Tuesday, February 28, 2012

CUỘC CHIẾN VIỆT - TRUNG trong "XE LÊN XE XUỐNG" - TIỂU THUYẾT MỚI NHẤT CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG (Thụy Khuê, RFI)


Cuộc chiến Việt-Trung trong “Xe lên xe xuống” – tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Bình Phương
Thy Khuê   -   RFI
Thứ ba 28 Tháng Hai 2012

S giáo dc chiến thng ch to nên nhng thánh nhân nhưng "không mt bà m nào mun con là thánh".H thng mây ngũ sc chp lên toàn lãnh th khiến con người không th thoát khi vòng phong to đ tìm đến mt chân tri khác. Thế h thanh niên ngp ln trong vùng đt thánh, gây ti ác, b rình rp, rượt bt, chy lên đnh, b sp lưới. H chưa tng ý thc được thế nào là ti ác, trước khi lìa đi.

Trong tiu thuyết Người đi vng, Nguyn Bình Phương k chuyn mt đa nh mi ln nghe thy tiếng rao ca ông thiến ln là nó hong s, hai chân chm li giu chim, nhm mt t hi: ai là người đ ra nhng ông thiến ln? Mt ging ôn tn bo: khi người ta tìm ra m ca k thù thì k thù mt sc mnh. Câu nói bí n, dĩ nhiên thng nh chng hiu gì, bi đó là bí quyết tn ti ca nhà văn trong mt xã hi niêm phong: mun yên thân thì ch có loay hoay điu tra ai là m ca nhng ông thiến ln. Tìm đến ci r ca ung thư, đào m các đi trùng hin nhiên là him nguy có th k tính mnh.

Tiu thuyết Xe lên xe xung ca Nguyn Bình Phương (do Din Đàn Thế K phát hành, đa ch: diendantheky.net) dn ta vào cái xã hi niêm phong đó, đường đi him tr như đường vào hang Văn Dú, nhưng Thế L có hai người Th dn đường. Li vào tác phm mi nht ca Bình Phương cũng k quc huyn hoc trong trn đ bát quái, là mt th thách cho nhng k mo him, dù lt được vào vn có kh năng b tu ho nhp ma bi nhng phù phép ym trong ch nghĩa, đ ám k nào tìm ra rường mi ca chiến tranh, rường mi ca bo lc, rường mi ca mt xã hi mà con người đã b thiến tư tưởng.

Xe lên xe xung là mt cm by kiu Vàng và Máu như thế trên mn ngược, Vit Bc, biên gii Vit-Hoa.
Ch
ìa khoá m vào không gian niêm phong này nm trong my trang đu, nếu tìm thy mã s ca ch nghiã, bn có th đi sut tác phm, bi Bình Phương là mt đo din rt hin đi (hoc nói theo thi thượng: rt hu hin đi), cho máy quay hai kch bn song song ri chiếu cùng mt lúc lên màn nh. Ni dung hai kch bn này cũng li b ct thành tng khúc, nhng mu đi đt đon, nhng suy tư cht đôi, đo ln trt t, chp li thành mt chui liên tc nhng s kin không liên tc, ht như con đường mòn ni tiếng min Trung đã b bom đn phá tan nát, được đp bng nhng mnh xác không tên, và nó tn ti như mt lch s vĩ đi anh hùng. Bình Phương dn ta vào nhng trang s anh hùng y, nhưng không đi xe ca máy lnh trên đi l như du khách ngoi quc, Vit kiu, mà đi chân đt xung đa đo, xuyên vào lp xi măng và các cht liu đã được nghin nát trn tro đ làm đường, xem trong có gì. Sau mt chuyến đi như vy, không ai có th toàn vn.

S
thc là hai chuyến đi, được k bng hai thoi ca hai anh em đã chết. Thoi mt, ca người em, chia làm hai trường đon: phn in nghiêng, xy ra sau khi chết. Phn in đng, xy ra trước khi chết. Thoi hai, ca người anh, sau trn Tám Tư,b điên và chết thut li cho em v các trn đánh trong nht ký. Hai thoi cũng là hai chuyến đi: mt v tương lai và mt v quá kh, cùng phát xut đnh Tà Vn, m chôn hai anh em và cũng là m phn ca tt c nhng đnh cao loài người, bi đnh đi cùng vi vc như Mai Tho đã kinh qua trong bn chúc thư trên ngn đnh tri.

Ti
u thuyết bt đu bng nhng dòng in nghiêng, trên chiếc xe gm có mt ph n tên Trang, mt người lái xe và "đám người mt lnh đanh". Đám mt lnh đanh này chính xác có ba: mt người cm b đàm, mt người cao ln và mt người thp bé; lái xe chính xác là phó công an tnh. Đó là nhng k thc th hin din, nhng k đang sng, đang cm cân "công lý".

Trong xe c
òn ch mt thế gii th nhì, thế gii nhng người đã chết, đi din là k xưng mình (sau s biết tên là Hiếu), là người k chuyn, là b ca Trang, hn có người anh là lính đánh nhau vi Tàu trong hai trn By Chín, Tám Tư, chết vì điên lon. Câu chuyn hn k rút trong nht ký ca người anh.

Nguy
n Bình Phương nén các d kin trong mt s ch ti thiu ging như cái máy ép rác: nếu ta b vào đó ln nhn tt c rác rưởi cuc đi thi ra hàng ngày, nó ch ép mt phút là dp cng thành vài mi-li-mét. Vy ch cn đc vài dòng Xe lên xe xung thì mi s s được bình phương lên thành vài chc trang tiu thuyết.

L
i k ca mình nhân vt chính trong truyn, đi cùng vi li k ca anh, anh rut mình và li nhiu nhân vt khác: như li cu, cu rut ca mình; li hn, bn hc cũ và guide dn mình đến Tà Vn, lãnh đa bí mt, cm by cuc chiến By Chín ca ta vi kha (Tàu) và cũng là hãm đa con người trong thi đim cú v hôm nay... Li viết này, thut ng phê bình gi là đa âm.

L
i ca nhng k không tên ct lên v nhng nhân vt thn k ca các đi ngũ anh hùng, th ph; v nhng cuc săn (người) đêm trên đnh Lũng Tu; v nhng v bán cao bành trướng ăn vào người phình lên như qu bóng; v v bà phó ch tch huyn anh hùng Tám Tư ăn tht người chết đ mong tr mãi; v hai cuc chiến By Chín, Tám Tư gia hai nước anh em hu ngh -nut chng không biết bao nhiêu nhân mng- đã b lch s chôn sng, không ma chay, không bát âm, không điếu văn, không gi chp.

Nh
ng k không tên được ch đnh bng nhng: mình, anh, cu, chú, hn... (riêng mình, nếu đ ý lm, mi nghe thy có người gi là Hiếu) bên cnh my người có tên như Trang, Thu, Hng, Vân Ly, ... to ra mt thế gii mà người n hình như có chút ưu đãi, nghiã là có tên; h có chút đa v cá nhân hơn người nam chăng? Chưa chc, bi nhng người có tên như bn thng Quých, thng Hip, thng Thu... cũng ch là bn tép riu, tòng phm, hoc chết lãng nhách như thng Quých, hoc chết oan như Vân Ly. Tóm li đàn bà con gái trong cái xã hi này cũng ch là cây king, tên đ trưng; thc s n cũng như nam, không ai có mt đa v cá nhân nào.

S
các nhân vt không có tên, có phi là do trường phái tiu thuyết mi ca Alain Robbe-Grillet chăng? Tôi đ rng không. đây không h có cái lo lng cách tân cách điu, trường môn, trường phái gì c, mà ch là đ th hin mt xã hi tp th, con người đã mt hết danh v cá nhân, đã thun thc trong đi sng đi ngũ như: đi ngũ nhà văn, đi ngũ giáo sư, đi ngũ th ph, đi ngũ bác sĩ, đi ngũ công an, đi ngũ ma tuý, đi ngũ buôn lu,... tt c đu đã được phân loi rõ ràng. Tính cht binh b thm vào ngôn ng, phn ánh toàn b t chc xã hi mà chiến tranh là l sng, mà cá nhân con người đã tr thành phi danh tánh, như con giun con dế, mt mt nó giúp cho nhng anh, nhng mình, nhng hn kia, khó b l din trong nhng trn phc kích hay buôn lu; mt mt, nó giúp cho đám người có phn s rượt bt h không b l danh tánh hình tích. Xã hi, tr thành nc danh, th dàn cho nhng ti ác, c bên này và bên kia công lý.

V
i bút pháp trinh thám đy mt mã, tác gi thám him nhiu cuc đi, nhiu lp thi gian, trùng lp, chng cht lên nhau, v nên nhiu chân dung đc đáo trong cnh kháng chiến đánh ph, cnh chiến tranh By Chín-Tám Tư, cnh làm tình, cnh thanh toán, buôn lu, ma tuý, cnh lùng bt, cú v... Nhiu mt trn, nhiu thc ti được giu sâu trong lòng đt, nhng đa đo, dưới nhng nm m, không ai dám nhc đến trong "s sách" vì tính cht "tiêu cc" ca nó. Qua nhng mt mã, chúng đi m hin lên như nhng bóng ma người người lp lp lũ lượt chng chéo lên nhau như mt đnh mnh, mt nhân qu v ti ác, không phân bit ranh gii âm dương.

T
ác phm là thiên điu tra v ti ác và trng pht, tìm đến m ca bo lc đ gii mã ti sao dân tc ta đt "kết qu" như ngày nay: Bo lc c đi t thi Lý Thường Kit h thành Ung Châu (tháng 1/1075), sp đu người thành đng, mi đng 100 đu, c thy 580 đng. Bo lc trung đi vi Tây Sơn-Nguyn Ánh. Bo lc kháng chiến vi Th Ph-Cách Mng. Bo lc hin đi vi By Chín-Tám Tư. Bo lc hu hin đi vi Ma Tuý-Buôn lu-Sex, trong mt xã hi tp th, mà mi người đu có ám vng mun nhìn xem bên trong ca k khác cha nhng gì.

B
o lc nguyên thu được trình by qua đng tác cht; dng c tht; sn phm đu người.
"Ph
nó cht...
Mình nghĩ n
ếu xét thun v mt hành đng thì ph là loi chm ti cái ct lõi nht, tiêu biu nht ca con người. Vì ph hay dùng hình thc cht, th hình thc mang li khoái cm và uy quyn. Ph cht đu, cht tay, cht chân, cht ngang người. Các loài khác không biết cht, ch cn, xé, móc. Giết mt con gà mà không vang lên tiếng cht nào thì ch là giết mt con giun. Vào quán tht chó mà không nghe tiếng cht côm cp thì dt khoát ch có cm giác ăn đu ph. Tiếng cht to ra s hưng phn ghê ghm. Dc theo lch s dng dc ca đường biên này luôn luôn là nhng tiếng băm cht nhau chí chát. Khi trit h thành Ung Châu, Lý Thường Kit đã cho cht đu tt c nhng k trong thành ri xếp thành năm trăm tám mươi đng, mi đng mt trăm cái đu. Tiếng cht đu côm cp ca Thái uý vn còn làm cho h run ry, đau đn đến tn bây gi. Năm mt tám tám sáu, khi phái đoàn phân đnh biên gii Hoa-Pháp bt tay vào vic, toàn b gia quyến ca viên quan được triu đình Nguyn b nhim đ cai qun và thu thuế vùng Bch Long đã b ph giết chết, hàng chc sinh mng, không phân bit tr con, người già, đu b cht nh (...) Ph đt người ta lên phiến đá và nhn nha cht như cht tht ln. Có người b cht đt phăng hai tay, hai chân mà vn còn sng, mm ming loe máu kêu gào. Mình nh không nhm thì chùa Trăm tháp Bình Đnh còn gi li tng đá ln mà Nguyn Ánh dùng làm tht cht hàng nghìn người thuc phe Tây Sơn tht trn. Tt nhiên, Nguyn Ánh làm thế vì trước đó ông ta đã chng kiến tn mt cnh b mình b anh em nhà Ty Sơn cht đôi người".

Có l
n Trùm ph Chu Ch Sn bo Chu Văn Tn: "Chúng mày vì nghèo kh mà đi làm cách mng. Chúng tao vì nghèo kh mà đi ăn cướp. Thế là ging nhau".
Ông ngo
i ca mình cũng là trùm ph. Vy Ph là người Vit nguyên thy nht, thành tht nht, có gì nói thng, chưa h biết gi mm gi ming, chưa h biết các s nhy cm, chưa h biết phân bit tiêu cc và tích cc.

V
ăn hoá cht nm trong văn hoá m thc ca ta t thi nào, nhng nhà nghiên cu nên chú ý khai qut, có điu chc chn đó là văn hoá ph, là ci r Vit được ph gi li và bo tn đến chết. Đó cũng là yếu t đc thù ca dân Vit (ta hc được ca Tàu ri Vit hoá đi như tt c nhng th khác) bi vì cơm Tây, cơm M chng có món nào cht như món gà luc hay tht chó ca người mình.

Khi L
Tn nói người Trung Hoa ăn tht người, thiên h đã rn rn phn đi, có th vì cái v đó mà L Tn mt do cũng b đem vào t lnh, may nh lý lch A.Q xut thân bn c, đã cu và đưa L tr li văn đàn như mt chiến sĩ vô sn trăm phn trăm.

Nguy
n sinh sau đ mun mà li có mòi thâm thúy hơn L: không ăn nói h đ, vô bng chng, mà ly ngón tr ch thng vào mâm cơm bo đy cái dân tc tính ca mình đy: rt các món chém cht. Đ ai chi được.
T
ngun văn hóa chém cht, sinh ra bn tr ngày nay, không cht đt như Trang, Quých, Hip ... Và mình b ngoài có v hin lành, bên trong hn nhiên là trùm ph hu hin đi.

N
ếu bo lc c đin có danh nghiã tt đp bo v x s, thng nht đt nước, nhng chân lý tuyt đi không ai cãi được, thì bây gi bn tr không thèm đếm xa đến nhng khu hiu lm cm quá đát y na, bo lc hu hin đi coi vic đt người như chuyn vt, như ung coca, như làm tình, và dường như h cũng không ý thc được tay mình có máu, bi có chém cht gì đâu, ch cn bình xăng và mt que diêm là xong trong nháy mt, tay không bn, qun áo vn lượt là láng coóng.

Hai chuy
ến đi song song din ra trước mt người đc, như hai cuc vn chuyn thi gian ngược chiu, như hai thi đi gp nhau đnh Tà Vn, trong cùng mt huyt ti vùng đa đu biên gii có cái tên huyn thoi Vit Bc.
B
n tr đã hiu: làm gì có lý tưởng, làm gì có tình hu ngh anh em, cu ơi, làm chó gì có s t tế gia hai quc gia, toàn th ph c, mà trn tri ch là chémcht, là ác gi ác báo, là hn thù xuyên nòi ging, là s rình rp, giam hãm, giăng by, báo thù. T mt quá kh hin vinh như thế làm gì chúng không can trường phóng xe vào ma tuý, sex và ti ác. T đi cha đến đi con, tt c đu đã nhp tic tht người, bà phó ch tch xã nói: nếu ăn tht người chết thì s tr mi mãi. Bà là v n anh hùng trong cuc chiến vi kha.

Nh
ng đám mây ngũ sc ging chiếc nơm úp thng xung bí mt phong to, càng làm nng ký chính sách niêm phong, cm đa, chôn vùi lch s, dìm ti ác xung vùng sâu, đ to mt huyn thoi anh hùng không bao gi hin hu.

Trong su
t cuc hành hương ca mình, Hiếu luôn luôn tìm cách chp hình nhng đám mây vi o giác chp được ni dung và hình thc s phong to con người.
Trong su
t hành trình ngược chiu quá kh và phóng v tương lai, Hiếu gp toàn mt lot c cây, đi núi, con người, đã b các vết chém cht bm nát.

Núi B
c tn máu như núi Đt. Pháo ca h đã nã nát nh ngn núi không ly gì làm cao y, đào xi tung nó lên đến c na ngày tri, sau đó mi cho b binh dùng súng phun la và hơi cay lao lên. Núi bc không có nhng trn giáp lá cà kinh hoàng đến mc nhng ai còn sng sót sau trn y, dù ta hay h đu hoá điên như Núi Đt, nhưng li đy ry nhng huyn thoi v các linh hn.
Sông ngòi cũng m
t mu: Sông Nho Quế li đ, sông Bng đ máu... T anh hùng đến th ph, t ta đến Tàu, hai b sông chia ranh, cùng mt tiếng gi đòi th cp.

C
ách đây hơn 20 năm, Bo Ninh mô t chiến tranh như mt b máy nghin nát tt c, tr tình yêu.
Nguy
n Bình Phương tiến thêm mt bc: chiến tranh nghin nát c tình yêu ch đ li ti ác, không cho con người mt hy vng nào. Bình Phương chiếu ng kính vào ti ác ca mt dân tc được giáo hun thường trc trong các bài hc chiến thng và anh hùng, mà bn cht sâu xa ch là th ph. Chiếu vào hu qu ca các chiến thng t thi Lý, thi Tây Sơn-Gia Long, đến thi Cách Mng-Th Ph, cuc chiến Vit-Trung... Văn hoá cht đã thm vào máu, nm trong mâm cơm: dân ta mi cht mà quên sng. Vùng đt biên gii anh hùng nm trên nhng xác người, ch to nên nhng h gia đình thui cht như gia đình Hiếu: Ông ngoi trùm ph b cht đu; m buôn lu vào tù; chú ng ngn; anh chiến sĩ đánh Tàu, chết vì điên, b chut gm mt và hai cánh mũi; em trùm ph hin đi, b phc kích chết đnh Tà Vn...

S
giáo dc chiến thng ch to nên nhng thánh, nhưng "không mt bà m nào mun con là thánh".Nn tng đu tiên ca con người là gia đình đã b hy dit. H thng mây ngũ sc chp lên toàn lãnh th, khiến con người không thoát ra được vòng phong to đ tìm đến mt chân tri mi. Thế h thanh niên, ngp ln trong vùng đt thánh, gây ti ác, b rình rp, chy lên đnh, b sp lưới, đy xung vc sâu. H chưa tng ý thc được thế nào là ti ác, trước khi lìa đi.

------------------------------------Phạm Xuân Đài
Sunday, January 8, 2012

Phạm Xuân Đài
Friday, January 6, 2012

Phạm Xuân Đài
Saturday, December 31, 2011

Ngày đăng: 13.01.2012
“Tác giả Nguyễn Bình Phương tố cáo tính bạo lực trong vùng biên giới; trong lịch sử xưa; trong chiến tranh không lâu mới đây, có khi kể cả thuộc quân Việt Nam (như vụ hành quết tù binh thám báo Trung Quốc). Đồng thời ông hào hứng đề cao tính chiến đấu hào hùng của quân dân Việt chống xâm lấn bờ cõi…”. (Trần Văn Nam).

Thụy Khuê
Sunday, January 1, 2012
LTS. Xe Lên Xe Xuống là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Bình Phương vừa được Diễn Đàn Thế Kỷ xuất bản tháng 12, 2011 tại California, Hoa Kỳ. Mời bạn đọc theo dõi sau đây bài giới thiệu tác phẩm này của nhà phê bình văn học Thụy Khuê.

Bảo Ninh

12/27/2011


.
.
.

No comments: