15 tháng chín, ln đu tiên k t tháng 3/2004, Tokyo đã bán t 200 đến 300 t yen và mua vào đô la đ h giá đng tin quc gia và tuyên b s tiếp tc làm như vy nếu cn.

Vi tha thun Jamaica, năm 1976, h thng tin t thế gii chp nhn trên thc tế s thng tr ca đng đô la M. Tuy nhiên, nhiu chuyên gia cho rng chế đ bn v đô la đã đi ti gii hn ca nó. Kinh tế gia Pháp Patrick Artus, được AFP trích dn, nhn đnh, nh chế đ bn v đô la, chính quyn M có th d dàng phát hành tin t, đáp ng nhu cu ca mình.

Đ ngăn chn đng tin quc gia tăng giá, Ngân hàng Trung ương các nước khác buc phi mua s đô la này, đ sau đó li đi mua công trái do Ngân kh Hoa Kỳ phát hành. Khon d tr ngoi t này cho phép các Ngân hàng Quc gia phát hành thêm tin t, Trung Quc đưa thêm vào lưu thông nhân dân t, Brazil phát hành đng real, Hàn Quc đng won v.v.

Tháng 11 năm nay, chính ông Ben Bernake, thng đc Ngân hàng D tr Liên bang M phi tha nhn rng h thng tin t quc tế được xây dng như hin nay có khiếm khuyết v cơ cu.
.
.
.

No comments: