Sunday, January 18, 2015

TÀI LIỆU về GIÁO DỤC VIỆT NAM (Bốn Phương)

TÀI LIỆU về GIÁO DỤC VIỆT NAM
.
Tuesday, November 13, 2012
.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
.
Trần Văn Chánh[1]
19/12/2014
.
Nguyễn Thanh Liêm
.
Nguyễn Thanh Liêm
.
Nam Sơn Trần Văn Chi
.
Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển  Số 7-8 (2014)
.
Huỳnh Minh Tú (biên tập và thêm hình ảnh sưu tầm từ Internet)
1-12-2013
.
-------------------------
.
GIÁO DỤC VIỆT NAM THỜI CỘNG SẢN
.
Trần Văn Chánh   (viet-studies 18-1-15)
.
talawas blog
08/09/2009 | 5:39 sáng |
Down load 2 bản phúc trình của Đại học Havard (tiếng Anh)
1. Vietnam Higher Education: Crisis and Response. Thomas J. Vallely- Ben Wilkinson. Harvard Kennedy School
.
Phúc Trình của Đại Học Harvard: Nền giáo dục tại Việt Nam: Khủng hoảng suy sụp và phản ứng
Hồng Lĩnh tổng lược
VietCatholic News (02 Sep 2009 11:16)
.
Giáo dục đại học tại Việt Nam: Khủng Hoảng và Đáp Ứng
Thomas J. Vallely & Ben Wilkinson
Xuyến Như chuyển ngữ
Đăng ngày 04/10/2009 lúc 00:00:00 EDT
Nguồn: Tạp chí Tia Sáng
.
12:00:am 09/05/10
.
Quyết định ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ ĐH, CĐ dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày 24-09-2008
.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
.
TRẦN BÍCH SAN
.
Nguyễn Văn Thành
.
---------------------------------
.
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)
.
Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển  Số 7-8 (2014)

Mục lục

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)

Giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975) trên con đường xây dựng và phát triển/Education in the South of Vietnam (1954-1975) on the path of  building and development
Trần Văn Chánh
4

Giáo dục tiểu học và trung học ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)/Primary and secondary education in South Vietnam (1954-1975)
Cao Văn Thức
53

Nền giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam trước 1975/Higher education in South Vietnam before 1975
Nguyễn Văn Nhật
75

Vấn đề địa phương hóa giáo dục tại miền Nam trước năm 1975/The issue of localization in education in South Vietnam before 1975
Nguyễn Duy Chính
92

Viện Đại học Sài Gòn và các trường trực thuộc/The University of Saigon and its affiliated colleges
Khánh Uyên
110

Viện Đại học Huế: Vạn sự khởi đầu nan/The University of Huế: It is the first step that counts

Cao Văn Luận
124

Giáo dục Hán học trong biến động văn hóa xã hội: Viện Hán học Huế (1959-1965)/Sinology under socio-cultural unrest: The Sinology Institute in Huế (1959-1965)
Nguyễn Tuấn Cường
135

Giáo dục tư nhân ở miền Nam trước 1975 qua bản Quy chế Tư thục/Private education in South Vietnam before 1975 from the Decree in Private Schools
Trần Văn Chánh
165

Học và dạy học thời Việt Nam Cộng hòa/Learning and teaching in the Republic of Vietnam

Dương Văn Ba
173

Chương trình giáo dục và sách giáo khoa thời Việt Nam Cộng hòa/Education programs and textbooks in the Republic of Vietnam
Trần Văn Chánh
184

Mô hình sách giáo khoa Việt ngữ bậc Tiểu học ở miền Nam trước năm 1975/Model of Vietnamese textbooks for primary education in South Vietnam before 1975
Nguyễn Thị Ly Kha
242

Nhìn lại nền giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975)/An overview on the education in South Vietnam (1954-1975)
Châu Trọng Ngô
255

Mấy cảm nhận về sự khác biệt giữa giáo dục miền Nam và giáo dục miền Bắc/Some thoughts on the educational differences between the North and the South of Vietnam
Vương Trí Nhàn


*
*
.
Trần Văn Chánh
19/12/2014
.
.
10-12-2014

No comments: