Friday, October 29, 2010

TIN TẶC TẠI VIỆT NAM NHẰM NGĂN CHẬN TIẾNG NÓI ĐỐI LẬP (RFI)

Thứ sáu 29 Tháng Mười 2010

Theo tờ Financial Times hôm nay (29/10), các nhà nghiên cu thuc công ty dịch v an ninh mng SecureWorks, bang Atlanta, Hoa Kỳ, hôm 28/10 va công bố một bài phân tích cho thy mt virus tin hc có tên là Vecebot đã lây nhim hơn 10 ngàn máy tính và đã hướng các máy này ni vào các din đàn trên mng có ni dung chỉ trích Đng Cng sn Vit Nam, nhm đánh sp các din đàn này.

Kết qu phân tích cho thy là Vit Nam các virus tin hc này ngày càng được sử dng trong các v tn công nhằm ngăn chn nhng tiếng nói đi lp trên mng. Nhưng các nhà nghiên cu không th xác đnh được virus Vecebot là do chính phủ Việt Nam hay nhng người làm vic cho chính ph tung ra, vì hiếm khi nào có thể truy tìm được tác gi ca nhng virus đó.
Tuy nhiên, họ đã ghi nhn mt s trùng hp thi đim đáng chú ý : Ngày 19/10 vừa qua, blogger Điếu Cày trên nguyên tc được th ra sau khi mãn án 30 tháng tù. Theo các nhà nghiên cứu ca SecureWorks, virus Vecebot có th đã được tung ra trước thi đim đó nhằm mc đích phá sp nhng trang web hay trang blog nào mà có thể s ăn mng ngày blogger này được t do. Nhưng cui cùng, blogger Điếu Cày đã bị giam tiếp tc vi mt ti danh khác.
Tờ Financial Times nhc li là đã tng xy ra nhng v tn công tương tự nhắm vào những trang web vùng Kapkaz có xu hướng chng Nga, cũng như nhng trang web của các chính khách đi lp vi đin Kremlin.

Trong thời gian qua mt lot nhng trang web hoc trang blog có ni dung chỉ trích chính quyền Vit Nam đã b phá ri hoc đánh sp. Chính quyn Hà Ni cũng vừa bt gi thêm hai blogger là Anh Ba Sài Gòn, tc Phan Thanh Hi và Cô Gái Đồ Long, tức nhà báo Lê Nguyn Hương Trà.

---------------------------------
.
.
.

No comments: