Friday, May 27, 2022

“ĐỊNH HƯỚNG XÃ XỆ CHỮ NGHĨA”: BỘ TRƯỞNG NÓI KIỂU CHỢ TRỜI! (Mai Bá Kiếm)

  

“ĐỊNH HƯỚNG XÃ XỆ CHỮ NGHĨA”: BỘ TRƯỞNG NÓI KIỂU CHỢ TRỜI! 

Mai Bá Kiếm

26/5/2022  07:22   

https://www.facebook.com/bakiem.mai/posts/pfbid02kwhPovygnqr3ZA5FbcQYhUWvovz4PmAPH96bNdmvdYsNZwzma5ZXZ8YEfVthfR7El

 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải thích tại Quốc hội về giá bộ sách mới mắc hơn giá bộ sách cũ 2,3 lần là do “tiền nào của nấy”, do bộ sách cũ khổ nhỏ hơn, giấy xấu hơn. Đây là kiểu giải thích của dân chợ trời.

 

Trả lời câu hỏi vì sao không dùng lại sách cũ, ông Sơn nói: "Năm nay thay bộ sách mới lớp 3, lớp 7, lớp 10, còn năm tới là lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Như vậy, năm nào cũng có nhiệm vụ thay sách thì đương nhiên sách cũ sẽ không dùng được cho năm mới".

 

Vừa thay cuốn chiếu, vừa thay chẻ lớp, nhưng ông Sơn đếch cho biết bộ sách mới sẽ “hưởng dương” được bao nhiêu tuổi? Vì nếu sách mới chỉ thọ 5 năm, khi thay cuốn chiếu đến lớp 12 lại thay sách mới khác, HS không có cơ hội xài sách cũ!

 

TRƯỜNG CÔNG THU HỌC PHÍ CAO?

 

Ngày 25/4/2022, ông Nguyễn Kim Sơn dẫn bầu đoàn ban bệ vào làm việc với lãnh đạo TPHCM về thí điểm lập “trường công lập thu học phí cao”. Ông Sơn không chịu thua chị Kim Tiêm - vốn rất thành công khi cho bệnh viện công thu phí giường bệnh dịch vụ cao hơn tiền phòng ở khách sạn 5 sao. Thành ra, trường công phải có các lớp dịch vụ thu học phí cao hơn các trường quốc tế!

 

Sau khi bị mạng xã hội móc xỏ câu “Thí điểm trường công lập thu học phí cao”, ông Sơn bèn đổi giọng “Trường công lập chất lượng cao”. Ông dựa vào Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Theo đó, NĐ 81 quy định giá sàn và giá trần học phí của trường công lập “chưa tự bảo đảm chi phí thường xuyên” (trường công nghèo). Các trường công tự bảo đảm chi phí thường xuyên được tăng đối đa gấp đôi mức trần của trường chưa tự bảo đảm chi phí thường xuyên!

 

Ông Sơn xúi TPHCM đầu tư trường công chất lượng cao bằng các thiết bị thông minh và cơ sở vật chất cao cấp, rồi nâng “mức trần” lên nhiều lần và trình HĐND TPHCM thông qua! Ông Sơn rất muốn đầu tư trường công chất lượng cao, để thu học phí cao tương ứng. Sau đó, ông sẽ cho “xã hội hóa trường công chất lượng cao” thành trường tư, để thu hồi vốn và thu hồi cái tên “trường công học phí cao”!

 

Chúc mừng

ông Nguyễn Kim Sơn đã đưa sản phẩm tri thức của mình vào rổ hàng hóa tăng vọt: “vàng, bất động sản, xăng, sách giáo khoa”! Sách thành những con tương cận với xăng, theo định hướng Xã Xệ Chữ Nghĩa! Xin chia buồn cùng phụ huynh và học sinh nghèo!

 

Hình :

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1927586157433245&set=pcb.1927589877432873

Sách giáo khoa đắt gấp 2-3 lần vì “khổ to, giấy đẹp”

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1927586777433183&set=pcb.1927589877432873

Hà Nội chi 61 tỷ đồng ngân sách thành phố cử cán bộ, cộng chức đi học thạc sĩ, tiến sĩ

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1927590820766112&set=pcb.1927589877432873

Bộ trưởng ủng hộ TP.HCM nghiên cứu thí điểm phương án XHH 1 số trường công CLC

 

.

156 BÌNH LUẬN   

No comments: