Sunday, February 27, 2011

DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ NGUY CƠ BẠO ĐỘNG (The Wall Street Journal)

The Wall Street Journal составила рейтинг мятежных стран
Nguồn: lenta

Kichbu
Feb 26, '11 3:17 AM
.
Tại site của báo The Wall Street Journal đã công bố danh sách các nước mà ở đó, theo nhận xét của những người biên soạn, các cơn bột phát tinh thần chống đối có thể xảy ra. Tác giả của danh sách này nhấn mạnh rằng, ông tính toán chỉ số do bản thân ông nghĩ theo công thức tương đối đơn giản.
.
Vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng là Kenya, chỉ số tinh thần chống đối ở đó ngang bằng 100. Cameroon chiếm vị trí thứ hai với chỉ số 94,5, và vị trí thứ ba Pakistan với chỉ số 90,8. Nigeria chiếm dòng thứ tư (88,9), khép lại nhóm năm nước đầu tiên là Indonesia (80,3). Trong nhóm mười quốc gia đầu tiên có cả Philippins, Guatemala, Morocco, Jordan và Adecbaizan.
.
Nga nằm ở vị trí thứ 40 với chỉ số 58, giữa Saudi Arabia (58,4) và Thailand (56,2). Grudia, Uzbekistan, Ucraina, Belorussia, Turmenia và Kazaxtan trong danh sách các nước bạo động chiếm vị trí cao hơn.
.
Australia, Phần Lan, Thụy Điển, Áo, Canada, Dan Mạch, Đức và Thụy Sỹ nằm ở những hàng cuối cùng của danh sách với chỉ số dưới 30. Đối với Hoa Kỳ chỉ số là 32,3, còn đối với Nhật Bản – 32,2.
.
Chỉ số tinh thần chống đối được xây dựng trên cơ sở ba chỉ tiêu: chỉ số tham nhũng (Corruption Perceptions Index) do tổ chức Transparency International soạn thảo, chỉ số tiềm năng phát triển con người (Human Development Index (HDI) của Liên hiệp quốc và chỉ số Gini (Gini coefficient).
.
Vào đầu năm 2011 các cuộc nổi dậy quy mô lớn của phe đối lập đã diễm ra ở Libya (vị trí 13, chỉ số 76,9) Ai Cập (vị trí 16, chỉ số 75,2)  Тunisia (vị trí 21, chỉ số 69,1). Ở một loạt các nước Cận Đông và Bắc Phi nhận thấy tinh thần phản đối dâng cao.

Trong danh sách các quốc gia có nguy cơ bạo động, Việt Nam đứng thứ 11, chỉ số 77,9. Cụ thể xem The Full Revolting Index tại đây.

Kichbu-

Nguồn dẫn theo đề tài: - Introducing the Revolting Index - The Wall Street Journal Blog, 25.02.2011
.
.
.

No comments: