Wednesday, December 29, 2010

THÔNG BÁO CỦA CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ Z.30D

Tuesday, December 28, 2010

Tổ chức họp mặt nhân dịp đầu Xuân Tân Mão 2011

Sau bao điêu linh theo vận nước và sau cuộc đổi đời từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, có biết bao chiến sĩ miền Nam (Quân-Cán-Chính) đã trở thành những “người tù không bản án” của nhà cầm quyền CS Hà Nội.

Ðã hơn 35 năm qua và cũng đã 18 năm những người tù sau cùng được trở về với gia đình và sau đó lần lượt được định cư nơi hải ngoại, tứ tán khắp bốn phương trời, chưa có một lần được gặp lại.

Với ước mong có một đại hội của tất cả anh em cựu tù nhân chính trị của trại Nam Hà và Hàm Tân Z.30D (nơi chuyển đến những cựu tù chính trị sau cùng của trại Nam Hà vào năm 1988) trong một tương lai gần sau nhiều năm sinh sống tại hải ngoại. Chúng tôi, một nhóm trên 20 anh em bạn tù tại hai trại trên đã gặp nhau nhiều lần để bàn bạc và sau cùng đi đến quyết định thành lập một ban đại diện tạm thời đứng ra tổ chức một buổi họp mặt dành cho các anh em cựu tù nêu trên, với những chi tiết như sau:

1. Danh xưng: Ðại hội họp mặt nhân dịp đầu Xuân Tân Mão của cựu tù nhân chính trị trại Nam Hà và Hàm Tân (Z.30D)
2. Ngày tổ chức: Trưa Chủ Nhật 6 tháng 3 năm 2011 (nhằm ngày 2 tháng 2 năm Tân Mão).
3. Ðịa điểm: Regent West Restaurant, 4717 W.
First St., Santa Ana, CA 92703
.
4. Ban tổ chức gồm có:
- Trưởng ban: Phạm Gia Ðại.
- Thủ quỹ: Trần Quang Lựu.
- Thành viên: Phan Tấn Ngưu, Trần Tiễn San, Lê Hữu Minh, Nguyễn Minh Quân, Trần Vệ, Nguyễn Tấn Linh, Hoàng Lãm, Phan Kỷ Niệm, Dương Chiến, Tạ Quang Hoàng.

Ðây cũng là dịp để chúng ta ôn lại biết bao kỷ niệm buồn vui trong nỗi khốn cùng của cuộc đời và cũng để mừng cho nhau có cuộc sống mới trong tự do, an vui và thấy được sự thăng tiến của thế hệ tiếp nối.
Quý anh ở nơi xa, cần việc đưa đón hoặc khách sạn, xin gọi cho ban tổ chức để sắp xếp.
Trân trọng,
Ban tổ chức

Ghi chú:

Mọi thắc mắc hay ghi danh, xin liên lạc với ban tổ chức qua các số điện thoại và E-mail:
- Phạm Gia Ðại: (714) 262-6128, dpham93@yahoo.com.
- Trần Quang Lựu: (714) 851-7953, tranluu@att.net.
- Phan Tấn Ngưu: (714) 230-9602, phannguu92@sbcglobal.net.
- Trần Tiễn San: (714) 839-9601, santientran@sbcglobal.net.
- Trần Vệ: (310) 800-5201, vetran0109@yahoo.com.
- Nguyễn Minh Quân: (714) 818-2693, quanminhng@yahoo.com.
- Hoàng Lãm: (626) 203-3525, hoanglam0426@yahoo.com.
- Dương Chiến: (310) 347-5616, duongchien19@hotmail.com.
- Phan Kỷ Niệm: (714) 589-6294, alextranphan93@yahoo.com.
- Nguyễn Tuấn Linh: (626) 510-0113, hoanglantuanlinh@yahoo.com.
- Tạ Quang Hoàng: (714) 206-6462, johnhoangta@yahoo.com.
.
.
.

No comments: