Monday, October 27, 2014

7 tổ chức quốc tế lên tiếng cho anh Đặng Xuân Diệu (Việt Tân)

Việt Tân
Cập nhật: 27/10/2014

Ngày 27 tháng 10, 2014

Tính mạng của nhà hoạt động Việt Nam đang gặp nguy hiểm vì cách đối xử tàn bạo của trại tù

Nhà cầm quyền Việt Nam phải tức khắc chấm dứt việc đối xử ngược đãi về thể chất cũng như tinh thần đối với ông Đặng Xuân Diệu, đang bị giam giữ một cách tùy tiện [1]. Những thông tin về việc ông Diệu bị buộc phải ngủ ngay cạnh thùng phân; bị cắt thực phẩm, không có nước sạch và không được tắm thường xuyên; và bị tra tấn và làm nhục, cho thấy tình trạng vô nhân đạo trong việc giam cầm ông Diệu.

Vào tháng Giêng năm 2013, cùng với 13 nhà hoạt động khác ở tỉnh Nghệ An, ông Đặng Xuân Diệu bị kết án 13 năm tù về tội "âm mưu lật đổ chính quyền" vì những việc ông làm với tư cách là một nhà hoạt động cộng đồng giúp đỡ trẻ em nghèo có phương tiện đi học, trợ giúp những người khuyết tật, và những bài viết của ông rọi đèn vào sự đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế, các vị dân cử và các sứ quán nước ngoài tại Hà Nội đã kêu gọi thả tức khắc ông Đặng Xuân Diệu. Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã phán quyết rằng việc giam giữ ông Đặng Xuân Diệu và những người bạn cùng họat động với ông là tùy tiện và phi pháp.

Theo tin tức cho biết, blogger Đặng Xuân Diệu hiện đang ngồi tù với một trong những bản án có động cơ chính trị dài hạn nhất tại Việt Nam, đang bị biệt giam và bị ngược đãi về thể chất cũng như tinh thần. Những việc này được xem như một hình phạt vì đã phản đối sự ngược đãi đối với ông. Cán bộ trại giam đã nhiều lần bắt ông Diệu làm "người mẫu" để những tù nhân khác sơn vẽ ông thành một dạng "nửa người nửa quái vật".

Ông Đặng Xuân Diệu đã bắt đầu tuyệt thực dài ngày từ tháng Tư năm 2014 để đòi hỏi được đối xử tốt hơn. Để trả thù, cán bộ trai giam đã hành động một cách lộng quyền, và đã nhiều lần đề các tù nhân khác đánh đập và đối xử với ông như một người "nô lệ".

Mặc dầu đã ký vào Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Chống Tra Tấn và Đối Xử, Trừng Phạt Dã Man, Vô Nhân Đạo hoặc Làm Giảm Nhân Phẩm hồi tháng 11 năm ngoái, theo tin tức từ các tù nhân cho biết, nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục coi thường vấn đề đối xử nhân đạo với tù nhân một cách trắng trợn.
Dựa vào những tin tức nêu trên, chúng tôi kêu gọi các sứ quán nước ngoài tại Hà Nội hãy có nhiều nỗ lực để thăm ông Đặng Xuân Diệu tại nhà tù và theo dõi tình trạng sức khỏe của ông. Sự quan tâm của những nhân vật quốc tế nổi tiếng có thể sẽ cải thiện tình trạng của ông.

Nhà cầm quyền Việt Nam phải thả tức khắc và vô điều kiện ông Đặng Xuân Diệu và phải lấy mọi biện pháp để bảo đảm cách đối xử nhân đạo và cung cấp phương tiện vệ sinh cần thiết cho ông Đặng Xuân Diệu và các tù nhân lương tâm khác theo đúng với những cam kết quốc tế.

ACAT France Christine Laroque, Asia Programs Manager, laroque@acatfrance.fr; +33 1 40 40 74 09
Access Jochai Ben-Avie, Policy Director
Electronic Frontier Foundation
Eva Galperin, Global Policy Analyst
English PEN
Cat Lucas, Writers at Risk Programme Manager
Media Legal Defence Initiative
Nani Jansen, Legal Director
PEN International
Cathy McCann, Researcher

Viet Tan
Hoàng Tứ Duy, Spokesperson

Life of Vietnamese Activist in Danger Due to Gross Mistreatment in Prison (pdf)

[1] Radio Free Asia, October 8, 2014: “Vietnamese Engineer-Activist Treated Like a ‘Slave,’ Humiliated in Jail, http://www.rfa.org/english/news/vietnam/jailed-activist-10082014172450.html

---------------------------------
No comments: