Friday, December 31, 2010

TỪ CHUYỆN "BẮT LỖI" TRONG TÙ (Người Buôn Gió)

Người Buôn Gió 

Người Buôn Gió - Đến đây li nghĩ chuyn xã hi, chuyn mua dâm tr em Hà Giang. Không có ai b xét x ti mua dâm, đúng mình hiu trưởng Sm Đc Xương b thì ông ta đưa ra giy chng nhn b lit dương vt. 16 quan chc lãnh đạo Hà Giang b liên đới nhưng đã được cơ quan điu tra xét thy không đ căn cứ kết ti. Hai em Thúy, Hng vn b kết án tù vì ti môi gii bán dâm. Người bán dâm không có, vậy bán dâm cho ai. Hay các em t bán dâm cho mình?

tri giam th đô, mt bung có khong 40 phm nhân, đó là con số trung bình, trường hp có càn quét t nn, chiến dch đu tranh tội phm mi m thì con s gia tăng hơn.
Mỗi bung giam có mt phm nhân được qun giáo giao trách nhiệm trong coi, gìn gi  v sinh, trt t trong phòng, nhc nh các phạm nhân khác thực hin ni quy. Phm nhân này thường là nhng tên tù có nhiu tiền án, tin s, lc lõi và hung hãn. Tên tù được này được gi là ” trách nhiệm’.
Từ cương v ” trách nhim” này hn la ra mt nhóm tay chân để phc v, y như mt b máy cai tr. Có thng chia cơm, v sinh, thằng hu h điếu đóm, thng đánh người theo lnh trách nhim, thng trn lt quà.

Thường thì thng ”cơm canh” kiêm vic chia cơm cho phạm nhân và thu gi quà tiếp tế ca các phm nhân. Đ ngon đ dành cho bộ máy chính phủ trong bung như trách nhim, b đi trt t, b đi tin.
Thằng v sinh có tên gi tù là ”lái xe”. chân này phục v hu h ”trách nhim” như cách lái xe ngoài đi hu h lãnh đo vy. Lái xe được thong dong đi li, được hút thuc lào tha, ăn tha thc ăn ca ”trách nhiệm” so vi tù nhân dân cũng tt chán.
Bộ đi thì chia hai loai, b đi tin và b đi chiến đu. Bn ”b đi chiến đu” là bn côn đ thc s, chúng theo dõi nhng phạm nhân khác không thc hin quy đnh ca ”trách nhim” đt ra là đánh đp tàn bạo. Bọn này còn thường xuyên khng b, đe da bn ti phm ”nhân dân” đ trn áp và ép buộc gia đình gi tiếp tế nhiu cho chúng sng.
Bọn ”b đi tin” là bn tù nhà có điu kin kinh tế, quà cáp, tin nong nhiu, được đc cách ăn ung cùng chế đ vi bn ”bộ đi chiến đu”. Bn này là còn gi là ”b đi cnh” hay tên khác là ”ci to nh gia đình”.
Thường ”trách nhim” đt ra thêm mt thng quân cnh mình, ăn ung cùng, thng ”quân sư” thuc loi nhiu mưu mo, thủ đoạn, chuyên phân tích tng phm nhân trong buồng đ thng ”trách nhim” có phương hướng điu bn ”b đi chiến đâu” gò ép, tù gi như thế là b ”quay”. Bị ”quay” có nghĩa là tù nhân bị xác đnh là gia đình kinh tế vng. Bn ”b đi chiến đu” thường xuyên đe da, đánh đp, hành h bng cách ngồi trt t (nghĩa là ngồi bó gi, dui chân ra là mt trt t) phi ăn đòn, hoc đ trò khác như đi vệ sinh phi có gi, ăn, ung điu đ (nghĩa là ăn ít, ung ít), đ phm nhân tự hiu ý mà viết thư xin gia đình gi tin hay nhiu đ vào cho bn chúng lấy.

Buồn cười là bn tù có mt b máy mà chúng đt ra, hoàn chỉnh như mt b máy cai tr, mà tên chúng đt cho mi tng lp phm nhân cũng rất đáng ngm. Tng lp dưới chúng gi là ”nhân dân”, có bung chúng phân loại ”nhân dân ưu tiên” và ”dân đen”.

Bọn ”nhân dân” trong tù có đúng cái quyền li duy nhất là chp hành ni quy tri giam theo ”đnh hướng” ca bn ”trách nhim”. Ví dụ ni quy là trt t thì bn ”trách nhim” nó quy kết ngi dui chân, nm nga là ”mất trt t”. Đi v sinh không đúng gi cũng là ”vi phạm trt t”, ho hay hắt xì hơi cũng là ”mt trt t”. Bn ”nhân dân” mùa hè 3 ngày tm 1 ln vì bn ”trách nhiệm” nó bo là phi tiết kim nước như nhà nước ta kêu gi, mùa đông đắp cái chăn mng ca tri phát, nm trên nn xi măng lnh lo. Chăn màn, quần áo gia đình gửi b tch thu vi lý do ”ci to theo chế đ ca tri’’.

Phác thảo sơ qua v ni tình nhà tù như thế, bây giờ là câu chuyn ”bt li” trong tù.

Nội quy tri giam ch dành cho bn ”nhân dân”. Những tên tù cp cao trong b máy cai trị đi lại, tp th dc, ca hát, tm giặt bt kỳ gi nào. Bn chúng thường xuyên vi phm ni quy bung giam như trn lột đ tiếp tế, ly chăn màn làm cht đt đun nước sôi ăn mỳ, pha trà. Ăn chn khẩu phn ca các tù nhân khác, thm chí chúng cho ”nhân dân” ăn ít, còn cơm thừa chúng đ vào h xí di nước trôi đi. Nếu ”nhân dân” nào đói quá, lén du được ít quà khi nhn t lúc thăm gp gia đình như miếng bánh quy, b chúng phát hiện s đem ra trước c bung xét x, đánh đp cho nhng ”nhân dân” khác s. Có báo cáo cán bộ cũng bng tha, vì rõ ràng thc ăn phi đ khoang ăn, không được mang vào chỗ mt v sinh (mà đ ch ăn thì đâu có được ăn). Cán b nghe chuyn sẽ phán rng ”ti mày vi phm ni quy” tao giao nó ”trách nhim” nó làm, mày sai còn báo cáo gì, tao lập biên bn cho mày đi cùm k lut bây giờ.
Những tên ”nhân dân” trong tù không bao gi kêu ca được điu gì, thm chí khi đi ng co chân, tr mình cũng là đ căn c vi phạm, có du hiu chun b đánh người nào đó. Tng y căn c đ đ bn ”b đi trật t” dng dy đm đá, bt xung nhà xí ngi không cho ngủ.

Cán bộ đi kim tra, thy bn ”nhân dân” rách rưới, gy nheo, gh l ngi bó gi im thin thít thì khen:
- Buồng này tt, trt t, ngăn np bo ban nhau được. Trách nhim làm rt tt.
Có thằng ”dân đen” cùng quá đứng dy báo cáo:
- Báo cáo cán bộ, tôi b thng X nó đánh vì tôi đi vệ sinh không đúng giờ.
Cán bộ lnh mt hi:
- Nó đánh mày ở đâu, có du vết gì không?
Tù nó đánh bằng cùi ch, gót chân vào mng sườn, thăn lưng, bng thường ly đâu ra vết. Tên ”nhân dân” ú ớ vch áo lên ch có vết gì, nó nhìn quanh để mong ai nói giúp. Qun giáo hi:
- Thế có ai làm chng, thng nào thy thng này bị đánh đng ra nói tao xem. Liu mà nói sai là k lut đy.
Không ai đứng ra làm chng, đến gi dù tng nhìn thấy có s vic đánh người thì nhiu tên ”nhân dân” b khng hong đến ni còn hoài nghi là không biết tên X có đánh tên kia tht không.
Tên báo cáo tẽn tò, tên X và đng bn lao nhao chửi là vu khng. Cán b qun giáo phán:
- Mày ở đây xích mích, tao cho đi buồng khác, chuyện mày báo cáo không có căn c tao tm chưa xét ti.
Một dãy tù 8 bung đu do qun giáo cai qun, tên tù báo cáo láo bị dn sang bung khác. Qun giáo m ca nói to:
- Vào mà chấp hành tt, đng có nh nhăng như buồng kia là không được đâu.
Rôi quản giáo gi trách nhim bung đó:
- Thằng Y đâu, liu cho thng này thc hin ni quy tốt nhé!
Thằng Y trách nhim ngm hiu tên mi vào cn phải x lý thế nào, và mi th được thc hin. Tên báo cáo gp cán bộ lại kêu ca bị đánh đp, chèn ép. Cán bộ đòi nhân chng, du vết không có bèn nói:
- Mày đi đến đâu cũng gây xích mích, cho mày đi cùm kỷ lut là yên chuyn.
Và cán bộ lp biên bn đ cho đi cùm, trong lúc lập tên kia biết điu van xin t nay không khiếu ni gì na, chp nhn sng đi ”nhân dân”. Cán bộ thương tình, vì dù sao ông ta cũng là con người, sng cũng có tình, có lý. Ông ta nói nhẹ nhàng:
- Mày xem, bao nhiêu đứa như mày nó có kêu ca đâu, nó vẫn sng được đy thôi. Mày cũng biết k c xã hi còn có mt n, mt kia nhà nước ta dù cố gắng cũng không gii quyết được, hung chi trong tù. Thôi thế cũng cho mày hiu, có v ri cũng đng vao đây na.
Tên tù rớm nước mt, không ng cán b quyn sinh sát như thế li nói li chân tình, tha cho ti đi k lut. T đó hn sng đi ” nhân dân” góp phân vào sự n đnh chung ca nhà tù, s yên bình, hòa hp các anh ” trách nhiệm, b đi” bo gì nghe ny.
Có lần mt tên ”nhân dân” b bn ”b đi” đánh, nó đánh lại. Cán b vào x lý tên ”nhân dân” đi cùm ti đánh nhau. L cái là ti đánh nhau là phải có ít nhất hai bên, đng này có đúng mt tên b k lut vì ti đánh nhau, chả biết nó đánh nhau vi ai, tay trái đánh nhau vi tay phi chăng ?

Đến đây li nghĩ chuyn xã hi, chuyn mua dâm trẻ em Hà Giang. Không có ai b xét x ti mua dâm, đúng mình hiệu trưởng Sm Đức Xương b thì ông ta đưa ra giy chng nhn b lit dương vt. 16 quan chc lãnh đạo Hà Giang b liên đi nhưng đã được cơ quan điu tra xét thy không đủ căn cứ kết ti. Hai em Thúy, Hng vn b kết án tù vì ti môi gii bán dâm.
Người bán dâm không có, vy bán dâm cho ai. Hay các em tự bán dâm cho mình.?

Thế mi biết ông qun giáo nói không sai, tên tù kia chấp nhn là phi, xã hi văn minh còn như vy toàn con người có hc thc, danh giá còn vậy, hung chi trong tù toàn bn phm pháp, bẩn thu. Ni quy là dành cho ”nhân dân” chắc tên tù s hiu điu này sm hay mun mà thôi.

Người Buôn Gió - viết tng Dân Làm Báo
danlambao
.
.
.

No comments: