Saturday, January 29, 2011

DIỄN BIẾN Ở AI CẬP TẠO ĐIỀU KIỆN CHO QUÂN ĐỘI TRỞ LẠI NẮM QUYỀN ? (RFI)

Thứ bảy 29 Tháng Giêng 2011

Ai Cp bùng n, Ai Cp bc cháy, Ai Cp : cuc ni dy, tng thng Moubarak dưới sc ép ; trên đây là ta ln ni bt trên trang nht các nht báo t l’Humanité, Le Figaro, cho đến Libération, Le Monde. Tt c đu nht lot tp trung trên tình hình ngày càng nóng bng thêm ti Ai Cp.

Vi dòng ta « Ai Cp rc la », Le Figaro, đăng bc nh mt thanh niên vi khăn che na dưới khuôn mt, phía sau là nhng ngn la đang bc cháy. T báo nhc li là lnh gii nghiêm đã được ban hành, tình hình rt hn lon, ti qua đã có 20 người chết. 

Libération ghi nhn mt khiá cnh khác, và đăng nh người biu tình trèo lên mt chiếc xe thiết giáp ca quân đi trên mt đường ph Cairo nhưng lính trên xe không kháng c. T báo chú thích : « Người biu tình không tuân lnh gii nghiêm, mt s lính còn kết thân vi đám đông dân chúng ». 

Libération còn dành c 7 trang trong mc s kin đ đim li các s c din ra hôm qua, ‘‘Ngày đã làm Ai Cp chao đo’’, tít ln ca h sơ. 

Biu tình rm r chưa tng thy, tng thng Mubarak đã phi cách chc chính ph và thông báo mt s bin pháp dân ch. Mt đim khác na mà t báo ghi nhn là quân đi hôm qua đã vào trn gi th đô Cairo và nhng thành ph ln. H thay thế lc lượng cnh sát đã đàn áp biu tình trong my ngày qua. 

Libération gii thích là quân đi được xem là trung lp và có mt uy tín mà cnh sát không th bì kp. Khi lính và xe thiết giáp được trin khai Cairo, h đã được dân chúng hoang nghênh. T báo còn nói thêm là tng tham mưu trưởng quân đi Ai Cp, tướng Sami Anan, mt người thân cn vi Washington, có th đóng mt vai trò quan trng trong nhng gi phút sp ti. 

Trong khi đó thì ông El Baradei, cu giám đc cơ quan Nguyên t Quc tế AIEA và là gii Nobel Hoà Bình, mt gương mt tiêu biu cho phe đi lp Ai Cp thì li không lôi cun được qun chúng, vì b đánh giá quá xa ri người dân trong nước do sng ngoi quc nhiu hơn là Ai Cp. 

Le Figaro trên 2 trang báo mc quc tế, cũng đim li tình hình hôm qua, và chy mt hàng ta không my thin cm đi vi ông Mubarak mà t báo cho là đang bám tr trước cuc Cách mng Giy cói (giy cói mà người Ai Cp c xưa s dng làm giy viết được xem là biu tượng ca Ai Cp). 

V ông El Baradei, Le Figaro cũng cùng nhn đnh vi đng nghip Libération : ông là mt người ít được biết đến Ai Cp. Vic ông quay tr li Cairo, theo t báo đã làm dy lên nhiu tin đn : mt s người cho là ông là người mà Washington s dng đ thúc đy dân ch Ai Cp, mt s người khác thì nhìn ông như mt con tt ca Iran. 
Le Figaro cũng đc bit chú ý đến vic quân đi được trin khai trong các thành ph ln, và chy ta : « Chính quyn và đường ph đang tranh giành hu thun ca quân đi ». 

Le Figaro cho là quân đi Ai Cp vn thường đng bên ngoài các vn đ ni b, nhưng bây gi đã phi xut hin đ chm dt tình trng ni dy, và nhc nh rng chính h là đnh chế nm chià khoá vn mnh đt nước. Theo Le Figaro, đây là ln đu tiên người dân Cairo thy thiết giáp xa trên đường ph t cuc biu tình ca hc viên cnh sát năm 1986. 

Le Figaro nhc li vai trò then cht ca quân đi Ai Cp : mt đnh chế bo đm s n đnh ca chế đ t khi n ra cuc cách mng lt đ chế đ quân ch vào năm 1952, và cũng chính quân đi đã cung cp các tng thng cho Ai Cp, k c ông Mubarak hin nay, tng là tư lnh không quân. 

Quân đi có tiếng là đnh chế ít tham nhũng nht Ai Cp, va b người dân e ngi, nhưng cũng va được kính trng. Ngày hôm qua khi chiến xa tiến vào Cairo, h đã được người biu tình hoan nghênh như là đã đt được mt thng li. 

Theo bài báo t my năm qua, đã có nhiu tin đn là quân đi s tr li nm quyn. Hôm qua kh năng này càng rõ nét. Tng tham mưu trưởng quân đi Ai Cp, tướng Sami Anan, đã rút ngn chuyến viếng thăm Washington đ tr v Cairo trong đêm. 

Tuy trước mt chưa biết vai trò ca quân đi s là gì trong giai đon ti đây, nhưng Le Figaro trích li nhn xét ca mt nhà báo Ai Cp cho rng : « Người ta biết rõ lúc giao chìa khoá cho quân đi, nhưng lúc nào thì chìa khoá này được tr li thì đó là điu không rõ ràng chút nào c »
.
.
.

No comments: