Monday, July 25, 2016

GIỚI CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VN ĐÃ TIẾP TAY CHO FORMOSA GÂY TỘI ÁC HỦY DIỆT MÔI TRƯỜNG (Võ Thị Hảo - Trần Quang Thành)

Nhà văn Võ Thị Hảo trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
Thứ Hai, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Liên tục trong mấy tháng qua trên các phương tiện thông tin đại chúng không chỉ là báo chí lề dân, các mạng xã hội ma ngay báo chí lề đảng cũng đã co các phong sự tố cáo Formosa tiêu hủy chất thải ở nhiều địa phương từ Hà Tĩnh ra đến tận Phú Tho đang gây nguy cơ ô nhiêm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đên cuộc sống của người dân. Điều đặc biệt đáng quan tâm là việc làm đó của Formosa có sự tiếp tay của nhiều quan chức trong giói cầm quyền cộng sản. 

Nhà văn Võ Thị Hảo đã đưa ra những bình luận của mình qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe :

Giới cầm quyên CSVN tiếp tay cho Formosa hủy diệt môi trường
Published on Jul 25, 2016

No comments: