Thursday, December 30, 2010

TS CÙ HUY HÀ VŨ ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH VN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGUYÊN CÁO

Trọng Thành  -  RFI
Thứ năm 30 Tháng Mười Hai 2010

Hôm nay (30/12/2010), một s trang mng tiếng Vit đã đăng ti đ ngh ca tiến sĩ lut Cù Huy Hà Vũ gi Ch tch nước Vit Nam. T đơn này được lut sư Nguyễn Th Dương Hà, v và là người bào cha cho ông Cù Huy Hà Vũ, nhn t tay thân chủ ti tr s B14 ca B Công An (Hà Ni) sáng ngày 27/12/2010.

Trong lá đơn này, tiến sĩ lut Cù Huy Hà Vũ đã chính thc đ ngh Ch tch Việt Nam tham gia t tng vi tư cách là người thay mt Nhà nước Vit Nam « để bảo v quyn li và li ích hp pháp » của bên nguyên. Bi vì, ông Cù Huy Hà Vũ bị truy t vì ti tuyên truyn chng Nhà nước Vit Nam. Như vy, đi tượng bị hại trong v án này là Nhà nước Vit Nam, mà căn c theo Hiến pháp Vit Nam, Chủ tịch Nước, người đng đu Nhà nước, là người thay mt Nhà nước v đi ni và đi ngoại.

Cũng trong phần biên bn ghi li khai ca thân ch ca lut sư Nguyn Thị Dương Hà, ngoài phn đ ngh gi Ch tch Vit Nam, còn có thư ông Cù Huy Hà Vũ đề ngh Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tham gia vào v án vi tư cách là « bên có quyền li và nghĩa v liên quan ». Lý do được đưa ra là vì hai bài phng vn ông Cù Huy Hà Vũ của Đài tiếng nói Hoa Kỳ, « Chiến tranh Vit Nam và ngày 30/4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ » và « Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ t khi kin Th tướng đến yêu cầu xóa b Điu 4 Hiến pháp », nm trong s 10 tài liu mà bn cáo trng đã dùng để buc ti.

Ông Cù Huy Hà Vũ bị cơ quan an ninh Vit Nam bt gi ngày 5/11/2010 và đến ngày 17/12/2010, Viện Kim sát thành ph Hà Ni đã ra cáo trng đ truy t ông vì tội tuyên truyền chng Nhà nước Vit Nam, vi khung hình pht t 3 đến 12 năm tù. Sau gần hai tháng b giam gi, giai đon điu tra được coi là đã hoàn tt, bên cạnh đó ông Cù Huy Hà Vũ không được khe, do mc bnh tim bm sinh, gia đình đã và đang kiến ngh đ ông được ti ngoi trong thi gian ch xét xử.

NGHE : Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà

Luật Nguyn Th Dương Hà, v và người bào cha chính thc ca ông Cù Huy Hà Vũ, cũng khẳng đnh bà đã làm mi th tc cn thiết trước pháp lut và hin đang chờ đợi s phn hi ca chính quyn và đc bit là t phía Ch tch Nước đi vi đề nghị k trên ca bị cáo. Sau đây là tiếng nói ca lut sư Nguyn Th Dương Hà.

Bà Nguyn Th Dương Hà : Về sc khe, anh y b đau tim bẩm sinh, bây gi bnh tái phát. Anh y có nh lut sư yêu cu v là Nguyn Thị Dương Hà và em gái là Cù Th Xuân Bích làm đơn bo lãnh ti ngoi. Vì vic điều tra cũng đã kết thúc ri, mà tim anh y b đau li, phi dùng thuc trợ tim, anh ấy yêu cu làm đơn cho được ti ngoi. Ngày 6/11, tôi Nguyn Th Dương Hà, là vợ, và em gái là Cù Th Xuân Bích đã làm đơn yêu cu bo lãnh cho anh y tại ngoi, nhưng không hiu sao mà người ta không tr li, mà cũng có th đang điều tra, nhưng bây gi thì vic điu tra cũng đã xong. Vì vy gia đình đang làm đơn đế yêu cu bo lãnh.

RFI : Thưa ch, phi chăng vic ch, vi tư cách là luật sư ca ông Cù Huy Hà Vũ, được tiếp xúc và được ly li khai vi thân ch, thì đó cũng là một biu hin rng giai đon điu tra đã kết thúc ?
Bà Nguyn Th Dương Hà : Vâng, đúng là như thế.

RFI : Theo chị, ch có biết d kiến v án đến khi nào sẽ được đem ra x ?
Bà Nguyn Th Dương Hà : Hôm đến làm th tc làm luật sư bào cha cho ông Cù Huy Hà Vũ, thm phán chánh án Tòa hình s Nguyn Hu Chính có nói là dự đnh s x trước Tết (âm lch).

RFI : Chị có th cho biết, k t khi ch gi đề nghị này đến Ch tch nước CHXHCN Việt Nam, thì t phía Ch tch Nước đã có phn hồi gì chưa ?
Bà Nguyn Th Dương Hà : Mới có hai hôm thôi, nên tôi chưa thy có phn hi gì. Ngày 5/11, ông Cù Huy Hà Vũ b bt trái pháp lut, thì ngày mùng 8, tôi, vợ ca ông Cù Huy Hà Vũ, đã có đơn to việc ông y bị giam giữ. Tt c các th tc, tt c các quy trình, nói chung là sai phm hoàn toàn, có thể nói là gn như 100%. T bt, đến khám nhà, khám phòng riêng ca ôngy, tt c đu sai. Tôi đã nêu ra bn đim sai phm, và yêu cu Ch tch Nước, Quốc hi, Vin Kim sát, và tt c các cơ quan hu quan, t Cơ quan An ninh điu tra đến B Công an. Nhưng đến bây gi, vn chưa được gii quyết.
Và ngày 5/12/2010, tức tròn mt tháng sau khi ông Cù Huy Hà Vũ b bt, tôi cũng lại có mt đơn t cáo ln th hai. Lần này tôi t cáo v ni dung điu 88 quy  tội cho ông Cù Huy Hà Vũ, thc tế là ông y không nhng không có ti mà li có thể nói, ông y còn có công trong vic t cáo và kiến ngh nhng hành vi sai trái của nhng người lãnh đo. Đến ngày hôm nay, gia đình cũng chưa được nhn một hi âm nào. Riêng vic gi Ch tch Nước, thì nhng ln trước các đ nghị cũng được gi đến Ch tch Nước.
Đến hôm nay, cũng là ngót hai tháng, ch còn thiếu 5 ngày na là tròn hai tháng anh ấy b bt, và 47 ngày k t lá đơn tố cáo đu tiên ca tôi đến nay, vẫn chưa h có đng thái gì t phía Nhà nước. Chúng tôi đã làm tt c nhng gì pháp luật cho phép đ bo v chng ca mình, thế mà đến hôm nay, cũng vn chưa hề có hi âm gì c. Tt c đu im lng. Các cơ quan t tng đang hối h đ đưa vụ án ra xét x. Nói tht là rt khó đ bày t ý kiến. Vn phi đ thi gian sẽ trả li thôi.

----------------------------------


.
.
.

No comments: