Wednesday, December 29, 2010

DCVONLINE BỊ TẤN CÔNG DỒN DẬP (RFI)


Thứ tư 29 Tháng Mười Hai 2010

Ti Vit Nam, vic tin tc tn công phá hoi các trang thông tin đc lp trên mng đã tr thành chuyn bình thường, nhưng ln đu tiên mt t báo trên mng b tn công vi mc đ d di như vy, đó là DCVOnline. Trong ngày 26/12, ban biên tp trang này ghi nhn có đến 34 triu lượt truy cp DCVOnline đ phá theo kiu "t chi dch v".

Ban biên tp DCVOnline buc phi tm ngưng hot đng. T Montréal, Canada, ông Lã Mnh Hùng, thành viên Ban biên tp DCVOnline cho biết thêm thông tin

« Đây là lot tn công có ch đích và có d tính trước. T 18/12 đến nay, DCVOnline đã b tn công liên tc. Nói mt cách tng quát là t báo đã « dn nhà » 5 ln cho đến ngày 24, tc là đêm Noel. Nói v ln tn công đu tiên, anh em chúng tôi vn mong ngày càng có nhiu đc gi vào xem DCVOnline. Thường thì theo con s thng kê có khong t 5 đến 10% đc gi t Vit Nam, nhưng ln tn công này thì con s khác hn : có đến 51%. Con s tuyt đi là khong 4.900 PC đã vào « đc » DCVOnline. 
Khi chúng tôi « dn nhà » đến mt ch tương đi n đnh thì h li tiếp tc tn công. Ln tn công này cũng tương t như vy, tc là khong 40 % máy tính t Vit Nam đã b tin tc chiếm dng đ ni vào DCVOnline. Nhng máy khác là t Hoa Kỳ, Canada, Đài Loan, Hàn Quc, Trung Quc, n Đ, Nga, Úc. Gn đây nht, ngày 26/12, là đt tn công ln nht trong 5 năm làm vic vi tư cách là biên tp viên DCVOnline ca tôi. Hôm đó, máy ca chúng tôi ghi li có đến 34 triu 309 ngàn 281 connections vào DCVOnline ! Mt con s chúng tôi chưa khi nào thy. 
Vi mt s lượng như vy, không mt máy ch nào, không mt đường truyn thuê bao nào có th giúp trang web tn ti được. Đó là lý do khiến ban k thut ca chúng tôi phi tm đóng ca, đ tái phi trí, xem li v mt k thut, chun b cho tương lai. Không mt ch nào có tên DCVOnline mà chưa b tin tc tn công. Tt c nhng « nhà » mà chúng tôi tm trú cũng đu b tin tc ghé đến. H truy kích đến cùng. H có nhng phn mm có th tn công bt c lúc nào h mun. Khi thy tên DCVOnline là h truy kích ngay. Anh em ban k thut ca ban biên tp phi ngày đêm canh gi trang web ca mình. »

.
.
.

No comments: