Friday, October 31, 2014

Sự liên hệ giữa Chùa Phật Quang của GHPGVNTN và chùa Điều Ngự (Đài Phật giáo Việt Nam - Quê Mẹ)

[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 31.10.2014]
Sự liên hệ giữa Chùa Phật Quang của GHPGVNTN và chùa Điều Ngự
2014-10-31 | | Đài Phật giáo Việt Nam

[Đài Phật giáo Việt Nam] Chương trình thứ Sáu 31.10.2014 - Phóng sự Phần III về Đại hội Thường niên GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ ở thành phố Arlington, Hoa Kỳ, với câu hỏi của một đại biểu về sự liên quan giữa Chùa Phật Quang của GHPGVNTN và chùa Điều Ngự, và sự hồi đáp của Thượng toạ Thích Giác Đẳng và Cư sĩ Võ Văn Ái.

AUDIO :
Sự liên hệ giữa Chùa Phật Quang của GHPGVNTN và chùa Điều Ngự   -  Que Me    Oct 31, 2014


----------------------------
No comments: