Tuesday, April 28, 2020

TÌNH HÌNH COVID-19 Ở ÚC & Ở MỸ (Hoàng Ngọc-Tuấn)

TÌNH HÌNH COVID-19 Ở ĐÂY VÀ Ở ĐÓ:

Ở Úc, trong những cuộc họp báo về COVID-19, Thủ tướng Úc không bao giờ tự ca tụng, không bao giờ đả kích đảng đối lập, không bao giờ chửi bới báo chí, không bao giờ nói láo về những con số hay sự kiện, không bao giờ nói ngược nói xuôi, không bao giờ huênh hoang khoác lác về những vấn đề thuộc chuyên môn y khoa, không bao giờ rêu rao chuyện trị bệnh bằng thuốc sốt rét, chất tẩy trùng hay tia tử ngoại gì cả… Ông ta chỉ trình bày tổng quát tình hình COVID-19 trên toàn quốc, công bố những chính sách mới cập nhật để đáp ứng các nhu cầu mới về y tế, giáo dục, kinh tế, thương mại và an sinh xã hội, và giải thích những luật lệ và quy tắc cần thiết mà người dân phải thi hành để ngăn chặn sự lây nhiễm. Tất cả những vấn đề thuộc chuyên môn y khoa thì được giới chuyên gia thuyết trình và giải thích. Thủ tướng Úc không bao giờ xía vào.

Ở Mỹ thì... ngược lại.

Và tình hình COVID-19 ở Mỹ cũng khác xa với Úc.
Mỹ có dân số nhiều gấp 13 lần Úc, nhưng tính đến hôm nay, theo Worldometers:

- Tổng số người nhiễm Covid-19 ở Úc là 6,738 — ở Mỹ là 1,035,765.

- Tổng số người chết vì Covid-19 ở Úc là 88 — ở Mỹ là 59,266.

- Trong mỗi triệu dân Úc, có 3 người chết — trong mỗi triệu dân Mỹ, có 179 người chết.

- Trong mỗi triệu dân Úc, có 21,020 người được xét nghiệm — trong mỗi triệu dân Mỹ, có 17,885 người được xét nghiệm.

Như vậy, Úc có tỷ lệ người nhiễm bệnh và tử vong quá thấp so với Mỹ. Nhưng ngược lại, Úc có tỷ lệ người được xét nghiệm cao hơn Mỹ.


No comments: