Thursday, February 25, 2016

CAM KẾT TRƯỚC CỬ TRI, ĐỒNG BÀO (Bà Đầm Xòe)

Theo FB Thành Phạm
Tháng Hai 24, 2016 at 4:07 sáng

Thưa toàn thể Cử tri, thưa toàn thể Đồng bào.

Tôi là Phạm Chí Thành, sinh năm 1952, là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tên thường gọi phổ biến nhất là Phạm Thành, cựu chiến binh thời chống Mỹ, viết báo, viết văn, cựu nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện đang sống, làm việc tại Hà Nội, cam kết với Cử tri, Đồng bào Việt Nam cả nước rằng: Nếu tôi trúng cử làm đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016- 2021), tôi sẽ:

I – MỤC TIÊU:

– Dốc lòng, dốc sức, nguyện phấn đấu đến cùng cho một nền dân chủ thực sự hiện diện ở Việt Nam. Chế độ độc tôn do cộng sản cầm quyền phải bị xóa bỏ. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 với quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam…là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” và những Điều quy định tương tự trong Hiến pháp và Pháp luật nhằm phục vụ cho sự độc tôn cầm quyền lâu dài của những người Cộng sản Việt Nam phải bị xóa bỏ. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các đảng phái khác muốn tồn tại hay không tồn tại đều phải bình đẵng như sự tồn tại hay không tồn tại của các đảng phái khác. Người Cộng sản Việt Nam không thể tự cho mình cái quyền đứng trên Hiến pháp và pháp luật, đè đầu cưỡi cổ tuyệt đại bộ phận người Việt Nam khi họ không phải là Đảng viên Đảng Cộng sản. Người Cộng sản Việt Nam muốn cầm quyền họ cũng phải cạnh tranh bình đẵng như các đảng phái khác. Chính quyền phải thuộc về nhân dân, thực hiện ý nguyện của nhân dân, không thuộc về bất kỳ một tổ chứ hay đảng phái nào, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Dốc lòng, dốc sức, nguyện phấn đấu đến cùng cho một xã hội dân sự hình thành, phát triển và trở thành giường cột chính yếu của thiết chế để xây nên một bộ máy nhà nước Việt Nam từ cấp thôn, xã đến cơ quan quyền lực cao nhất, trong đó bất kỳ cá nhân nào muốn nắm giữ quyền lực đều phải do các cử tri lựa chọn, giới thiệu và qua bầu cử tự do, trực tiếp, cạnh tranh, dưới sự giám sát của nhân dân Việt Nam và các tổ chức giám sát bầu cử của quốc tế.
– Dốc lòng, dốc sức, nguyện phấn đấu đến cùng vì quyền sống, quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được tự do bày tỏ tư tưởng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do lập hội đoàn, đảng phái…cho nhân dân Việt Nam theo những quy định và giá trị phổ quát về quyền con người của thế giới. Những điều luật hay những quy định ngăn cản, cấm đoán những quyền con người căn bản này như Điều 88, 258… trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam đều phải bị xóa bỏ.
– Dốc sức, dốc lòng, nguyện phấn đấu đến cùng trong việc bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc.
+ Sát cánh cùng toàn dân kiên quyết đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược.
+ Làm hết sức mình tìm kiếm sự ủng hộ, giúp đỡ, viện trợ của những cá nhân, các tổ chức xã hội và nhân dân các nước trên thế giới để bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
+ Làm hết sức mình để nước ta trở thành liên minh chính trị, kinh tế, quân sự với nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Pháp, Đức và các nước khác, để nước ta nhanh chóng có đủ sức mạnh về kinh tế, quân sự, để nhanh chóng lấy lại các đảo ở quần đảo Trường Sa, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của nước ta hiện do Trung Quốc xâm lược đang chiếm giữ trái phép.

II – CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN THỰC HIỆN MỤC TIÊU:

– Hình thành và tổ chức những hoạt động truyền thông rộng rãi ở trong nước và quốc tế, chứng minh cho nhân dân trong nước và thế giới thấy rằng:
+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng đang tồn tại một cách bất hợp pháp, đứng trên Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam.
+ Với 70 năm tồn tại, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa làm được bất kỳ một điều gì hay và có ích cho dân tộc, đất nước Việt Nam mà chỉ là ngược lại.
+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng luôn chống lại tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội ở Việt Nam và quốc tế.
+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tham ô, tham nhũng, coi quyền lợi của đảng hơn quyền lợi của đất nước và dân tộc. Vì quyền, vì lợi, vì sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng bán rẻ đất nước và dân tộc cho ngoại bang. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là những bầy sâu chuyện đục khoét đất nước, tham lam đến mức “Ăn không từ một thứ gì của dân”.
+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng mà trong tâm thế họ chỉ duy nhất chứa Bộ Điều Hành: tàn sát và tiêu diệt đến tận cùng dân tộc và đất nước Việt Nam. Chưa bao gìơ và không bao giờ thực tâm lắng nghe và thực hiện những yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.
– Tổ chức những cuộc biểu tình trên đường phố, trong nông thôn hoặc ở bất kỳ nơi nào ở trong nước và trên thế giới, phản đối sự sự độc tôn cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt những đường lối chống lại đất nước, dân tộc; chống lại tự do, dân chủ; chống lại con người và sự tồn tại phi pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Liên kết với mọi cá nhân, mọi tổ chức trong nước và quốc tế, với khẩu hiệu: “Ai chống Cộng sản cầm quyền là bạn ta”, tạo nên một mặt trận rộng rải chống độc tôn cầm quyền của Cộng sản Việt Nam.

Thưa toàn thể cử tri, thưa toàn thể đồng bào.

Nước Việt Nam là của người Việt Nam. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẵng.
Rủ bỏ được tai ách độc tôn cầm quyền cai trị dân tộc Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam là rũ bỏ được đất đá, phân bùn, sâu mọt, rác rưởi đang đè nặng lên đầu, lên cổ người Việt Nam. Từ đó nước Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ, có quyền làm người căn bản và vững bước, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc về miềm ánh sáng, hòa nhập vào thế giới văn minh, thế giới của nhân loại tiến bộ.
Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh cho sự sống còn của đất nước và dân tộc Việt Nam. Mọi người cần đồng lòng tham gia đấu tranh, tùy theo khả năng, sở trường của mình mới mong đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ.
Tôi, một công dân Việt Nam bé nhỏ, yêu nước Việt Nam nồng nàn như bất kỳ một Đồng bào hay một Cử tri chân chính nào, chỉ có thể đặt ra và nguyện phấn đấu đến cùng để những mục tiêu nêu trên trở thành hiện thực ở nước ta.
Những cam kết về mục tiêu phấn đấu của tôi nếu không phải là mong muốn, là mục tiêu cần có của Cử tri, Đồng bào thì các Cử tri, Đồng bào có toàn quyền loại bỏ tôi ra khỏi danh sách những người trúng cử bằng hình thức không bỏ phiếu cho tôi. Nhưng nếu đây cũng là nguyện vọng của các Cử tri, Đồng bào thì tôi rất mong các Cử tri hãy bỏ phiếu cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những cam kết này với các Cử tri, Đồng bào.

Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Phạm Thành ( Phạm Chí Thành).


Kèm Theo Cam kết Này, Còn Có:

– Đơn ửng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.
– Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.
– Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.
– Bản liệt kê tài sản,thu nhập của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kính gửi: Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam, khóa 2016- 2021, Thành phố Hà Nội.
1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THÀNH.
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM CHÍ THÀNH.
3. Các bí danh/tên gọi khác: .Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 02 tháng 08 năm 1952
5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
8. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 011080437, Ngày cấp: 09 tháng 06 năm 2009, Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội.
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: Đại học
– Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp 10/10 phổ thông
– Chuyên môn, nghiệp vụ: Báo chí
-Học vị: Không
– Học hàm: Không.
– Lý luận chính trị: Trung cấp.
– Ngoại ngữ: Bằng C tiếng Anh.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viết Văn, viết báo.
13. Chức vụ:
– Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không.
– Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Không.
14. Nơi làm việc: Tại nhà.
15. Địa chỉ liên hệ: Số nhà 121, ngách 128/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại cơ quan/nơi làm việc: Không.
Số điện thoại nhà riêng: Không.
Số điện thoại di động: 9913381707 E-mail: suongsau@gmail.com
Căn cứ vào Điều 2, Điều 3 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Điều 22 của Luật tổ chức Quốc hội, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Vậy tôi làm đơn này để ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
………, ngày ………. tháng ……… năm 2016
Ký tên
Phạm Thành
(Ký và ghi rõ họ tên)

--------------------
Mẫu số 2/BCĐBQH
Ảnh
4cm x 6cm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV
1.    Họ và tên thường dùng: PHẠM THÀNH.
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM CHÍ THÀNH.
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 02 tháng 08 năm 1952 5. Giới tính: Nam.
6. Quê quán: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, Thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
8. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 011080437; Ngày cấp: 09 tháng 06 năm 2009; Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội.
9. Dân tộc: Kinh.
10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ hiện nay: Đại học.
– Giáo dục phổ thông: 10/10 Phổ thông.
– Chuyên môn, nghiệp vụ: Viết báo, viết văn.
– Học vị: Không.
– Học hàm: Không.
– Lý luận chính trị: Trung cấp.
– Ngoại ngữ: Bằng C tiếng Anh.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viết báo, viết văn.
Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, thì ghi rõ:
– Ngạch công chức, viên chức: Viên chức; Mã ngạch: Không nhớ.
– Bậc lương: 5, 42 Hệ số lương: Một; Ngày hưởng tháng 3 năm 2012.
– Phụ cấp chức vụ : Không.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đã nghỉ chế độ hưu.
14. Nơi làm việc:Tại nhà.
15. Trường hợp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:
– Ngày vào Đảng: Không.
– Ngày chính thức:Không; Số thẻ đảng viên: Không.
– Chức vụ trong Đảng: Không.
– Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
– Lý do ra khỏi Đảng: Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không có.
– Tên tổ chức đoàn thể: Không có.
– Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không có.
17. Tình trạng sức khoẻ: Trung bình.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương kháng chiến chống Mỹ Hạng Nhất; Huy hiệu vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không.
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không; nhiệm kỳ: Không

2.    QUAN HỆ GIA ĐÌNH (6)
22. Họ và tên cha: Phạm Văn Vượng đã mất năm 1990.
+ Quê quán: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
+ Nơi ở hiện nay: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
+ Nghề nghiệp, chức vụ: Không
+ Nơi làm việc: Đã mất.
+ Đảng viên: Không
23. Họ và tên mẹ: Vũ Thị Tuân đã mất năm 2003
+ Quê quán: Xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
+ Nơi ở hiện nay: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
+ Nghề nghiệp, chức vụ: Không.
+ Nơi làm việc: Đã mất.
+ Đảng viên : Không.
24. Họ và tên vợ : Nguyễn Thị Nghiêm, Sinh ngày 27 tháng 09 năm 1958.
+ Quê quán: Xã Hoàng Long, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
+ Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Nghề nghiệp, chức vụ: Nhân viên Công ty thuốc lá Thanh Hóa.
+ Nơi làm việc: Tại Công ty thuốc là Thanh Hóa, thị trấn Đò Lèn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
+ Đảng viên: Không.
25. Họ và tên con thứ nhất: Phạm Thành Thanh; Sinh ngày 18 tháng 8 năm 1989.
+ Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Nghề nghiệp, chức vụ: Nhà báo.
+ Nơi làm việc: Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Thành phố Hà Nội.
+ Đảng viên: Không.
26. Họ và tên con thứ hai: Phạm Thạch, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1994.
+ Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Nghề nghiệp, chức vụ: Sinh viên.
+ Nơi học tập: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
+ Đảng viên: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 10 năm 1975:Bộ đội thuộc Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp bậc chiế sĩ thuộc Đại Đội 2, Tiểu đoàn 672, Binh trạm 99.
Từ tháng 11 năm 1975 đến tháng 9 năm 1979: Phóng viên đài phát thanh tỉnh Thanh Hóa.
Từ
Từ tháng 10 năm 1979 đến tháng 6 năm 1985: Học viên Khoa Báo chí Trường Tuyên huấn Trung ương, nay là Học Viện Báo chí và Tuyên truyền
Từ tháng 7 năm 1984 đến tháng 8 năm 1998:Làm báo tại Đài Tiếng nói Việt Nam.
Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 2 năm 2001 :Làm báo, Trưởng ban Văn hóa Xã hội báo Du Lịch, thuộc Tổng Cục Du lịch Việt Nam, kiêm Chủ tịch công đoàn báo Du lịch Việt Nam.
Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 8 năm 2012:Làm báo tại Đài Tiếng nói Việt Nam, phó phòng, phụ trách Phòng Thư ký tòa soạn báo Tiếng nói Việt Nam, chủ tịch công đoàn báo Tiếng nói Việt Nam.
Từ tháng 9 năm 2012 đến nay nghi chế độ hưu.
Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đầy đủ và đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi làm việc hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
……., ngày ……. tháng …….. năm 2016
Ký tên
Phạm Thành
(Ký và ghi rõ họ tên)

---------------------
Mẫu số 3/BCĐBQH
Ảnh
4cm x 6cm

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV
1.    Họ và tên thường dùng: PHẠM THÀNH.
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM CHÍ THÀNH.
3.Các bí danh/tên gọi khác: Không.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 02 tháng 08 năm 1952.
5. Giới tính: Nam.
6. Quê quán: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
8. Số CMND: 011080437; Ngày cấp 09 tháng 06 năm 2009; Nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội.
9. Dân tộc: Kinh.
10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ hiện nay: Đại học.
– Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.
– Chuyên môn, nghiệp vụ: Viết báo, viết văn.
– Học vị: Không
– Học hàm: Không.
– Lý luận chính trị: Trung cấp.
– Ngoại ngữ: Bằng C tiếng Anh.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viết văn, viết báo.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không có.
14. Nơi làm việc: Tại gia.
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không.
– Ngày chính thức: Không.
– Chức vụ trong Đảng: Không.
– Ngày ra khỏi Đảng: Không.
Lý do ra khỏi Đảng: Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không có.
– Tên tổ chức đoàn thể: Không có
– Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khoẻ:Trung bình.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương kháng chiến chống Mỹ Hạng Nhất; Huy hiệu Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không.
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không; nhiệm kỳ Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 10 năm 1975:Bộ đội thuộc Cục vận tải, Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp bậc; chiến sĩ thuộc Đại Đội 2, Tiểu đoàn 672, Binh trạm 99.
Từ tháng 11 năm 1975 đến tháng 9 năm 1979 :Phóng viên Đài phát thanh tỉnh Thanh Hóa.
Từ tháng 11 năm 1979 đến tháng 6 năm 1984:
Học viên Khoa Báo chí Trường Tuyên huấn Trung ương, nay là Học Viện Báo chí và Tuyên truyền
Từ tháng 7 năm 1984 đến tháng 8 năm 1998:Làm báo tại Đài Tiếng nói Việt Nam.
Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 2 năm 2001 :Làm báo, Trưởng ban Văn hóa Xã hội báo Du Lịch, thuộc Tông Cục Du lịch Việt Nam, kiêm Chủ tịch công đoàn báo Du lịch Việt Nam.
Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 8 năm 2012:Làm báo tại Đài Tiếng nói Việt Nam, phó phòng, phụ trách Phòng Thư ký tòa soạn báo Tiếng nói Việt Nam, chủ tịch công đoàn báo Tiếng nói Việt Nam.
Từ thang 9 năm 2012 đến nay nghi chế độ hưu.
…….., ngày ……. tháng …….. năm 2016
Ký tên
Phạm Thành
(Ký và ghi rõ họ tên)

--------------------
Mẫu số 4/BCĐBQH

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV
1.    THÔNG TIN CHUNG
1. Người kê khai tài sản, thu nhập
– Họ và tên: PHẠM CHÍ THÀNH, Năm sinh: 1952.
– Chức vụ/chức danh công tác: Nhà Báo, Nhà Văn.
– Cơ quan/đơn vị công tác: Không.
– Hộ khẩu thường trú : Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
– Chỗ ở hiện tại: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập
– Họ và tên: PHẠM CHÍ THÀNH ; Năm sinh : 1952.
– Chức vụ/chức danh công tác : Nhà Báo, Nhà Văn.
– Cơ quan/đơn vị công tác: Không.
– Hộ khẩu thường trú: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
– Chỗ ở hiện tại: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
a) Con thứ nhất:
– Họ và tên : PHẠM THANH THANH
– Ngày, tháng, năm sinh:1990.
– Hộ khẩu thường trú : Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
– Chỗ ở hiện tại: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
b) Con thứ hai : PHẠM THẠCH.
– Ngày, tháng, năm sinh
– Hộ khẩu thường trú : Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
– Chỗ ở hiện tại: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÌNH HÌNH THU NHẬP VÀ TÀI SẢN
1. Nhà ở, công trình xây dựng:
a) Nhà ở:
– Nhà thứ nhất:
+ Loại nhà: Nhà xây gạch, cốt thép bê tông, 4 tầng ; Cấp công trình : Kiên cố.
+ Diện tích xây dựng: 53 m2.
+ Giá trị: từ 3- 4 ty VNĐ theo thời giá hiện tại.
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Sổ đỏ
+ Thông tin khác (nếu có): Không.
– Nhà thứ hai (trở lên): Không có.
b) Công trình xây dựng khác: Không có.
– Công trình thứ nhất: Không có.
+ Loại công trình : Không có; Cấp công trình : Không có.
+ Diện tích: Không có.
+ Giá trị: Không có.
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Không có
+ Thông tin khác (nếu có): Không có.
– Công trình thứ hai
2. Quyền sử dụng đất: Không có.
a) Đất ở: Không có.
– Mảnh thứ nhất: Không có.
+ Địa chỉ: Không có.
+ Diện tích: Không có.
+ Giá trị: Không có.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Không có.
+ Thông tin khác: Không có.
– Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất).
b) Các loại đất khác: Không có.
– Mảnh thứ nhất: Không có.
+ Địa chỉ: Không có.
+ Diện tích: Không có.
+ Giá trị: Không có.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Không có.
+ Thông tin khác : Không có.
– Mảnh thứ hai: Không có.
3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên : Không có.
4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
– Ô tô : Không có.
– Mô tô : Không thuộc giá trị kê khai.
– Xe gắn máy : Không thuộc giá trị kê khai.
– Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) : Không có.
– Tầu thủy : Không có.
– Tầu bay : Không có.
– Thuyền : Không có.
– Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) : Không có.
5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
– Kim loại quý : Không có.
– Đá quý : Không có.
– Cổ phiếu : Không có.
– Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh : Không có.
– Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác : Không có.
6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) : Không có.
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam : Không có.
8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên : Không có.
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.
– Lương tháng tại thời điểm kê khai: 4.390.000 VNĐ
(Đối với người đang là cán bộ, công chức, viên chức, ghi rõ mã ngạch công chức, viên chức, hệ số lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác).
– Tổng số lương, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công khác trong 01 năm: 52.680VNĐ.
Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đầy đủ và đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập
……, ngày……tháng……năm……
Người kê khai tài sản
Phạm Thành
(Ký, ghi rõ họ tên)


No comments: