Friday, January 28, 2011

CÁO PHÓ TANG LỄ ĐẠI TÁ NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

Vũ Trọng Mục
Jan 27th, 2011

Vô cùng thương tiếc báo tin quý Huynh Đệ Chiến Hữu QLVNCH, và thân bằng quyến thuộc gần xa :

Chiến Hữu NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
Cựu Đại Tá QLVNCH
SVSQTB Khóa 5 / Vì Dân
Trưởng Phòng 3 / Sư Đoàn 3 Dã chiến
CHT/Lực Lượng Cảnh Sát Dã Chiến
Chủ Sự Phòng HQ/HL Sở Kỹ Thuật
Giám Đốc Trung Tâm Hành Quân Quân Đoàn 2
Tiểu Khu Phó Tiểu Khu Bình Định
Phụ Tá Hành Quân Sư Đoàn 5 Bộ Binh
Đã tạ thế hồi 14 giờ 23, ngày 26 tháng 1, 2011
nhằm ngày 23 tháng Chạp, năm Canh Dần.
Hưởng thọ 77 tuổi

Linh cữu quàn tại:
Melrose Abbey Memorial Park & Mortuary
2363 South Manchester Ave.
Anaheim, CA. 92802
(714) 634-1981

Lễ Nhập Quan & Lễ Phủ Cờ VNCH:
- Thứ Bẩy, 29/01/2011 hồi 9:00 giờ sáng

Thăm Viếng:
- Thứ Bẩy, 29/01/2011 từ 10 giờ đến 18 giờ
- Chủ Nhật, 30/01/2011 từ 09 đến 12 giờ

Lễ An Táng:
- Chủ Nhật, 30/01/2011 hồi 13 giờ
TRÂN TRỌNG KHẤP BÁO

Thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ
Vũ Trọng Mục

.
.
.

Nguyễn Bao Lương
Jan 27th, 2011

Vô cùng đau xót tiếc thương,
Mãnh Sư Bình Định Mạnh Tường năm xưa,
Dụng binh tài trí có thừa,
Giữ yên Phù Cát cho vừa tài trai,
Gia đình ly biệt lâu dài,
Cũng vì Đất Nước hai vai nặng lòng,
Vợ con thương nhớ trông mong,
Mà không thõa dạ nên lòng đổi thay,
Bao ngày nạn Nước nằm đây,
Trông con ngóng vợ lòng ray rứt sầu,
Ngày xưa thân ái còn đâu,
Nhìn qua khung cửa một màu thiên thanh,
Âu là số phận sẵn dành,
Cho người chiến sĩ mang danh Nhảy Dù,
Giã từ cõi tạm phù du,
Trong tình chiến hữu và từ đồng hương,
Nguyện cầu Phật Chúa yêu thương,
Đưa người yêu Nước về nương cõi Trời,
Thương Anh kính nguyện mấy lời,
Cầu Anh an nghỉ ở nơi Vĩnh Hằng!
Nguyễn Bao Lương
TDQY/TD3PB/SDND
WWRI, 27 January, 2011, 1323 ETNo comments: