Wednesday, April 29, 2020

MUỐN CÓ NGƯỜI TÀI Ư? HÃY CẢI TỔ! (Nguyễn Đắc Kiên)

Thay vì cứ hết lần này đến lần khác đưa ra những tiêu chí (phát ngôn) ngớ ngẩn về nhân sự, tuyển lựa nhân sự, có lẽ đã đến lúc đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) nên nghiêm túc đặt ra vấn đề cải tổ toàn diện hệ hình tư duy cũng như tổ chức bộ máy của mình.

Kể từ khi được thành lập năm 1930, nhất là sau lần đại hội II (năm 1951), hệ thống lý luận và tổ chức bộ máy của ĐCSVN hầu như không thay đổi.

Một hệ thống lý luận, tổ chức bộ máy, tuyển lựa nhân sự hình thành và xác lập từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 vẫn còn có thể hoạt động tốt trong thế kỷ 21, trong kỷ nguyên Internet, trong kỷ nguyên trí thông minh nhân tạo?

Ra đời, rồi cầm quyền (lãnh đạo) từ thời những chiếc xe kéo tay, những chiếc xe cải tiến, cho đến nay đã có thể coi là một thành công ngoài sức tưởng tượng của ĐCSVN.

Sự may mắn cùng những thay đổi kịp thời về mặt kỹ, chiến thuật trong những thời điểm ngặt nghèo có thể là lý do giải thích cho sự tồn tại của ĐCSVN đến giờ.

Nhưng, trong khi may mắn sẽ không thể bám riết mãi, thì hiệu lực của những sửa đổi mang tính kỹ, chiến thuật bó gọn trong “cái rọ” chật hẹp của hệ hình tư duy, mô hình tổ chức đảng kiểu Marx-Lenin cũng đã dần đi đến mức tới hạn.

Theo nguyên lý của chính chủ nghĩa Marx-Lenin (đúng ra là mượn của Hegel), có lẽ đã đến lúc ĐCSVN phải tự phủ định, phải tự vượt bỏ chính mình; và thứ mà ĐCSVN phải phủ định, phải vượt bỏ đầu tiên và căn bản nhất, chính là phủ định và vượt bỏ hệ hình tư duy, mô hình tổ chức của bản thân đảng.

Bây giờ, nếu kịp thời cải tổ, tự phá bỏ khung tư duy hạn hẹp, tự tổ chức lại thành một đảng chính trị hiện đại, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, ĐCSVN vẫn có thể có cho mình không chỉ sự chính danh, mà thậm chí vẫn còn có thể trở thành một đảng mạnh (thu hút được những người có tài năng năng và tâm huyết, thực sự phụng sự xã hội, phụng sự đất nước), để giữ vững được vai trò cầm quyền (lãnh đạo) trong một thời gian dài nữa.

Bằng không, ĐCSVN sẽ chỉ có suy thoái và ngày càng suy thoái mạnh hơn. Cho đến khi nó trở thành tập hợp của một đám lúc nhúc toàn những kẻ cơ hội, lưu manh, vô sỉ. (Thực tế quá trình này đã, và đang diễn ra với một tốc độ ngày càng mãnh liệt hơn.).

Bởi ngày nay, không một người có đủ lương tri, tự trọng và liêm sỉ nào lại chịu chui đầu vào cái rọ tư duy hạn hẹp của một thứ chủ nghĩa phản nhân loại đã chết yểu từ lâu.

Bởi ngày nay, không một người có đủ lương tri, tự trọng và liêm sỉ nào lại chịu vùi mình vào một bộ máy quan liêu ngu tối bóp nghẹt mọi khả thể tự do, mọi cá tính riêng độc đáo của con người.

Bởi ngày nay, không một người có đủ lương tri, tự trọng và liêm sỉ nào lại chịu nhục nhã đứng chung hàng ngũ với những kẻ cơ hội, lưu manh, vô sỉ và phá hoại bậc nhất trong lịch sử dân tộc.

Tất nhiên, ĐCSVN có thể không cải tổ và bằng cách nào đó vẫn giữ được địa vị lãnh đạo của mình. Nhưng khi đó, nó có thể trở thành một thế lực phản động, phá hoại bậc nhất trong lịch sử dân tộc. Không chỉ ngáng trở mọi con đường đi lên của đất nước, của dân tộc, nó còn có thể đẩy Việt Nam đến đại họa mất nước, đến đại họa diệt vong.


No comments: