Thursday, February 25, 2016

NGUYỄN THÚY HẠNH : TỰ ỨNG CỬ ĐỂ LÊN TIẾNG ĐÒI QUYÊN DÂN CHỦ (Trần Quang Thành thực hiện)


 Dưới chế độ độc tài toàn trị, mọi quyền lực nằm trong tay đảng cộng sản. Quốc hội thực chất chỉ là một hội nghị cán bộ toàn quốc thực thi nghị quyết của hội nghị trung ương đảng. Các cuộc bầu cử đại biểu quốc hội cũng như hội đồng nhân dân các cấp chỉ là một trò hề dân chủ giả hiệu...

Vào ngày Chủ nhật 22/5 sắp tới trò hề ấy lại diễn ra với việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp.

Môt số người dân vượt qua sợ hãi nộp đơn tự ửng cử để lên tiếng và góp phần vào nỗ lực cũng như nhiều hành động tranh đấu đa dạng khác nhằm đòi nhà quyền cộng sản trả lại quyền dân chủ đã bị tước đoạt mấy chục năm qua.

Từ Hà Nội, chị Nguyễn Thúy Hạnh đã nói lên đôi điều suy ngẫm của mình khi quyết định tự ra ứng cử đại biểu quốc hội.

Cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện.

Nội dung như sau - Mời quí vị cùng nghe: 

VIDEO :
Tự ứng cử để lên tiếng đòi quyền dân chủ đã bị cộng sản tước đoạt

VÀI HÌNH ẢNH :
No comments: