Sunday, February 26, 2012

TƯƠNG LỬA BỊ HỞ, CƯ DÂN MẠNG TRUNG QUỐC ĐỔ XÔ VÀO THĂM TRANG GOOGLE+ CỦA TT OBAMA (Mai Vân, RFI)Mai Vân   -   RFI
Chủ nhật 26 Tháng Hai 2012

Trong nhng ngày qua, li dng được k h k thut trong h thng tường la tinh vi do chính quyn Bc Kinh dng lên đ ngăn chn không cho người dân tham kho các trang mng không hp ý chế đ, hàng trăm cư dân mng Trung Quc đã truy cp vào mng Google+ và tp trung vào trang web ca ông Obama, ghi li nhng li bình lun chua cay v tình trng nhân quyn và t do ti Trung Quc...

Vào năm ngoái, tp đoàn Google đã tung ra Google+, mt công c tương t như mt trang mng xã hi kiu Facebook. Tuy nhiên, trang Google+ đã b h thng tường la ca chính quyn Bc Kinh ngăn chn ngay t đu, làm cho không th truy cp được t Trung Quc.

Thế nhưng trong nhng ngày qua, hàng trăm người Trung Quc đã bt ng vào được trang Google+ ca Tng thng M Barack Obama, đ li nhng li bình lun v nhân quyn và th xanh. Theo các chuyên gia tin hc, có l cư dân mng Trung Quc đã li dng được k h k thut trong h thng tường la tinh vi do chính quyn Bc Kinh dng lên đ ngăn chn không cho người dân tham kho các trang mng không hp ý chế đ.

Theo hãng AFP, mt người đã ghi : « Nhiu người không hiu vì sao có đông đo người Trung Quc mun qua M đnh cư. Chúng tôi ao ước có được nn dân ch và quyn t do mà nhân dân M được hưởng ».

Mt người khác thì bình lun : « Chúng tôi không phi là dân man di mi r, chúng tôi ch đơn thun là mt dân tc b bóp nght ». Mi người khác thì kêu gi Tng thng M là « hãy qua gii phóng Trung Quc ».

Ngoài ra, còn có nhng yêu cu viết c bng tiếng Anh và tiếng Hoa, đòi Trung Quc tr t do cho ông Trn Quang Thành, hin đang b qun chế, hay cho ông Lưu Hiu Ba, gii Nobel Hòa bình, hin đang b cm tù.

Theo AFP, khó mà biết rõ được là phi chăng đó đúng là nhng ý kiến ca cư dân mng Trung Quc hay không, thế nhưng hu hết đu được viết bng tiếng Hoa gin th, ch viết được s dng ti Trung Quc. Ngoài ra, ngôn t các li bình lun cũng rt ging vi nhng gì người ta thường đc thy trên các trang blog ti Trung Quc.

Mt khác, cũng chưa th xác đnh là li k thut làm cho tường la b thng là gì. Cho đến hôm nay, chính quyn như đã vá được k h, t các máy tính c đnh, người ta không còn truy cp được vào đi ch ca Google+ na. Tuy nhiên, mt s máy đin thoi di đng vn phá được mng lưới kim duyt.
.
.
.

No comments: